prosjektmaal-effektmaal- resultatmaal

Eksempler på gode prosjektmål

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 9. mai 2017

Når vi jobber prosjektbasert definerer vi effektmål og resultatmål for å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva prosjektet skal levere. Målene bør være SMARTE:

  • Spesifiserte
  • Målbare
  • Akseptert
  • Realistiske
  • Tids- og kostnadsavgrenset
  • Enkle)

Les gjerne vårt blogginnlegg om etablering av gode prosjektmål her. Under er eksempler på to gode prosjektmål for to prosjekter knyttet til henholdsvis innføring av nye rutiner og økte markedsandeler.

Eksempel på prosjektmål knyttet til innføring av nye rutiner

Organisasjonen har identifisert et behov for omlegging av dagens rutiner for registrering av timer og sykefravær, og iverksetter et prosjekt for å løse dette behovet. Behovet omformes til følgende prosjektmål:

Effektmål: Redusere årlige kostnader med 3 millioner NOK årlig over de neste 5 år gjennom mer effektiv administrasjon av timeregistrering og sykefravær. Effektmålet understøtter strategisk målsetting i organisasjonen om kostnadsreduksjoner, bemanningsreduksjon og effektivisering av administrative oppgaver.

Resultatmål: Nye rutiner for registrering av timer og sykefravær, og et IT-system som understøtter de nye rutinene.

Kostnadsramme: 4 millioner NOK

Tidsramme: 5 måneder fra oppstartsdato

Eksempel på prosjektmål knyttet til å ta større markedsandeler

Teleselskapet ønsker å øke sin markedsandel i mobilmarkedet og vil i den sammenheng se på nye produkter som kan gi selskapet konkurransemessige fortrinn.

Effektmål: Prosjektet skal bidra til å øke markedsandelen fra 25 % til 30 % innen 2 år etter prosjektets avslutning.

Resultatmål: Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år.

Kostnadsramme: 30 millioner NOK

Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.

Temaer: Prosjektledelse


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler