5 kontrollspørsmål før du sier ja til å være ansvarlig for fremdriften i prosjektet

Organisering og roller

3 min. lesning

Det kan oppleves som ærefullt å bli spurt om å lede et prosjekt. Men er du i stand til å drive målrettet prosjektstyring? Her er spørsmålene du bør stille deg selv før du takker ja.

 1. Hvor godt kjenner jeg organisasjonen?

For å oppnå gode resultater som prosjektleder, er det viktig å forstå hvordan organisasjonen jobber. Få kjennskap til hvilke skrevne og uskrevne regler som gjelder. Vær spesielt oppmerksom på saker som berører flere avdelinger og som ikke har en tydelig eier.

Spør deg selv:

 • Kjenner jeg prosjektkulturen som råder i denne organisasjonen?
 • Dersom det er en felles prosjektmodell, kan jeg den godt nok?
 • Kjenner jeg alle formaliteter knyttet til prosjektets art, gjennomføring og avvikling?
 • Er det spesielle prosesser og prosedyrer jeg bør vite om på forhånd?
 • Vet jeg hvordan jeg skal gå frem slik at jeg sikrer at jeg får ressursene jeg har behov for?
 • Forstår jeg hvordan forankring og beslutning faktisk skjer i organisasjonen?

Karrierevei i prosjektledelse eller kortere praktisk kurs som gir pluss på CVen? Prøv vår kursveileder for å finne ut hvilket kurs som er rett for deg!2. Har jeg nødvendig kompetanse?

Man behøver ikke å være en spesialist på et gitt område for å lede et prosjekt, men noe kunnskap og erfaring er nyttig.

Spør deg selv:

 • Har jeg tilstrekkelig kunnskap på området prosjektet omfatter?
 • Er min kunnskap aktuell og er det noen områder jeg bør oppdatere meg på?
 • Trenger jeg å knytte til meg eksperter for å forsterke definerte kunnskapsområder?
 • Stoler jeg på at eieren av prosjektet har nødvendig kunnskap, slik at vedkommende kan ta kloke beslutninger?

3. Hva er innholdet og størrelsen på prosjektet?

Store prosjekt stiller ofte høyere krav til ledelsesmessig og administrative ferdigheter. Med ansvar for mange mennesker, oppgaver og store budsjetter, er det mye informasjon som skal håndteres. I visse prosjekt kan det dermed være nødvendig med erfaring. Mindre prosjekt, i kompleksitet og størrelse, behøver ikke å kreve dette, men vil kanskje by på andre utfordringer.

Spør deg selv:

 • Hva slags type prosjekt er dette og hvor komplisert er det?
 • Passer dette prosjektet egentlig for meg?
 • Hvilke utfordringer kan jeg støte på?
 • Hva er jeg god på? Administrasjon, å skape et kreativt miljø eller å lede mennesker?
 • Hvem kan jeg knytte til prosjektet, som kan veie opp mot mine svake sider?

4. Er prosjektet realistisk?

 Det er ingen god idé å ta ansvar for et prosjekt du ikke tror vil lykkes.

Spør deg selv:

 • Har prosjektet realistiske målsetninger?
 • Hva skal til for at prosjektet blir vellykket?
 • Har jeg diskutert mitt syn på prosjektet med prosjekteier?
 • Hvor stor innflytelse har jeg?
 • Har jeg tillit til den tiltenkte styringsgruppen og prosjektgruppen?

5. Passer dette prosjektet akkurat nå?

 Jobben som prosjektleder er krevende. Tenk godt gjennom hele din livssituasjon før du sier ja.

Spør deg selv:

 • Hvordan ser min arbeidsbelastning ut under den tidsperioden som prosjektet pågår?
 • Må jeg regne med reiser og overtid?
 • Finnes det indirekte konsekvenser av å takke ja, får jeg opplæring eller andre arbeidstider?
 • Passer jobben med mine private planer?
 • Er jeg motivert nok for jobben?

Har du det som kreves for å bli en dyktig prosjektleder? Ta deg tid til å tenke igjennom hva du faktisk blir spurt om, og vurder både din profesjonelle og private situasjon. Det er mye som skal avklares før du tar fatt på en karriere som prosjektleder.

La oss hjelpe deg med å finne riktig kurs. Prøv vår kursveileder!


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.

9 LinkedIn-grupper enhver prosjektleder bør være medlem av

Man blir aldri helt utlært i prosjektledelse, men en måte å holde seg oppdatert på er å være aktiv på LinkedIn. Ettersom mange i dag jobber i prosjekter på et eller annet nivå, har det dukket opp mangfoldige grupper på LinkedIn som du kan delta i – enten bare for å observere og bli inspirert av det andre legger ut av artikler og innlegg, eller for å debattere selv, dele ditt innhold og hjelpe andre.