Slik blir du trygg som prosjektleder

Organisering og roller

3 min. lesning

Vi er alle prosjektledere innimellom - enten det er for små prosjekter på fritiden eller større prosjekter i jobbsammenheng.

Som prosjektleder har du et stort ansvar og må hele tiden ta viktige beslutninger. Vi gir deg 6 tips som kan være nyttige å huske på for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.

Hva er en dyktig prosjekleder?

Prosjektlederen er den personen i prosjektet som i kraft av sin personlighet, kompetanse og erfaring har størst innvirkning på prosjektmålene. En dyktig prosjektleder er en pådriver som motiverer prosjektteamet til å yte den innsats som er nødvendig samt prioriterer dette prosjektet foran andre prosjekter og linjeoppgaver.

Det er viktig å oppnå tillitt og respekt hos teamet ved å gå foran som et godt eksempel og drive prosjektet fremover gjennom positive holdninger og hardt arbeid. Dersom du som prosjektleder i tillegg også følger god praksis i prosjektledelse er sannsynligheten meget høy for å lykkes!


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Vi gir deg 6 tips som gjør deg tryggere i rollen som prosjektleder:

1. Lag en god plan og definer tydelige målsetninger


Etabler en plan som har med alle viktige detaljer, planlegg fremdrift med delmål underveis og sørg for at målene er tydelige for alle i teamet.

2. Sørg for å ha rett kompetanse i teamet og deleger deretter

Det gjelder å ha de riktige menneskene i temaet og gi dem roller som passer dem og prosjektet. Sørg for å bli godt kjent med hele teamet, få en oversikt over kompetansen de besitter og hva som motiverer dem.

3. Ha et godt system på plass og en god struktur

I prosjekter er det ofte mange baller i luften og det kan være en utfordring å ha kontroll på alt. Det er derfor viktig å arbeide strukturert og sikre god kommunikasjon i teamet til enhver tid.

4. Ha kontroll og en plan for risikohåndtering

En god prosjektleder har full kontroll på risiko og muligheter. Du må være forberedt på å håndtere uforutsette hendelser, være klar over hvilke som sannynligvis kommer til å inntreffe og ha en plan for hvordan de skal håndteres.

5. Pass på budsjettet og tidsbruk

Det er ditt ansvar å passe på at prosjektet overholder budsjett og tidsbruk. Sørg for å ha kontroll på kostnadene og ha definert klare rammer for tidsbruk.

6. Evaluer prosjektet i etterkant

Alle prosjekter har et forbedringspotensiale selv om de har vært vellykkede. Som prosjektleder må du ta initiativ til evaluering og rapportering. Ved å utføre en evalurering vil du kunne forberede deg bedre til ditt neste prosjekt.

Lykke til som prosjektleder!

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.

 


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Gode prosjektledere vokser ikke på trær. Noen inntar lederrollen helt naturlig, mens andre trenger litt lenger tid før de er blant de beste. Hva må være på plass for at du som prosjektleder skal lykkes gang på gang, selv i de mest krevende prosjektene?