Slik bør prosjekter organiseres

Organisering og roller

2 min. lesning

Prosjektets organisasjonsstruktur beskriver styringsgruppens ulike roller i prosjektet på vegne av ledelsen og andre som er inkludert i prosjektet. Det er viktig at det til hver rolle finnes en beskrivelse av ansvar.

Samlet sett skal det totale ansvar med tilhørende myndighet sikre en effektiv og god gjennomføring av prosjektet. Figuren under er et eksempel på en organisasjonsstruktur:

prosjektorganisasjon.gif

Hvor mye kan du om prosjektledelse? Test deg selv med vår prosjektledelsesquiz!Roller og ansvar for nøkkelressursene i et prosjekt

Tabellen under viser en oversikt over typiske roller og ansvar i et prosjekt.

tabell-ansvar.png


Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen

Prosjekteier er gjerne en linjeleder som er ansvarlig for anvendelse og drift av prosjektets leveranser. I større prosjekter oppnevnes i tillegg en styringsgruppe som i praksis er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i tråd med prosjekteiers behov og at prosjektleder har kontroll over fremdriften. I styringsgruppen sitter sentrale linjeledere, brukere og eventuelt eksterne bidragsytere.

LES OGSÅ: Sammensetning av profesjonelle styringsgrupper

Prosjektleder rapporterer fremdrift og status til prosjekteier som vanligvis leder styringsgruppen. Styringsgruppen har besluttende myndighet innenfor sitt mandat og kan beslutte endringer av prosjektets innhold, organisasjon og budsjett i samråd med prosjekteier.

LES OGSÅ: Forskjellen på en prosjektleder og prosjekteier

I faglig utfordrende prosjekter oppnevnes ofte en referansegruppe. Medlemmer her er gjerne ulike fageksperter som kan gi råd til prosjektleder og eventuelt styringsgruppen om valg av faglige løsninger. Referansegruppen har ikke besluttende myndighet.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe?

Under prosjektleder finnes det mange ulike roller, avhengig av prosjektets størrelse. Det kan være at utøvende funksjon ligger hos prosjektmedarbeiderne, hos en leverandør eller at prosjektet har flere nivåer som gjør at delprosjektledere er nødvendige. En delprosjektleder får da delegert ansvar og myndighet fra prosjektleder til å lede en definert del av prosjektet. I litt større prosjekter er det vanlig at prosjektleder har roller under seg med ansvar for å støtte (Prosjektstøtte) med oppgaver som rapportering, fremdriftsoppfølging, usikkerhetsstyring, økonomi etc.

Prosjekter skal organiseres etter behov og i mindre prosjekter har man kanskje kun en prosjekteier som både ivaretar grensesnitt med ledelsen og har styringsgruppens ansvar. Det er også vanlig at prosjektleder ivaretar de fleste oppgavene innenfor prosjektstøtte. Alle prosjekter må minimum bestå av prosjekteier, prosjektleder og prosjektmedarbeider(e).

Quiz: hva kan du om prosjektledelse. Gratis prosjekt-quiz


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik har man dratt fordeler av å samkjøre to prosjekter for Entra

Da Entra skulle rehabilitere to kontorbygg sentralt i Oslo, fikk de fordeler av å samkjøre deler av prosjektene. Her får du lese om prosjektledernes erfaringer fra parallellgjennomføring av blant annet kontraktstrategi og tilbudsdokumenter, og tips til hvordan du kan lykkes med samarbeid på tvers.

Hvordan organiserer du egentlig prosjektene i virksomheten?

I tidligere blogginnlegg har vi beskrevet noen prinsipielle forskjeller mellom funksjonell, selvstendig og matriseorganisering av en virksomhet.

5 ting du kan gjøre i sommer, som sikrer at høstens prosjekter går på skinner

Sommer er for de fleste av oss synonymt med avslapping og late dager. Om du klarer å kombinere dette med litt planlegging, kan du allerede nå sikre at høstens prosjekter får et så godt utgangspunkt som mulig.