Eksempler på gode prosjektmål

Prosjektoppstart og planlegging

1 min. lesning

Når vi jobber prosjektbasert definerer vi effektmål og resultatmål for å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva prosjektet skal levere. Målene bør være SMARTE:

  • Spesifiserte
  • Målbare
  • Akseptert
  • Realistiske
  • Tids- og kostnadsavgrenset
  • Enkle)

Les gjerne vårt blogginnlegg om etablering av gode prosjektmål her. Under er eksempler på to gode prosjektmål for to prosjekter knyttet til henholdsvis innføring av nye rutiner og økte markedsandeler.

Eksempel på prosjektmål knyttet til innføring av nye rutiner

Organisasjonen har identifisert et behov for omlegging av dagens rutiner for registrering av timer og sykefravær, og iverksetter et prosjekt for å løse dette behovet. Behovet omformes til følgende prosjektmål:

Effektmål: Redusere årlige kostnader med 3 millioner NOK årlig over de neste 5 år gjennom mer effektiv administrasjon av timeregistrering og sykefravær. Effektmålet understøtter strategisk målsetting i organisasjonen om kostnadsreduksjoner, bemanningsreduksjon og effektivisering av administrative oppgaver.

Resultatmål: Nye rutiner for registrering av timer og sykefravær, og et IT-system som understøtter de nye rutinene.

Kostnadsramme: 4 millioner NOK

Tidsramme: 5 måneder fra oppstartsdato

Eksempel på prosjektmål knyttet til å ta større markedsandeler

Teleselskapet ønsker å øke sin markedsandel i mobilmarkedet og vil i den sammenheng se på nye produkter som kan gi selskapet konkurransemessige fortrinn.

Effektmål: Prosjektet skal bidra til å øke markedsandelen fra 25 % til 30 % innen 2 år etter prosjektets avslutning.

Resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år.

Kostnadsramme: 30 millioner NOK

Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.

Slik lager du SMARTE prosjektmål

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende, og som en huskeregel bør de være SMARTE.