Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

Organisering og roller Prosjekteierstyring

6 min. lesning

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Under ser du en figur som viser hierarkiet i en prosjektorganisasjon. Øverst i hierarkiet har man en virksomhetsledelse og en prosjekteier eller en kunde. Videre har man en leder og et team som skal levere prosjektet.

enkel-prosjektorganisasjon

Prosjekteier

Prosjekteier er gjerne en linjeleder som er ansvarlig for bruk og drift av prosjektets leveranser, eller linjeledelsens representant i prosjektet og den som er ansvarlig for prosjektets effektmål. Dette er en svært viktig rolle ettersom prosjekteieren har ansvaret for at prosjektets gevinster realiseres, også etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjekteier er også den personen som godkjenner oppstart av prosjektet, godkjenner faseoverganger og sikrer at prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med virksomhetens rammer og forutsetninger. Dette kan for eksempel være:

  • Bestemmelser for helse, mljø og sikkerhet
  • Lovkrav
  • Rutiner og fullmakter
  • Innkjøpsreglement
  • Virksomhetens til enhver tid gjeldende strategi
  • Krav til det spesifikke prosjektet (forventet nåverdi og/eller internrente)

Få en oversikt over prosjektleders viktigste oppgaver. Last ned gratis  sjekkliste her.


Prosjekteier er den endelige ansvarlige for prosjektet og må sikre at prosjektet gir verdi for pengene man investerer. Dessverre er det ganske vanlig at prosjekteierrollen tas for lett på. Det er viktig at personen som har denne rollen har tid, motivasjon og evne til å følge opp prosjektet og bekle rollen som prosjekteier.

LES OGSÅ: Slik lykkes du med prosjekteierstyring, Hva er prosjekteiers ansvar i prosjekter?, Hvordan bygge kompetanse for å bli en god prosjekteier?, og God eierstyring av Norges største prosjekter med Samtidig Prosjektering

Prosjektleder

Prosjektleder har ansvaret for å levere det vi kaller prosjektets resultatmål innenfor rammer knyttet til omfang/kvalitet, tid og kostnad. Man kan si at prosjektlederen er «prosjektets daglige leder» med ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet i henhold til prosjekteierens mandat.

Prosjektleder rapporterer til prosjekteier eller styringsgruppen og har ansvaret for å iverksette og gjennomføre deres beslutninger.

Rollen krever solid kompetanse - både om produktene prosjektet skal levere, virksomheten man leverer prosjektets resultater til, samt om ledelse, strategi og planlegging. Kjennskap til god praksis i prosjektledelse er også nødvendig for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig. Man må kjenne til metoder, teknikker og verktøy som bør brukes gjennom hele prosjektets livssyklus. I tillegg er det en rekke egenskaper som skiller de beste prosjektlederne fra resten; for eksempel gode kommunikasjons- og lederevner.

LES OGSÅ: Dette kjennetegner en god prosjektleder Slik blir du trygg som prosjektleder, Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder? og Hvordan leder du innenfor Verdistyrt prosjektutvikling?

Du kan ikke være prosjekteier og prosjektleder samtidig 

Prosjekteier og prosjektleder har to sentrale roller, og er et minimum av de rollene man trenger for å gjennomføre et prosjekt. Det er viktig å merke seg at én person ikke kan ha begge rollene. Sentralt i organiseringen av prosjekter er definering av roller og ansvar. Det må være klart for alle involverte hvem som gjør hva; hvem som skal lede prosjektet, hvem som skal eie prosjektet på vegne av linjeledelsen og hvem som skal utføre arbeidet. Uklarheter knyttet til roller og ansvar er en stor risiko for prosjektet.

LES OGSÅ: Slik bør prosjekter organiseres

Få en oversikt over prosjektleders viktigste oppgaver. Last ned gratis sjekkliste her.


Henning er direktør i Metier og har i over 16 år arbeidet med forbedring hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, SAFe® og AgileSHIFT® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på padelbanen, på sykkel eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over de ulike rollene i et prosjekt. Samtidig er det viktig å forstå og respektere de forskjellige mandatene og ansvarsområdene for å sikre god og effektiv prosjekteierstyring. To grupper som det er enkelt å forveksle, men som har vidt forskjellige ansvarsområder er styringsgruppe og referansegruppe. I dette innlegget går vi gjennom forskjellen på de to.

Slik blir du trygg som prosjektleder

Mange av oss får tittelen "prosjektleder" i en eller annen sammenheng gjennom arbeidslivet. Ofte er det uten at vi har noen form for formell utdannelse i faget, og det finnes nok tusenvis av "ufaglærte" prosjektledere i Norge som har ansvar for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. Er du prosjektleder har du et stort ansvar, og du må hele tiden ta viktige beslutninger. Her gir vi deg 6 tips som kan være nyttige å huske på for at prosjektet skal bli så vellykket som mulig.

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.