Slik blir du trygg som prosjektleder

Organisering og roller

5 min. lesning

Mange av oss får tittelen "prosjektleder" i en eller annen sammenheng gjennom arbeidslivet. Ofte er det uten at vi har noen form for formell utdannelse i faget, og det finnes nok tusenvis av "ufaglærte" prosjektledere i Norge som har ansvar for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. Er du prosjektleder har du et stort ansvar, og du må hele tiden ta viktige beslutninger. Her gir vi deg 6 tips som kan være nyttige å huske på for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.

Hva er en dyktig prosjekleder?

Prosjektlederen er den personen i prosjektet som i kraft av sin personlighet, kompetanse og erfaring har størst innvirkning på prosjektmålene. En dyktig prosjektleder er en pådriver som motiverer prosjektteamet til å yte den innsats som er nødvendig samt prioriterer dette prosjektet foran andre prosjekter og linjeoppgaver.

Det er viktig å oppnå tillit og respekt hos teamet ved å gå foran som et godt eksempel og drive prosjektet fremover gjennom positive holdninger og hardt arbeid. Dersom du som prosjektleder i tillegg også følger god praksis i prosjektledelse er sannsynligheten meget høy for å lykkes!

Les også: Dette kjennetegner en god prosjektleder.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


1. Lag en god plan og definer tydelige målsetninger

Etabler en plan som har med alle viktige detaljer, planlegg fremdrift med delmål underveis og sørg for at målene er tydelige for alle i teamet. Om du ikke har så mye erfaring med å planlegge prosjekter, er det ikke alltid enkelt å vite hva som skal til for at planen blir god og gjennomførbar. Vi har skrevet blogginnlegg om hvordan du kan lage en enkel og god prosjektplan. Det finner du her.

2. Sørg for å ha rett kompetanse i teamet og deleger deretter

Det gjelder å ha de riktige menneskene i temaet og gi dem roller som passer dem og prosjektet. Sørg for å bli godt kjent med hele teamet, få en oversikt over kompetansen de besitter og hva som motiverer dem. Å starte med en kartlegging av teamets arbeidspreferanser kan være en god plass å starte - både for å bli bedre kjent med egne preferanser og for å få en idé om hva den enkelte trenger for å jobbe godt og effektivt. 

Les også: 8 tips for effektive prosjektteam

3. Ha et godt system på plass og en god struktur

I prosjekter er det ofte mange baller i luften og det kan være en utfordring å ha kontroll på alt. Det er derfor viktig å arbeide strukturert og sikre god kommunikasjon i teamet til enhver tid. 

Les også: Prosjektplanlegging steg for steg og Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen.

4. Ha kontroll og en plan for risikohåndtering

En god prosjektleder har full kontroll på risiko og muligheter. Du må være forberedt på å håndtere uforutsette hendelser, være klar over hvilke som sannynligvis kommer til å inntreffe og ha en plan for hvordan de skal håndteres. Du kan lese mer om risiko og usikkerheter her: 

5. Pass på budsjettet og tidsbruk

En prosjektleders utfordring er å finne balansen mellom kvalitet (arbeidsomfang), kostnad og tid. Det er altså ditt ansvar å passe på at prosjektet overholder budsjett og tidsbruk. Sørg for å ha kontroll på kostnadene og ha definert klare rammer for tidsbruk.

Les også: Hva er prosjekttrekanten?

6. Evaluer prosjektet i etterkant

Alle prosjekter har et forbedringspotensiale selv om de har vært vellykkede. Som prosjektleder må du ta initiativ til evaluering og rapportering. Ved å utføre en evaluering vil du kunne forberede deg bedre til ditt neste prosjekt. Ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning hvor prosjektorganisasjonen tar for seg hva som har gått bra eller mindre bra i prosjektet. Det er alltid forbedringspotensiale. 

Les også: 9 gode spørsmål du bør stille i en prosjektevaluering

Lykke til som prosjektleder!

New Call-to-action

 


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over de ulike rollene i et prosjekt. Samtidig er det viktig å forstå og respektere de forskjellige mandatene og ansvarsområdene for å sikre god og effektiv prosjekteierstyring. To grupper som det er enkelt å forveksle, men som har vidt forskjellige ansvarsområder er styringsgruppe og referansegruppe. I dette innlegget går vi gjennom forskjellen på de to.

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.