Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekt?

Prosjektgjennomføring Bærekraft

5 min. lesning

Overalt i aviser, magasiner og på tv-en snakker de om bærekraft og hvordan vi må endre oss for å redde verden. Bygg- og anleggssektoren er den tredje største forurenseren og står for 40% av verdens CO2-utslipp. Det er tydelig at vi som jobber i prosjekter har et stort ansvar og må bidra til å redusere utslipp og energibruk. Heldigvis stilles det stadig større krav til mer fokus på bærekraft.

Så hva betyr egentlig bærekraft i prosjektsammenheng? Og hva kan du gjøre i ditt prosjekt for å bidra til at det blir mer bærekraftig?

Det er en økende bekymring for begrensede naturressurser og klimaendringer – og det med god grunn. Dette legger press på byggebransjen fra regjeringen og private for å minimere deres miljøpåvirkning. For mange kan det oppleves som utfordrende å omfavne bærekraftige byggemetoder, men det er også mange store fordeler ved å ta i bruk disse metodene.

Hva er bærekraftig bygging?

Bærekraftig bygging betyr å bruke resirkulerbare og fornybare materialer i byggeprosjekter og minimere energiforbruk og avfallsproduksjon. Hovedmålet med bærekraftig byggemetode er å redusere dens påvirkning på miljøet vårt.

Bærekraftig bygging slutter ikke etter ferdigstillelse av byggeprosjektet. Utformingen av selve bygget bør ha minimal innvirkning på miljøet over konstruksjonens levetid. Det betyr at utformingen av bygget skal inkludere elementer og materialer som har kontinuerlig innflytelse på konstruksjonens miljøpåvirkning. Disse kan inkludere energieffektive takluker på taket, solcellepaneler, passende isolasjon for å forhindre varmetap og minimere energiforbruket fra nettet som for det meste kommer fra fossilt brensel og byggematerialer med lang levetid.


Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et  vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurs her.


Er bærekraft viktig?

Det meste av tungt maskineri og utstyr er fortsatt avhengig av drivstoff. Selv ineffektiv elektrisitetsbruk vil redusere drivstofforbruket og skape bedre luftkvalitet på anleggsområdet. Byggeindustrien bidrar med 36 prosent av energibruken og 40 prosent av CO2-utslippene på verdensbasis.

Forsendelse og fabrikasjon av materialer kan ha betydelig innvirkning på karbonutslipp. Gruvedrift av råvarer som metaller kan føre til vannforurensning. Betongprodusentene eller sementfabrikkene har resultert i tonn CO2, som øker betydelig hvert år. Bygging kan også produsere farlig avfall på grunn av feil avhending eller håndtering, noe som resulterer i forurensning som påvirker miljøet og menneskene i det området.

Så ja! Bærekraft er viktig. Energiforbruket i dag er rett og slett for høyt. For å nå klimamålene våre må vi bygge bærekraftig.

Hvordan gjennomføre bærekraftige prosjekter?

Det er enkelt forklart to måter å gjennomføre bærekraftige prosjekter på. Prosjektet kan benytte seg av fornybare energikilder eller/og prosjektet kan benytte bærekraftige materialer.

1. Benytte seg av fornybare energikilder

  • Det utvikles stadig flere elektriske nullutslipp maskiner som går på batteri eller koblet rett til strømnettet. Alt fra gravmaskiner, hjullastere og pickuper går nå på strøm!
  • Modulære batterisystemer som raskt kan distribueres på stedet og lades opp via solcellepaneler. Disse systemene kan drive kjøretøy, elektriske verktøy og sikkerhetsutstyr på byggeplasser. Disse batteriene kan kompensere for et tonn CO2 og rundt hundre liter diesel per uke, noe som resulterer i en betydelig positiv innvirkning på miljøet når de brukes på store byggeprosjekter.

Elektrisk gravemaskinBilde: Elektrisk gravemaskin

2. Benytte seg av bærekraftige materialer

  • Gjenbruk av materialer fra andre prosjekter
  • Tre – med riktig forvaltning av skoger vil de gi et godt habitat for dyrelivet og levere verdifulle byggematerialer.
  • Alternative murstein - ull og gjørme er utmerket råmateriale for å lage murstein som er like sterke som tradisjonelle mursteinsmaterialer uten å bruke en ovn i prosessen, noe som resulterer i skadelige utslipp i miljøet.
  • Bærekraftig betong - Resirkulerbare materialer og plast er en ideell erstatning for tradisjonell betong og kan redusere karbondioksidproduksjonen betydelig.
  • Byggematerialer av plast

MicrosoftTeams-image (4)-2Bilde: Mjøstårnet - verdens høyest trehus. Peter Fiskerstrand, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Plast er en av de betydelige ødeleggerne av miljøet eller økosystemet. Imidlertid kan det bli en betydelig styrke når det brukes riktig i konstruksjonen. Et av hovedmålene for bærekraftig konstruksjon er å bygge bygninger med lengre levetid. Det faktum at plastmaterialer ikke vil brytes ned over lengre tid betyr at det ikke krever mye utskifting eller vedlikehold. Produsenter kan begynne å innlemme plast for å produsere holdbare og resirkulerte byggematerialer.

Jo raskere vi tar i bruk disse metodene, desto mer bærekraftig blir prosjektene våre. Vi kan minimere de negative miljøpåvirkningene i byggebransjen når vi beveger oss inn i en mer bærekraftig fremtid – og her har vi alle et ansvar!
Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurset her.


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Deltaker i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

God praksis i prosjektledelse

For at det skal være hensiktsmessig å bruke prosjekt som arbeidsform er det avgjørende at de som jobber i det forstår prosjektarbeidsformens virkemåter. For mange er «prosjekt» kanskje et litt vagt begrep, noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder), uten at man har et klart bilde av hva det innebærer. Det å ha grunnleggende kjennskap til beste praksis i prosjektledelse vil fungere som en grunnmur å bygge på for alle aspirerende prosjektledere. Det er også en forutsetning for å lykkes med gevinstrealiseringen i prosjektet. Her tar vi deg gjennom det grunnleggende som må på plass for at et prosjekt skal kunne lykkes – i henhold til god praksis.

5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Det settes stadig høyere krav til bærekraftsarbeidet i bygg og anleggsbransjen – med god grunn. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for 40% av verdens Co2-utslipp. Om vi skal snu dette, må vi som jobber i bransjen se vårt ansvar og bidra til å redusere utslipp og energibruk, slik at vi sørger for å i fremtiden bygge på en måte som setter mindre spor. Vi som prosjektledere har stor påvirkningskraft når det kommer til graden vi lykkes i bærekraftsarbeidet i våre prosjekter. Så hvordan kan vi legge til rette for suksess? I dette innlegget har vi samlet 5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter. 

Hva kjennetegner et prosjekt?

Når en virksomhet har bestemt seg for å gjennomføre noe; for eksempel en kontrakt, et tiltak for å effektivisere og redusere kost eller å utvikle noe nytt, er det å organisere arbeidet som et prosjekt et alternativ som stadig oftere blir brukt. I dette blogginnlegget oppsummerer vi noen av de viktigste kjennetegnene til prosjekter.