10 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling

6 min. lesning

Prosjektledelse er et stort fagfelt med mye å sette seg inn i. Mange blir også tildelt rollen i en eller annen sammenheng, uten å ha noen form for formell utdannelse i faget. Kunnskap om fagfeltet gir rom for personlig utvikling og karrieremuligheter - og det vil selvfølgelig bidra til at du lykkes i prosjektene du leder.  På prosjektbloggen har vi skrevet hundrevis av innlegg om prosjektledelsesfaget. Her har vi samlet noen av de som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.

1. Hvorfor lære prosjektledelse?

Det finnes trolig tusenvis av «ufaglærte prosjektledere» i Norge som har ansvaret for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. Her tar vi for oss hvilken nytte en formell utdannelse innen prosjektledelse kan gi deg. Innlegget kan du lese her.

2. God praksis i prosjektledelse

For mange er begrepet prosjekt noe vagt – noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder) uten at man har et klart bilde av hva det innebærer.  Det å ha en oversikt over hva som kjennetegner et prosjekt, samt hvilke avklaringer som er lurt å gjøre i forbindelse med prosjektarbeid er nyttig.  I dette innlegget har vi tatt for oss nettopp hva god praksis i prosjektledelse innebærer.

3. Slik sikrer du en effektiv oppstart av prosjektet

Ved oppstart kan man møte på utfordringer. For eksempel slik et prosjektteam med personer som nødvendigvis ikke kjenner hverandre og prosessene som har pågått før prosjektoppstart. Hvordan skaper man da felles forventninger om mål, mandat, roller og ansvar? Her får du en oversikt over hvordan du kan komme riktig ut fra start.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.

 


4. Slik bør prosjekter organiseres

Hva er prosjekteiers ansvar kontra prosjektleders? Hvor kommer referansegruppen inn? Prosjektets organisasjonsstruktur beskriver ulike roller i prosjektet. Det er viktig at det til hver rolle finnes en beskrivelse av ansvar, og at de som innehar rollen er klar over sitt ansvar og mandat. Dette blogginnlegget gir deg innsikt i hvordan en organisasjonsstruktur typisk ser ut, og hvilke roller som bør ha hvilket ansvar.

5. Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for gjennomføring. Det innebærer å ha en plan for hva som skal leveres når og kostnader knyttet til dette.  Trykk her for å lese vår steg for steg-guide til hvordan du kan etablere en prosjektplan, og hva som er viktig å tenke på når man etablerer denne planen. 

6. Seks tips til praktisk usikkerhetsstyring

Usikkerhetsstyring er i seg selv et tiltak for å bedre kvaliteten i prosjektgjennomføring. Allikevel opplever mange prosjektgrupper at kontinuerlig usikkerhetsstyring taper i hverdagens harde oppgaveprioritering. Vi gir deg seks tips i arbeidet med å identifisere, vurdere, planlegge og iverksette tiltak for å håndtere usikkerhet i dette innlegget.

7. Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Det er prosjektleders oppgave å vite hvor langt man er kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som er gjenstående. Hva gjør du om prosjektets fremdrift stagnerer? 
Dette blogginnlegget tar for seg forutsetningene for god fremdrift, og hvilke tiltak bedriften kan iverksette ved fremdriftsstans.

8. Hva gjør jeg når prosjektet ikke ligner på noe jeg har gjort før?

Alle prosjekter er unike, men noen prosjekter skiller seg kanskje mer fra det du og virksomheten er vant til. Dette kalles et Stranger-prosjekt, og er verken kompatibelt med kompetansen eller rammeverket i virksomheten. Dermed kan det være vanskelig å vite hva du egentlig står overfor. Dette blogginnlegget bygger på erfaringer hentet fra byggebransjen, og går over hvordan man kan gjenkjenne, løse, eller unngå utfordringer man møter på i slike situasjoner.

9. Slik avslutter du et prosjekt

Det å avslutte et prosjekt innebærer en del arbeid utover det rent formelle – i alle fall om en vil sikre en god overlevering!  I dette blogginnlegget får du en kort og konsis guide til prosjektavslutning.

10. Gode spørsmål du bør stille i en prosjektevaluering

Evaluering i avslutningsfasen av prosjektet er god praksis. Hensikten med evalueringen er å finne erfaringer man kan lære av til neste prosjekt – uavhengig om disse er gode eller dårlige. Som prosjektleder har du et ansvar til å ta initiativ til evaluering og rapportering. Her har du 9 gode spørsmål du kan benytte deg av i evalueringen av prosjektet.

 

New Call-to-action


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving. Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for institusjonens brukere. Ifølge Helsedirektoratet viser både norske og internasjonale studier at omkring 30% av voksne pasienter på sykehus er underernærte eller i risiko for å bli underernært innen kort tid. En metaanalyse av europeiske studier viste at 52 % av eldre på sykehjem og 33 % av mottakere av hjemmetjenester var i risiko for underernæring. Dermed er det viktig at man lykkes i å bygge institusjonskjøkken, og at man både i planlegging, bygging og drift tar de beste valgene man kan.