Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Kompetanseutvikling Endringsledelse og transformasjon Samhandling og teamarbeid

5 min. lesning

Som leder kommuniserer du sannsynligvis mye, med mange ulike mennesker, i løpet av en vanlig dag. Er du bevisst på hvordan du påvirker andre gjennom måtene du kommuniserer på?

Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?


I Metier OEC jobber vi tett med prosjektledere og teamledere i ulike miljøer. Vi diskuterer, lærer, øver og evaluerer teorier og metoder for ledelse, og ser blant annet nærmere på ulike kommunikasjonsstiler. Disse testes ut gjennom konkrete øvelser slik at den enkelte får erfare hva som skjer, i en selv og hos andre, når man beveger seg mellom de forskjellige stilene.

Hva er intensjonen din?

Det er naturlig å tenke at mennesker som har ledet andre gjennom mange år har opparbeidet seg et bevisst forhold til sin egen påvirkningskraft. Dette er naturligvis også tilfellet for mange, fordi vi lærer, justerer og endrer oss gjennom erfaring og tilbakemelding. Likevel opplever vi ofte genuin overraskelse i det øyeblikket en leder oppdager hvordan det man nettopp sa eller gjorde skapte motstand hos en annen - når dette overhodet ikke var intensjonen! Overraskelsen blir også stor for den som gjennom øvelse og observasjon får høre at ens kommunikasjon både er rikere, mer samlende og mer inspirerende enn man selv var klar over. 


Ønsker du å få flere nyttige tips rundt ledelse og kommunikasjon? Prøv  myMetier+ gratis i 14 dager!


Kommunikasjon: et tveegget sverd

Kommunikasjon kan samle, men også splitte. Kommunikasjon kan styrke, men også svekke. Med kommunikasjon kan du tiltrekke, men også støte bort. Ledelse og kommunikasjon er påvirkning. Derfor er det fornuftig å være klar over de mest sannsynlige og naturlige konsekvensene av de ulike stilene, så du kan ta bevisste valg og påvirke på riktig måte.

Et verktøy for ledere

En god leder samler teamet og driver det mot et mål. Ingen i denne posisjonen har lyst til å høre at man kommuniserer på en måte som skaper motstand blant de man skal lede. Likevel kan dette være tilfellet, selv om intensjonen var det stikk motsatte. Det første, viktige skrittet er å oppdage og anerkjenne dette. Deretter kan man starte prosessen med å endre egne kommunikasjonsmønstre. Gjennom bevisstgjøring, kunnskap og øvelse kan du skape avgjørende endringer for å lede teamet ditt videre på den måten du ønsker. 

Forstå hvorfor det du gjør fungerer så bra

Er du blant dem som har lett for å få folk med deg, som engasjerer og inspirerer, og som opplever at alle på teamet trekker samme vei? Dette kan være en konsekvens av måten du kommuniserer på. Gjennom utforskning kan du også øke kunnskapen om dine kommunikasjonsmønstre, få trygghet og bekreftelse på hva du gjør som fungerer så bra og hvorfor dette fungerer så bra. Det er ingen automatikk i at man har høy selvfølelse i rollen selv om man sitter i en lederposisjon. Å få bekreftet at det man gjør fungerer bra nettopp fordi man gjør som man gjør, er også av stor verdi for å lede teamet videre med trygghet i egen rolle. 

Variasjonene innen kommunikasjon er store. Ved å bli kjent med disse, øve og evaluere, får du virkningsfulle verktøy for å samle og lede mennesker på en måte som gjør at de kjenner seg heldige som blir ledet av deg. 

Hvordan bli bedre kjent med egen kommunikasjon? 

  • Oppmerksomhet. Vær oppmerksom på responsen du får av dine kolleger. Hva kan deres respons fortelle deg om din egen kommunikasjon?
  • Be om tilbakemelding. Spør din kollega om å gjenta, med sine egne ord, hva hun oppfattet at du nettopp sa. Var budskapet eller avtalen like tydelig for henne som for deg?
  • Lytt. Still spørsmål - og lytt til svarene! Her er det mange som går glipp av verdifull informasjon. Det er fort gjort å la tankene jobbe videre med alle de viktige tingene man selv må huske å si, fremfor å rette oppmerksomheten fullt og helt til svarene (informasjonen!) man får. 
  • Åpenhet: Er du åpen for å la deg påvirke, og vurdere andres innspill og argumenter selv om du egentlig har gjort deg opp en mening og kommet frem til en god løsning?
  • "Gå i meta". Snakk sammen om hvordan dere kommuniserer. Hva fungerer bra? trenger dere å endre på noe for at det skal fungere bedre? Inviter til samtale, og unngå monolog.

Ønsker du å få flere nyttige tips rundt ledelse og kommunikasjon? Prøv myMetier+ gratis i 14 dager for å få tilgang til artikler, videoer, mini-kurs og maler som hjelper deg på veien til å bli en enda bedre leder.

New call-to-action


Lotte har siden 2010 jobbet tett på mennesker i personlige og karrieremessige omstillings- og utviklingsprosesser, og har opparbeidet seg bred erfaring med veiledning, undervisning og fasilitering av workshops. Hun har siden 2011 vært sertifisert instruktør i Jungiansk Type Index (JTI), og er også sertifisert instruktør i Goal Mapping samt Stress- og bekymringsmestring. Lotte har en mastergrad i allmenn pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med spesiell vekt på motivasjon og mestring i endringsprosesser. På fritiden leser hun som regel litt for mange bøker samtidig, går turer i Østmarka og lager nye matretter.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!