Eksempler på gode prosjektmål

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende. Som en regel bør de være smarte. Her viser vi deg hvordan du kan sette opp gode prosjektmål, med eksempler.  

SMARTE mål er:

  • Spesifiserte
  • Målbare
  • Akseptert
  • Realistiske
  • Tids- og kostnadsavgrenset
  • Enkle)

Å lage SMARTE mål betyr at de må skrives på en måte som gjør dem tydelige, korte og konsise slik at alle forstår hva de innebærer. Gode prosjektledere sørger for at prosjektet har klare mål som er omforente, forstått og akseptert av alle involverte. Under er eksempler på to gode prosjektmål for to prosjekter knyttet til henholdsvis innføring av nye rutiner og økte markedsandeler.

Når vi lager prosjektmål, deler vi de opp i resultat- og effektmål. Forskjellen på disse kan du lese om her: Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?.

Eksempel på prosjektmål knyttet til innføring av nye rutiner

Organisasjonen har identifisert et behov for omlegging av dagens rutiner for registrering av timer og sykefravær, og iverksetter et prosjekt for å løse dette behovet.

Behovet omformes til følgende prosjektmål:

Effektmål: Redusere årlige kostnader med 3 millioner NOK årlig over de neste 5 år gjennom mer effektiv administrasjon av timeregistrering og sykefravær. Effektmålet understøtter strategisk målsetting i organisasjonen om kostnadsreduksjoner, bemanningsreduksjon og effektivisering av administrative oppgaver.

Resultatmål: Nye rutiner for registrering av timer og sykefravær, og et IT-system som understøtter de nye rutinene.

Kostnadsramme: 4 millioner NOK

Tidsramme: 5 måneder fra oppstartsdato

Eksempel på prosjektmål knyttet til å ta større markedsandeler

Teleselskapet ønsker å øke sin markedsandel i mobilmarkedet og vil i den sammenheng se på nye produkter som kan gi selskapet konkurransemessige fortrinn.

Effektmål: Prosjektet skal bidra til å øke markedsandelen fra 25 % til 30 % innen 2 år etter prosjektets avslutning.

Resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år.

Kostnadsramme: 30 millioner NOK

Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier OEC. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Alt om effektmål i prosjekt: Definisjon og eksempler

Hvordan skal du måle nytteverdien i prosjektet? Det finnes flere typer mål du kan jobbe mot i et prosjekt, men effektmål er en type som bør være viktige for alle prosjektledere - nettopp fordi de er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for en virksomhet. Effektmål definerer rett og slett hvorfor et prosjekt har livets rett. Her gir vi deg en grundig innføring i hva effektmål er, og hvorfor det er viktig at du definerer disse tydelig i ditt prosjekt.

En enkel oppskrift på en arbeidsnedbrytningsstruktur

Prosjekter kan ofte være komplekse og tunge å forholde seg til. Det kan også være krevende å holde oversikten over totalen av omfanget. Før prosjektplanen er på plass og arbeidet kan starte, er det lurt å bryte ned arbeidet i mindre deler. Slik får du enklere oversikt over prosjektet på en strukturert måte. Dette kan gjøres ved å lage en arbeidsnedbrytningsstruktur (Work Breakdown Structure / WBS) eller en prosjektnedbrytningsstuktur (Project Breakdown Structure / PBS – eller PNS på norsk). Her viser vi deg hvordan dette kan gjøres på en enkel måte.

Slik sikrer du en effektiv oppstart av prosjektet

Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet, ifølge den greske filosofen Platon. Felles for alle prosjekter er at de er avhengige av en god oppstart. Så hvordan sikrer du en god prosjektoppstart? Her ser vi nærmere på hvordan du starter et prosjekt – fra scratch.