Hvorfor trenger vi prosjektmodeller?

1 min. lesning

Bestem deg for når prosjektet skal stoppe opp og evalueres. Om du tar deg god nok tid til vurdering kan du nemlig unngå ekstrakostnader og unødvendig tidsbruk.

Stadig flere selskap benytter seg av prosjektmodeller, men hvorfor trenger vi dem?

«Oi, vi har starta feil»

Forløpet til et typisk prosjekt er at alle involverte har fullt fokus på ferdigstillelse. De aller fleste prosjekter går i gang med leveransen i god ånd, men det kan fort oppstå et tidspunkt hvor vi stopper og tenker «oi, vi har starta feil». Det har ikke nødvendigvis skjedd noe kritisk ennå, men på dette tidspunktet blir prosjektledelsen tvunget til å gå tilbake og gjøre endringer før det er mulig å gå videre med prosjektet. Da må det analyser til – hva var årsaken, og ledelsen må identifisere akkurat når det gikk galt.

Vi er mennesker, ikke roboter

Videre må prosjektledelsen sikre at stegene på veien videre gås i riktig rekkefølge. De må etablere punkter for når teamet skal stoppe opp og gjøre vurderinger av hvorvidt det er mulig å gå videre. Det er nemlig mulig å påvirke dette før det påløper ekstrakostnader og unødvendig tidsbruk. Ofte tar vi oss ikke god nok tid til en god nok vurdering. Det paradoksale er at vi da ender opp med ekstraarbeid og unødvendig tidsbruk. Hadde vi vært roboter hadde det kanskje gått bra, men mennesker trenger å stoppe opp. Nøkkelen er ledelsen, og at de sørger for at prosjektet stopper opp og evaluerer på predefinerte punkter.

LES OGSÅ: Slik sørger du for at prosjektmodellen blir tatt i bruk.

Hos Metier OEC har vi prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Ta en titt på kurssiden vår for full oversikt.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Anders Tellefsen er Direktør i Metier OEC og jobber med virksomhetsforbedring, relatert til portefølje- og prosjektstyring, kontrakt- og gjennomføringsstrategi, uavhengige prosjektgjennomganger, organisasjonsutvikling og implementering av dette. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er en erfaren kursleder med meget gode tilbakemeldinger. Anders har vært bedriftsleder for ulike enheter i Aker Solutions samt prosjektleder og prosjekteier for flere olje & gass prosjekter i Norge og Brasil gjennom alle faser frem til suksessfull fullførelse. Han har over 24 års prosjekt- og ledererfaring.