11 blogginnlegg om Verdistyrt prosjektutvikling du bør få med deg

Verdistyrt prosjektutvikling

6 min. lesning

Hvordan kan vi lykkes med å utvikle og gjennomføre prosjekter innenfor fastsatte tids- og kostnadsrammer, og som i tillegg resulterer i gode sluttprodukter?

Årlig ender for mange prosjekter med store, uforutsette kostnadsøkninger. Undersøkelser viser at kostnadene til store offentlige prosjekter øker med om lag 40 prosent i gjennomsnitt i løpet av forprosjektet. Blant disse er det byggeprosjekter som har størst økning. Dette innebærer for mange prosjekter at det brukes langt større midler enn forutsatt, og at investeringen ikke nødvendigvis står i forhold til den verdi og nytte sluttproduktet gir.

Dette vil vi i Metier gjøre noe med. Med metoden Verdistyrt prosjektutvikling (VPU), ønsker vi å være katalysator for en omstilling i bransjen slik at vi sammen kan dra mot et felles mål: å bygge de beste, mest lønnsomme prosjektene ut av investerte midler.

Her har vi samlet 11 blogginnlegg som gir deg en god oversikt over hva VPU er, og hvilken nytte metoden gir i store så vel som små prosjekter.

1. Hva er egentlig Verdistyrt prosjektutvikling?

Verdistyrt prosjektutvikling er en beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere i byggeprosjekter, men kan også være relevant for rådgivere, ledere for brukervirksomheter og for prosjektledere og andre nøkkelressurser hos entreprenører. VPU er en metode som hjelper din virksomhet å gjennomføre prosjektet slik at man får mest mulig verdi ut av investeringen.

I dette blogginnlegget forteller direktør for avdeling Verdistyrt Prosjektutvikling i Metier, Magne Lilleland-Olsen, om bakgrunnen for utviklingen av metoden, hva den går ut på og hva den kan bety for det å unngå store kostnadsdrivere i prosjekter.

Verdistyrt prosjektutvikling – En beste praksis for premissgivere, bestillere og prosjekteiere


Last ned veileder for Verdistyrt prosjektutvikling 2.0 her


2. Hvorfor er VPU viktig?

Kostnadsoverskridelser er dessverre ikke et ukjent problem i prosjektverdenen, og mange prosjekter erfarer store kostnadsøkninger gjennom livsløpet. I dette blogginnlegget gir administrerende direktør i Metier, Halvard Kilde, sitt syn på kostnadsoverskridelser i offentlige prosjekter, hva som kan sies å være årsaken til at enkelte prosjekter går «skeis» samt hva som kan gjøres for å unngå slike overskridelser.

Staten sløser årlig bort flere titalls milliarder på dårlig prosjektstyring

3. Sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse

Tidligfase er alfa omega i prosjektet. Grunnlaget for prosjektets lønnsomhet, fleksibilitet og kostnader legges i tidligfase. Denne kan òg være avgjørende for verdien man får i den andre enden – altså om man sitter igjen med et ferdig produkt som på best mulig måte svarer til behovet. Her går Magne Lilleland-Olsen gjennom kjerneprosessene i tidligfase, og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse.

Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

4. Prosjekteier som premissgiver for suksess

Prosjekteier skal fastsette mål og føringer, stille krav til utredninger, utpeke prosjektleder og fatte sentrale beslutninger. God prosjekteierstyring er altså en avgjørende suksessfaktor i prosjekter. I dette blogginnlegget går divisjonsdirektør for Management Consulting i Metier, Alexander Smidt Olsen, i dybden om hvorfor en prosjekteier er en såpass stor premissgiver for prosjektets overordnede suksess.

Prosjekteier som premissgiver for suksess

5. Prosjekteierstyring i et VPU-perspektiv

En kompetent prosjekteier vil sørge for at de store linjene kommer på plass. Så hva skal til for å lykkes i rollen innenfor metoden Verdistyrt prosjektutvikling? Magne Lilleland-Olsen gir deg en oversikt over prosjekteierens rolle i en styringsgruppe, oppgaver og fokusområder samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.

Slik lykkes du med prosjekteierstyring

6. Prosjektledelse innen VPU

God prosjektledelse innenfor VPU skiller seg ikke fundamentalt fra god ledelse i prosjekter generelt. Dersom du skal lykkes med verdioptimalisering må du lykkes med å nettopp lede på en god måte. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på suksessfaktorer for prosjektledelse innenfor rammene for VPU.

Hvordan leder du innenfor verdistyrt prosjektutvikling?

7. Kulturbygging og VPU intervju med Nye Veier

Organisasjonskultur og team er viktige faktorer for å lykkes med verdioptimalisering. Nye Veier startet i 2019 et prosjekt tuftet på VPU med særskilt fokus på team- og kulturbygging. I dette blogginnlegget forteller utbyggingssjef i Nye Veier, Morten Lossius, om selskapets samarbeid med Metier.

