De 10 mest leste blogginnleggene første halvår 2022

Kompetanseutvikling

7 min. lesning

Hva har våre lesere vært mest interessert i å lese om dette halvåret? En titt inn i statistikken viser hvilke temaer som har engasjert mest, og hva dere der ute har hatt lyst til å lære mer om. Blant annet har fagstoff om kommunikasjon, prosjekteierstyring, bærekraft og modenhetsmåling trumfet høyt i år. Her har du innlegg om dette og mye mer, som kan komme til god nytte nå når ferien nærmer seg slutten. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer, og god lesning!

1. Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Kommunikasjon kan ta mange former. Måten du kommuniserer med dine medarbeidere på har mye å si både for kulturen innad i et team, og for resultatet. Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

Idette innlegget får du tips til hvordan du kan bli mer bevisst din egen kommunikasjon og hvilken påvirkningskraft dette kan ha i hverdagen.

2. 6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre en vanlig «følgesvenn» i prosjekter – særlig de større, mer komplekse byggeprosjektene. Det er mange og sammensatte årsaker til kostnadsoverskridelser, men det finnes også noen gjengangere.

Her har vi samlet en oversikt over de vanligste grunnene til budsjettoverskridelser, og noen tips til hvordan du kan unngå dem.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


3. Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Om du ikke formelt avslutter prosjektet ditt, kan du risikere å miste viktig og verdifull innsikt inn i hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. En prosjektavslutning foregår enten som en siste fase i seg selv, eller i siste del av gjennomføringsfasen og bør inneholde en prosjektevaluering.

I dette innlegget går vi gjennom hvordan du kan gjennomfører en prosjektavslutning på en måte som gir god innsikt i prosjektet.

4. Slik lykkes du med prosjekteierstyring

Prosjekteierstyringen er en av de mest sentrale suksessfaktorene for at et prosjekt skal lykkes i å få mest mulig verdi for investeringen. Prosjekteieren er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen, og er ansvarlig for å styre prosjektet innenfor mandatet gitt av virksomhetens ledelse. Hva skal til for å lykkes i denne rollen?

I dette blogginnlegget får du en oversikt over en prosjekteiers rolle i prosjektets styringsgruppe, oppgaver og fokusområder, samt suksessfaktorer i prosjektprosessen.

5. Hva er prosjektmodenhet og hvordan kan din virksomhet bruke det til å forbedre prosjekter?

Effektivitet og evne til rask omstilling i møte med nye behov er ettertraktede egenskaper i de fleste organisasjoner. Det å kontinuerlig vurdere sin egen prosjektmodenhet, og dermed bli mer bevisst denne kan bidra til å identifisere områder som trenger forbedring for å nå målsetningene innad i organisasjonen.

Her går vi gjennom hva prosjektmodenhet er, og hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

6. Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av totalleveransen i nybygg, noe som medfører mer komplekse prosjekter med flere grensesnitt og komponenter enn tidligere. Hvordan kan man i prosjektet sikre at alt dette fungerer best mulig ved overtakelse?

Her introduserer vi deg for Systematisk ferdigstillelse, en metode mye brukt i offshore-prosjekter, som kan komme komplekse prosjekter på land til gode.

7. Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Hvordan går du frem for å skape en felles organisasjonskultur, og gjenskape suksessmomenter på tvers av prosjektporteføljen? Bane NOR har som mål å bygge mest og best mulig jernbane for midlene organisasjonen har tilgjengelig. Da må også den nylig samlede organisasjonen styrke sin evne til å lykkes i prosjekter.

I dette blogginnlegget får du et innblikk i hvordan Bane NOR øker sin prosjektmodenhet med hjelp av modenhetsmåling og rammeverket P3M3.

8. Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekt?

Forskning viser at bygg- og anleggssektoren står for 40% av verdens CO2-utslipp. Hvordan kan vi bøte på dette, og hva kan du gjøre for at ditt prosjekt skal bli mer bærekraftig?

Her går vi gjennom hva bærekraft betyr i prosjektsammenheng, og hvordan du kan gå frem for å gjøre prosjektet ditt mer bærekraftig.

9. Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Det å benytte seg av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjekt er og blir en viktig del av verdioptimaliseringen i prosjektutvikling. BREEAM-NOR er en frivillig miljøklassifiseringsmetode for bygg, tilpasset norske forhold. Klassifiseringen er enkel å tilpasse et prosjekts eget ambisjonsnivå.

I dette innlegget introduserer vi deg for BREEAM, og gir det tips til når du bør velge det og hva du bør tenke på fra start når du skal sertifisere ditt prosjekt.

10. Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?

Tidligfase er viktig, om ikke avgjørende, for prosjektets totale kostnad og gevinstrealisering. Det er i tidligfasen du legger grunnlaget for riktig prosjekt som svarer til behovet. En god tidligfase vil gi et betydelig mye bedre sluttresultat enn en dårlig eller ufullstendig tidligfase kan gi.

Her gir vi deg en oversikt over kjerneprosessene i tidligfase og hva prosjektledelsen bør være obs på innenfor disse for å få optimal verdioppnåelse i prosjektet.

Abonner på prosjektbloggen

Ønsker du å få tips som dette direkte i innboksen? Vi skriver og publiserer nyheter og fagstoff relatert til prosjektledelse ukentlig, og vil fortsette å inspirere deg i halvåret som kommer. Abonner på prosjektbloggen og få tilsendt nyttige tips som kan gjøre din prosjekthverdag enklere.

Abonner på prosjektbloggen


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier. Her sørger hun for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur med hunden i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!