Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Gode mål er viktig for alle involverte i prosjektet og gir en forståelse for hva prosjektet skal gi og levere. Her skiller vi mellom effektmål og resultatmål.

Mål er viktige for at alle parter skal ha den samme forståelsen av prosjektet. Målene benyttes blant annet til å fordele ansvar og brukes som grunnlag for videre planlegging. De har også en viktig funksjon som et motiverende samlingsmerke for de som jobber i og rundt prosjektet.

Effektmål

Effektmålene er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for virksomheten, gjerne en ønsket endring fra dagens situasjon, ofte uttrykt i form av verdiskapning eller gevinst.


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


Effektmålene har følgende kjennetegn:

  • Prosjektets effektmål eies av prosjekteier og det er dermed prosjekteier som er ansvarlig for at dette/disse nås
  • Effektmål er en beskrivelse av de langsiktige effekter eller gevinster virksomheten søker å oppnå ved å nyttiggjøre seg av resultatet fra prosjektet
  • Det er normalt at effektmålet nås og måles etter at prosjektet er avsluttet
  • Effektmål skal være konkrete og målbare

Resultatmål

Resultatmålene (omfang/kvalitet, kostnad og tid) er knyttet til løsningen som prosjektet skal frembringe innenfor prosjektperioden.

Resultatmål har følgende kjennetegn:

  • Prosjektets resultatmål eies av prosjektleder og det er dermed prosjektleder som er ansvarlig for at disse nås
  • Resultatmålene beskriver hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig
  • Resultatmålene utarbeides med utgangspunkt i prosjektets effektmål
  • Resultatmål oppnås i løpet av prosjektets livssyklus
  • Resultatmål skal være konkrete og målbare

Målene i et prosjekt må være klare, entydige og målbare. En god huskeregel for dette er at de bør være SMARTE. Her kan du lese mer om hvordan du etablerer gode prosjektmål og her får du to  konkrete eksempler på gode resultat- og effektmål.

Endrede mål

Det hender at mål endres i løpet av en prosjektperiode. Endrede mål er å regne som en betydelig endring i et prosjekt. Hvis dette skjer må alle underliggende mål i målhierarkiet, alle avtaler, all styrende dokumentasjon og prosjektets planer oppdateres i henhold til endringen. At dette skjer og at dette tas alvorlig av alle involverte, er avgjørende for prosjektets suksess.

LES OGSÅ: Hva er en prosjektsuksess

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.

Slik lager du SMARTE prosjektmål

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende, og som en huskeregel bør de være SMARTE.