Eksempler på gode prosjektmål

Prosjektoppstart og planlegging

2 min. lesning

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende. Som en regel bør de være smarte. Her viser vi deg hvordan du kan sette opp gode prosjektmål, med eksempler.  

SMARTE mål er:

  • Spesifiserte
  • Målbare
  • Akseptert
  • Realistiske
  • Tids- og kostnadsavgrenset
  • Enkle)

Å lage SMARTE mål betyr at de må skrives på en måte som gjør dem tydelige, korte og konsise slik at alle forstår hva de innebærer. Gode prosjektledere sørger for at prosjektet har klare mål som er omforente, forstått og akseptert av alle involverte. Under er eksempler på to gode prosjektmål for to prosjekter knyttet til henholdsvis innføring av nye rutiner og økte markedsandeler.

Når vi lager prosjektmål, deler vi de opp i resultat- og effektmål. Forskjellen på disse kan du lese om her: Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?.

Eksempel på prosjektmål knyttet til innføring av nye rutiner

Organisasjonen har identifisert et behov for omlegging av dagens rutiner for registrering av timer og sykefravær, og iverksetter et prosjekt for å løse dette behovet.

Behovet omformes til følgende prosjektmål:

Effektmål: Redusere årlige kostnader med 3 millioner NOK årlig over de neste 5 år gjennom mer effektiv administrasjon av timeregistrering og sykefravær. Effektmålet understøtter strategisk målsetting i organisasjonen om kostnadsreduksjoner, bemanningsreduksjon og effektivisering av administrative oppgaver.

Resultatmål: Nye rutiner for registrering av timer og sykefravær, og et IT-system som understøtter de nye rutinene.

Kostnadsramme: 4 millioner NOK

Tidsramme: 5 måneder fra oppstartsdato

Eksempel på prosjektmål knyttet til å ta større markedsandeler

Teleselskapet ønsker å øke sin markedsandel i mobilmarkedet og vil i den sammenheng se på nye produkter som kan gi selskapet konkurransemessige fortrinn.

Effektmål: Prosjektet skal bidra til å øke markedsandelen fra 25 % til 30 % innen 2 år etter prosjektets avslutning.

Resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år.

Kostnadsramme: 30 millioner NOK

Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er egentlig prosjektledelse?

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Store verdier å hente med god onboarding i prosjekter

Onboarding, eller innfasing på norsk, har fått overraskende lite oppmerksomhet i prosjektsammenheng. Årsakene til dette er uvisst, men det er liten tvil om at det er mye å hente på å ha en strukturert onboardingprosess i prosjekter av en viss størrelse. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva onboarding i prosjekter er, og hvorfor det er viktig å håndtere dette på en helhetlig måte i et mellomstort eller stort prosjekt.

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Planen bør inneholde hva det er som skal leveres, kostnadene knyttet til dette, samt en tilhørende tidsplan. I dette blogginnlegget gir vi deg en steg-for-steg guide til hvordan du kan etablere en prosjektplan og hva som er viktig å tenke på.