Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekt?

Prosjektgjennomføring Bærekraft

5 min. lesning

Overalt i aviser, magasiner og på tv-en snakker de om bærekraft og hvordan vi må endre oss for å redde verden. Bygg- og anleggssektoren er den tredje største forurenseren og står for 40% av verdens CO2-utslipp. Det er tydelig at vi som jobber i prosjekter har et stort ansvar og må bidra til å redusere utslipp og energibruk. Heldigvis stilles det stadig større krav til mer fokus på bærekraft.

Så hva betyr egentlig bærekraft i prosjektsammenheng? Og hva kan du gjøre i ditt prosjekt for å bidra til at det blir mer bærekraftig?

Det er en økende bekymring for begrensede naturressurser og klimaendringer – og det med god grunn. Dette legger press på byggebransjen fra regjeringen og private for å minimere deres miljøpåvirkning. For mange kan det oppleves som utfordrende å omfavne bærekraftige byggemetoder, men det er også mange store fordeler ved å ta i bruk disse metodene.

Hva er bærekraftig bygging?

Bærekraftig bygging betyr å bruke resirkulerbare og fornybare materialer i byggeprosjekter og minimere energiforbruk og avfallsproduksjon. Hovedmålet med bærekraftig byggemetode er å redusere dens påvirkning på miljøet vårt.

Bærekraftig bygging slutter ikke etter ferdigstillelse av byggeprosjektet. Utformingen av selve bygget bør ha minimal innvirkning på miljøet over konstruksjonens levetid. Det betyr at utformingen av bygget skal inkludere elementer og materialer som har kontinuerlig innflytelse på konstruksjonens miljøpåvirkning. Disse kan inkludere energieffektive takluker på taket, solcellepaneler, passende isolasjon for å forhindre varmetap og minimere energiforbruket fra nettet som for det meste kommer fra fossilt brensel og byggematerialer med lang levetid.


Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et  vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurs her.


Er bærekraft viktig?

Det meste av tungt maskineri og utstyr er fortsatt avhengig av drivstoff. Selv ineffektiv elektrisitetsbruk vil redusere drivstofforbruket og skape bedre luftkvalitet på anleggsområdet. Byggeindustrien bidrar med 36 prosent av energibruken og 40 prosent av CO2-utslippene på verdensbasis.

Forsendelse og fabrikasjon av materialer kan ha betydelig innvirkning på karbonutslipp. Gruvedrift av råvarer som metaller kan føre til vannforurensning. Betongprodusentene eller sementfabrikkene har resultert i tonn CO2, som øker betydelig hvert år. Bygging kan også produsere farlig avfall på grunn av feil avhending eller håndtering, noe som resulterer i forurensning som påvirker miljøet og menneskene i det området.

Så ja! Bærekraft er viktig. Energiforbruket i dag er rett og slett for høyt. For å nå klimamålene våre må vi bygge bærekraftig.

Hvordan gjennomføre bærekraftige prosjekter?

Det er enkelt forklart to måter å gjennomføre bærekraftige prosjekter på. Prosjektet kan benytte seg av fornybare energikilder eller/og prosjektet kan benytte bærekraftige materialer.

1. Benytte seg av fornybare energikilder

  • Det utvikles stadig flere elektriske nullutslipp maskiner som går på batteri eller koblet rett til strømnettet. Alt fra gravmaskiner, hjullastere og pickuper går nå på strøm!
  • Modulære batterisystemer som raskt kan distribueres på stedet og lades opp via solcellepaneler. Disse systemene kan drive kjøretøy, elektriske verktøy og sikkerhetsutstyr på byggeplasser. Disse batteriene kan kompensere for et tonn CO2 og rundt hundre liter diesel per uke, noe som resulterer i en betydelig positiv innvirkning på miljøet når de brukes på store byggeprosjekter.

