De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Kompetanseutvikling Bærekraft

6 min. lesning

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!1. 6 gode podcaster for deg som er leder, eller vil bli det

Det å bli en god leder er ikke rett frem. Heldigvis finnes det utallige kilder på emnet, og mange måter å tilegne seg kunnskap på. I dette blogginnlegget har vi samlet noen av de beste norske og internasjonale podcastene for deg som ønsker å være en god leder overfor ditt team.

2. Slik lager du gode presentasjoner

Det å kunne engasjere og skape minneverdige budskap er en verdifull ferdighet. Tenk tilbake til det foredraget du var på som du ble skikkelig inspirert av, eller den fagfrokosten som du beit deg merke i. Noe de fleste gode foredragsholdere har til felles er gode presentasjoner. Derfor har vi skrevet et blogginnlegg med tips til hvordan du kan ta dine presentasjoner opp to hakk.

3. Helheten som må være på plass for å lykkes med dine prosjekter

De fleste har mange prosjekter som går på skinner, og noen som går mindre bra. Hva er det som differensierer disse, og gjør at noen lykkes mens andre sliter? Vi har samlet kjennetegnene ved virksomheter som lykkes med prosjektene i sin portefølje.

4. Prosjekteierstyring – hvorfor er det så vanskelig i praksis?

Eierstyring er viktig, og samtidig utfordrende for mange. Prosjekteierstyring innebærer at ledelsen utøver sitt lederskap og virksomhetsstyring ovenfor prosjektene – helst på en god måte. Dette betyr å starte riktig prosjekt og sørge for at dette blir gjennomført på best mulig måte for å realisere ønskede gevinster. Ofte ser vi at den siste lille biten mangler for at prosjekteierstyringen skal bli så god som mulig. Her dykker vi inn i hva som gjør det vanskelig, og hva du bør gjøre for å få det til.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


5. Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med den grønne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. I dette blogginnlegget går vi gjennom to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring. 

6. Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Under Arendalsuka i år var det nettopp disse rammebetingelsene som sto i rampelyset. Hva gjør vi i Norge når andre nasjoner kommer med rammebetingelser som gjør det mer attraktivt å satse på grønn industri utenfor våre grenser? Dette var utgangspunktet for en debatt der blant annet Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP), administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Haga og administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Heikki Holmås deltok. Oppsummeringen fra debatten kan du lese her.

7. Klimakrisen: Fra bekymring til handling

Selv om utfordringene knyttet til klima er alvorlige, fører de også med seg et mangfold av muligheter. Ved å utnytte kraften i kapitalmarkedene og tenke globalt, kan vi være med å definere fremtidens samfunn. Men for å få til det er vi nødt til å ta innover oss at vi må gjøre noe nå, og samtidig ha et langsiktig perspektiv. Hvordan balanserer vi dette? Det har vi diskutert i dette innlegget.

8. 10 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Det å være prosjektleder er utfordrende. Det er et stort fagfelt med mye å sette seg inn i. Likevel er mange av de som har fått rollen som prosjektleder såkalt «ufaglærte». Heldigvis har vi hundrevis av innlegg om prosjektledelse. Her har vi samlet 10 av dem, som kan hjelpe deg å lykkes fra planleggingsstadiet til overlevering av ferdig prosjekt.

9. Hvordan bygge kompetanse for å bli en god prosjektleder?

Prosjekteieren er ansvarlig for at prosjektet når sine mål. Da er det også avgjørende at hun eller han har den kompetansen som kreves. Som prosjekteier må du forstå din egen rolle, og ha kunnskap og tid til å gjennomføre den. I dette blogginnlegget går vi gjennom hvem prosjekteieren egentlig er, og hvilken kompetanse som trengs for å lykkes.

10. Power skills: 4 ferdigheter du trenger for å lykkes med prosjekter

Det å være en god prosjektleder handler om mer enn bare fagferdigheter. PMI®s årlige undersøkelse, Pulse of the Profession, har i år fokusert på det de kaller «power skills», og hvordan disse er koblet til suksess i prosjekter. Her går vi gjennom hva power skills er, og hvilke 4 som går igjen hos prosjektledere som gang på gang leverer gode prosjekter. 

Abonner på prosjektbloggen


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

Taus kunnskap: En skjult ressurs

Hvordan kan vi identifisere og utnytte skjulte ressurser? I en stadig mer kunnskapsdrevet verden, jakter organisasjoner på den beste kompetansen. Ofte ser vi utover i denne jakten, og henter inn informasjon fra eksterne aktører. Men det mange kanskje ikke tenker på er hvilke skjulte ressurser som allerede eksisterer i egen organisasjon. Denne skjulte ressursen kalles for «taus kunnskap».

Power skills: 4 ferdigheter du trenger for å lykkes med prosjekter

Fagkunnskap er, og kommer alltid til å være, viktig i prosjektledelse. Men om du skal lykkes er det mer som skal på plass. PMI®s årlige undersøkelse, Pulse of the Profession, har lenge påpekt at kunnskap om prosjektledelse er viktig for enhver virksomhets suksess. Undersøkelsen er basert på svar fra over 3000 prosjektledere, ledere og analytikere fra ulike bransjer og regioner. Det undersøkelsen fokuserer på i år, er det de kaller «power skills», og hvordan disse er koblet til suksess i prosjektene. Dette er ferdigheter som er en viktig del av prosjektledelse, og som alle prosjektledere bør ha fremst i pannebrasken gjennom sine prosjekter.