De 10 mest leste blogginnleggene første halvår 2022

Kompetanseutvikling

6 min. lesning

Hva har våre lesere vært mest interessert i å lese om dette halvåret? En titt inn i statistikken viser hvilke temaer som har engasjert mest, og hva dere der ute har hatt lyst til å lære mer om. Blant annet har fagstoff om kommunikasjon, prosjekteierstyring, bærekraft og modenhetsmåling trumfet høyt i år. Her har du innlegg om dette og mye mer, som kan komme til god nytte nå når ferien nærmer seg slutten. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer, og god lesning!

1. Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Kommunikasjon kan ta mange former. Måten du kommuniserer med dine medarbeidere på har mye å si både for kulturen innad i et team, og for resultatet. Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

Idette innlegget får du tips til hvordan du kan bli mer bevisst din egen kommunikasjon og hvilken påvirkningskraft dette kan ha i hverdagen.

2. 6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre en vanlig «følgesvenn» i prosjekter – særlig de større, mer komplekse byggeprosjektene. Det er mange og sammensatte årsaker til kostnadsoverskridelser, men det finnes også noen gjengangere.

Her har vi samlet en oversikt over de vanligste grunnene til budsjettoverskridelser, og noen tips til hvordan du kan unngå dem.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


3. Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Om du ikke formelt avslutter prosjektet ditt, kan du risikere å miste viktig og verdifull innsikt inn i hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. En prosjektavslutning foregår enten som en siste fase i seg selv, eller i siste del av gjennomføringsfasen og bør inneholde en prosjektevaluering.

I dette innlegget går vi gjennom hvordan du kan gjennomfører en prosjektavslutning på en måte som gir god innsikt i prosjektet.

4. Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Prosjekteierstyringen er en av de mest sentrale suksessfaktorene for at et prosjekt skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. Prosjekteieren er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen, og er ansvarlig for å styre prosjektet innenfor mandatet gitt av virksomhetens ledelse. Hva skal til for å lykkes i denne rollen?

I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i prosjektets styringsgruppe, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.

5. Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Effektivitet og evne til rask omstilling i møte med nye behov er ettertraktede egenskaper i de fleste organisasjoner. Det å kontinuerlig vurdere sin egen prosjektmodenhet, og dermed bli mer bevisst denne kan bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå målsetningene innad i organisasjonen.

Her går vi gjennom hva prosjektmodenhet er, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

6. Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av totalleveransen i nybygg, noe som medfører mer komplekse prosjekter med flere grensesnitt og komponenter enn tidligere. Hvordan kan man i prosjektet sikre at alt dette fungerer best mulig ved overtakelse?

Her introduserer vi deg for Systematisk ferdigstillelse, en metode mye brukt i offshore-prosjekter, som kan komme komplekse prosjekter på land til gode.

7. Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Hvordan går du frem for å skape en felles organisasjonskultur, og gjenskape suksessmomenter på tvers av prosjektporteføljen? Bane NOR har som mål å bygge mest og best mulig jernbane for midlene organisasjonen har tilgjengelig. Da må også den nylig samlede organisasjonen styrke sin evne til å lykkes i prosjekter.

I dette blogginnlegget får du et innblikk i hvordan Bane NOR øker sin prosjektmodenhet med hjelp av modenhetsmåling og rammeverket P3M3.

8. Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekt?

Forskning viser at bygg- og anleggssektoren står for 40% av verdens CO2-utslipp. Hvordan kan vi bøte på dette, og hva kan du gjøre for at ditt prosjekt skal bli mer bærekraftig?

Her går vi gjennom hva bærekraft betyr i prosjektsammenheng, og hvordan du kan gå frem for å gjøre prosjektet ditt mer bærekraftig.

9. Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Det å benytte seg av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjekt er og blir en viktig del av verdioptimaliseringen i prosjektutvikling. BREEAM-NOR er en frivillig miljøklassifiseringsmetode for bygg, tilpasset norske forhold. Klassifiseringen er enkel å tilpasse et prosjekts eget ambisjonsnivå.

I dette innlegget introduserer vi deg for BREEAM, og gir det tips til når du bør velge det og hva du bør tenke på fra start når du skal sertifisere ditt prosjekt.

10. Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Tidligfase er viktig, om ikke avgjørende, for prosjektets totale kostnad og gevinstrealisering. Det er i tidligfasen du legger grunnlaget for riktig prosjekt som svarer til behovet. En god tidligfase vil gi et betydelig mye bedre sluttresultat enn en dårlig eller ufullstendig tidligfase kan gi.

Her gir vi deg en oversikt over kjerneprosessene i tidligfase og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse for å få optimal verdioppnåelse i prosjektet.

Abonner på prosjektbloggen

Ønsker du å få tips som dette direkte i innboksen? Vi skriver og publiserer nyheter og fagstoff relatert til prosjektledelse ukentlig, og vil fortsette å inspirere deg i halvåret som kommer. Abonner på prosjektbloggen og få tilsendt nyttige tips som kan gjøre din prosjekthverdag enklere.

Abonner på prosjektbloggen


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes.  PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

De 10 mest leste blogginnleggene andre halvår 2022

Hva har engasjert våre lesere mest denne høsten og vinteren? Vi har tatt et tilbakeblikk over blogginnleggene som har blitt mest lest denne perioden.

6 råd for opplæring og utvikling av ansatte

Kompetanseheving og utvikling av egne ansatte har aldri vært så viktig som nå. I et marked hvor kostnadene øker og utfordringene vi som virksomheter må løse gjennom prosjekter blir større og mer komplekse, er det avgjørende å ha rett kompetanse. Vi jobber med virksomheter hvor prosjektporteføljen nå krever større kapabiliteter enn tidligere. Organisasjoner som lever av prosjekter, eller er avhengig av prosjekter for å skape verdi, må jobbe systematisk og strategisk med kompetanseutvikling innen prosjektledelse. I dette blogginnlegget gir vi seks råd som kan være nyttige dersom du skal i gang med opplæring og utvikling av ansatte. I blogginnlegget bruker vi utvikling av prosjektkompetanse som eksempel, men rådene er universelle for all kompetanseutvikling.