Elektrisk gravemaskinBilde: Elektrisk gravemaskin

2. Benytte seg av bærekraftige materialer

  • Gjenbruk av materialer fra andre prosjekter
  • Tre – med riktig forvaltning av skoger vil de gi et godt habitat for dyrelivet og levere verdifulle byggematerialer.
  • Alternative murstein - ull og gjørme er utmerket råmateriale for å lage murstein som er like sterke som tradisjonelle mursteinsmaterialer uten å bruke en ovn i prosessen, noe som resulterer i skadelige utslipp i miljøet.
  • Bærekraftig betong - Resirkulerbare materialer og plast er en ideell erstatning for tradisjonell betong og kan redusere karbondioksidproduksjonen betydelig.
  • Byggematerialer av plast

MicrosoftTeams-image (4)-2Bilde: Mjøstårnet - verdens høyest trehus. Peter Fiskerstrand, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Plast er en av de betydelige ødeleggerne av miljøet eller økosystemet. Imidlertid kan det bli en betydelig styrke når det brukes riktig i konstruksjonen. Et av hovedmålene for bærekraftig konstruksjon er å bygge bygninger med lengre levetid. Det faktum at plastmaterialer ikke vil brytes ned over lengre tid betyr at det ikke krever mye utskifting eller vedlikehold. Produsenter kan begynne å innlemme plast for å produsere holdbare og resirkulerte byggematerialer.

Jo raskere vi tar i bruk disse metodene, desto mer bærekraftig blir prosjektene våre. Vi kan minimere de negative miljøpåvirkningene i byggebransjen når vi beveger oss inn i en mer bærekraftig fremtid – og her har vi alle et ansvar!
Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurset her.


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Deltaker i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er de grønne prosjektene lønnsomme?

Er det et mostetningsforhold mellom å ha lønnsomme og bærekraftige prosjekter? Ikke nødvendigvis, mener vi. Om vi i Norge evner å ta plass i det grønne markedet, vil ikke bærekraft være et hinder for økonomisk vekst. Tvert imot – det kan være svaret på spørsmålet «Hva skal vi leve av etter olja?». Så la oss vise deg hva du må tenke på om du ønsker prosjekter som er bærekraftige i både økonomisk, sosial og miljømessig forstand.

Onboarding – ikke bare for nyansatte

Onboarding er ofte noe man forbinder med HR og nyansettelser, men det er vel så viktig å tenke på dette i forbindelse med oppstarten av et prosjekt. Prosjekter utføres ofte på tvers av virksomhetens funksjonelle struktur, og gjerne også med spesialistkompetanse fra andre virksomheter. Da er det viktig med en god onboarding for å sikre at alle involverte kommer raskt inn i prosjektet. I dette blogginnlegget gir vi deg 6 grunner til at du bør sørge for at alle i prosjektet er ombord og at ingen står igjen på land ved oppstart.

Hvordan kan vi skape forutsigbarhet i dagens marked?

Prisveksten i dagens marked har vi knapt sett maken til. Makroøkonomene kaller det en “perfekt storm” og noe vi ikke tidligere har erfaring med – i hvert fall ikke på flere tiår. Hvordan skal vi som bransje seile gjennom storm i så ukjent farvann? Den drastiske endringen av markedsforutsetninger på såpass kort tid som i dag, innebærer at vi i mindre grad kan bruke historiske data som utgangspunkt for hva som kommer til å skje de neste årene. Disse historiske dataene avviker nemlig så mye fra realiteten vi har nå, at en prognose utelukkende basert på dette vil bomme på målskiva. Dette skaper utfordringer for byggherrer som har store porteføljer med utbyggingsprosjekter i plan- og gjennomføringsfase. Det virker naturlig nok umulig å planlegge for noe så grunnleggende ukjent, med et usikkert referansepunkt. Det beste vi kan gjøre er å planlegge og prioritere riktig – og å ha best mulig oversikt over porteføljene våre. Men hva skal vi egentlig planlegge for?