Verdistyrt prosjektutvikling: Med fokus på kulturbygging

8. Hvordan kan du bruke Verdistyrt prosjektutvikling i mindre prosjekter?

Mange av eksemplene fra veilederen for Verdistyrt prosjektutvikling er hentet fra større, mer komplekse prosjekter – men det betyr ikke at metoden ikke egner seg for mindre prosjekter. Behersker du prosjektfaget, er du også trygg nok til å skalere metoden opp og ned etter behov. Her får du en oversikt over hva som kan være greit å tenke på når du skal benytte deg av VPU som metode i mindre prosjekter.

9 tips for å bruke verdistyrt prosjektutvikling i små prosjekter

9. Lag en verdistyrt bærekraftstrategi

Bærekraft og VPU henger av naturlige grunner tett sammen. Et verdibegrep trenger ikke kun knytte seg opp mot økonomisk fortjeneste. «Verdi» kan også inkludere andre forhold, som bærekraft i alle sine dimensjoner og definisjoner. En verdistyrt bærekraftstrategi vil være et godt verktøy for å optimalisere gevinster ved et prosjekt knyttet til bærekraft. Derfor har Magne Lilleland-Olsen laget en oversiktlig guide til hvordan du kan gå frem for å lage en verdistyrt bærekraftstrategi.

Hvordan lager du en verdistyrt bærekraftstrategi?

10. Les hvordan Skanska sikrer verdioptimalisering i sine prosjekter

Skanska har startet prosessen med å sertifisere alle sine prosjekteiere og -ledere i VPU. Flere hundre ansatte skal gjennom kurset. Vi tok en prat med en av kursdeltakerne – regionsdirektør i Skanskas anleggsregion Industri, Bro og Marine, Mons Egil Lien – for å høre hans tanker om sertifiseringen, og hvilken verdi den kan gi han i hans arbeid.

Slik sikrer Skanska verdioptimalisering i sine prosjekter

11. Hvorfor skal du sertifisere deg innen Verdistyrt prosjektutvikling?

Lurer du på om en sertifisering i VPU kan passe for deg og din bedrift? Her får du blant annet innblikk i hva slags kompetanse en sertifisering kan gi, hva slags verdifull innsikt du vil få, og hvordan VPU kan hjelpe din virksomhet å skape mest mulig verdi for investerte midler.

5 grunner til å ta en sertifisering i Verdistyrt prosjektutvikling

 


New Call-to-action


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Økt investeringstakt innen green tech gjennom god porteføljestyring

Ifølge Fornybar Norge har investeringene i fornybar energi gått ned med nesten 40% siden 2018, mens investeringene i olje og gass har økt med 16% i samme periode. Samtidig konkluderer den ene klimarapporten etter den andre med at det grønne skiftet haster. At den norske Energikommisjonens rapport som ble levert til OED 1.2.2023 heter «Mer av alt – raskere» sier tydelig at fornybar kraftproduksjon må opp, og forbruket ned. Hvordan kan vi sikre at klimavennlige investeringsmuligheter i selskapenes porteføljer vinner «konkurransen» om investeringskapitalen? Det forsøker vi å bli klokere på her.

Dette er verdistyrt prosjektutvikling

Svakt prosjekteierskap, utydelige mål og manglende kompetanse – dette er blant faktorene som ofte fører til at prosjekter ikke evner å ta ut sin mulige verdi. Verdistyrt prosjektutvikling er med på å forbedre dette. I dette innlegget kan du lese mer om metoden, som har resultert i en veileder med samme navn, og er basert på erfaringer fra Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold) og Justisdepartementets prosjekt, Politiets nasjonale beredskapssenter, på Taraldrud. Begge er prosjekter hvor nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er blitt testet ut med mål om å maksimere verdien av investerte midler. Disse har levert svært gode resultater.

Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Fornybarnæringen og den pågående dialogen mellom regjeringen og næringen om rammebetingelsene for videre vekst, var et av de store fokusområdene under årets Arendalsuka. Kina satser massivt på grønn omstilling. USA støtter oppunder grønn industri med sin Inflation Reduction Act som tiltrekker seg mange grønne industrisatsninger, mens EU har sin Green Deal Industrial Plan. Hva skal til for at vi lykkes? Og er verden i ferd med å løpe fra oss i det grønne industrikappløpet? Dette var utgangspunktet for debatten FREYR og Metier inviterte til. Her deltok blant annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga og administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Heikki Holmås. Her har vi oppsummert noen av hovedpunktene i debatten, og du kan se opptaket fra arrangementet.