Hva er prosjekttrekanten?

1 min. lesning

En prosjektleders utfordring er å finne den balansen mellom kvalitet (arbeidsomfang), kostnader og tid som på en side fører til at prosjektets resultatmål nås og på den andre side gjør at kunden eller prosjekteiers forventninger er nådd ved prosjektets avslutning. Prosjekteier er i denne sammenheng den internt i bedriften som prosjektleder rapporterer til og kunden er kontraktspart for leverandør.

Tidlig i prosjektet etableres det et styringsunderlag bestående av en løsningsbeskrivelse eller en kravspesifikasjon med tilhørende tids- og kostnadsestimat. Her er det viktig at estimatene er gode slik at det definerte arbeidsomfanget med stor sannsynlighet kan gjennomføres innenfor det planlagte kostnads- og tidsestimatet. Dette er et godt utgangspunkt for å lykkes med å nå prosjektets mål.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Sammenhengen mellom tid, kostnader og kvalitet kan illustreres med følgende ”trekant”:

prosjekttrekanten

 

Når er prosjektet i ”balanse”?

Balansepunktet ”B” illustrerer at det er en balanse mellom det arbeidsomfang som skal utføres i prosjektet og tilhørende tids- og kostnadsestimat. Dermed har prosjektleder et godt utgangspunkt for å styre prosjektet mot de etablerte resultatmål. Dette balansepunktet vil alltid ligge i midten på trekanten.

Dersom prosjektets arbeidsomfang innbefatter komplekse krav med tilhørende forventninger om høy kvalitet så fordrer dette at tids- og kostnadsestimatet på en realistisk måte reflekterer utfordringene og ressursbehovet knyttet til å gjennomføre prosjektet. En ubalanse mellom de tre parameterne fører til en situasjon som kan sammenliknes med det å navigere etter feil kart.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.