11 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling

6 min. lesning

Prosjektledelse gir rom for nye karrieremuligheter og personlig utvikling. Samtidig er det et stort fagfelt, og en prosjektleder har ofte mange tråder å holde i.

Vi har samlet noen av de mest aktuelle blogginnleggene for temaet, som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.

Hvorfor lære prosjektledelse?

Det finnes trolig tusenvis av «ufaglærte prosjektledere» i Norge som har ansvaret for å nå krevende mål til estimert tid og kostnad. 

Dette blogginnlegget tar for seg hvilken nytte en formell utdannelse innen prosjektledelse kan gi deg.

Beste praksis i prosjektledelse

For mange er begrepet prosjekt noe vagt – noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder) uten at man har et klart bilde av hva det innebærer. 

I dette blogginnlegget forklarer vi hva som kjennetegner et prosjekt, og hvilke avklaringer som er lurt å gjøre i forbindelse med prosjektarbeid.

Slik sikrer du en effektiv oppstart av prosjektet

Ved oppstart kan man møte på utfordringer, slik som et prosjektteam med personer som nødvendigvis ikke kjenner hverandre og prosessene som har pågått før prosjektoppstart. Hvordan skaper man da felles forventninger om mål, mandat, roller og ansvar?

Her får du en oversikt over hvordan du kan komme riktig ut fra start.


Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Slik bør prosjekter organiseres

Hva er prosjekteiers ansvar kontra prosjektleders? Hvor kommer referansegruppen inn? Prosjektets organisasjonsstruktur beskriver ulike roller i prosjektet. Det er viktig at det til hver rolle finnes en beskrivelse av ansvar. 

Dette blogginnlegget gir deg innsikt i hvordan en organisasjonsstruktur typisk vil se ut, og hvilke roller som bør ha hvilket ansvar.

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for gjennomføring.

Her gir vi deg en steg for steg-guide til hvordan du kan etablere en prosjektplan, og hva som er viktig å tenke på når man etablerer denne planen

Seks tips til praktisk usikkerhetsstyring

Usikkerhetsstyring er i seg selv et tiltak for å bedre kvaliteten i prosjektgjennomføring. Allikevel opplever mange prosjektgrupper at kontinuerlig usikkerhetsstyring taper i hverdagens harde oppgaveprioritering. 

Vi gir deg seks tips i arbeidet med å identifisere, vurdere, planlegge og iverksette tiltak for å håndtere usikkerhet.

Slik lager du SMARTE prosjektmål

Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende.

I dette blogginnlegget går vi gjennom hva SMARTE mål er, og hvordan man setter opp slike mål i prosjektplanleggingen.

Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Det er prosjektleders oppgave å vite hvor langt man er kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som er gjenstående. Hva gjør du om prosjektets fremdrift stagnerer? 

Dette blogginnlegget tar for seg forutsetningene for god fremdrift, og hvilke tiltak bedriften kan iverksette ved fremdriftsstans.

Hva gjør jeg når prosjektet ikke ligner på noe jeg har gjort før?

Alle prosjekter er unike, men noen prosjekter skiller seg kanskje mer fra det du og virksomheten er vant til. Dette kalles et Stranger-prosjekt, og er verken kompatibelt med kompetansen eller rammeverket i virksomheten. Dermed kan det være vanskelig å vite hva du egentlig står overfor.

Blogginnlegget bygger på erfaringer hentet fra byggebransjen, og går over hvordan man kan gjenkjenne, løse, eller unngå utfordringer man møter på i slike situasjoner.

Slik avslutter du et prosjekt

Det å avslutte et prosjekt innebærer en del arbeid utover det rent formelle – i alle fall om en vil sikre en god overlevering! I dette blogginnlegget får du en kort og konsis guide til prosjektavslutning.

I dette blogginnlegget får du en kort og konsis guide til prosjektavslutning.

Gode spørsmål man bør stille i en prosjektevaluering

Evaluering i avslutningsfasen av prosjektet er god praksis. Hensikten med evalueringen er å finne erfaringer man kan lære av til neste prosjekt – uavhengig om disse er gode eller dårlige. Som prosjektleder har du et ansvar til å ta initiativ til evaluering og rapportering.

Her har du åtte gode spørsmål du kan benytte deg av i evalueringen av prosjektet.

Tusen takk for at du følger prosjektbloggen, har lastet ned innhold eller har deltatt på våre gratis webinarer. Vi ser frem til å produsere enda mer relevant og nyttig innhold i tiden som kommer for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier OEC, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan ser Verdistyrt prosjektutvikling ut i gjennomføringsfase?

Innenfor Verdistyrt prosjektutvikling snakker vi mye om viktigheten av tidligfase i prosjektene. En god tidligfase er sentralt for at prosjektet skal bli vellykket. Samtidig skal man ikke undervurdere viktigheten av verdistyringsprinsippet også i gjennomføringsfasen av et prosjekt. Mulighet for omfangsstyring i byggefasen er viktig. Samarbeid mellom prosjekteringsfunksjon, innkjøp og produksjon, samt effektiv beslutningsstyring, vil være avgjørende for en effektiv bygging. Det er også en rekke kritiske prosesser som man må lykkes med i fellesskap mellom aktørene for å få mest mulig verdi ut av investeringene og for å bli ferdig innenfor avtalt tid. Her får du en gjennomgående oversikt over viktige prinsipper og kritiske prosesser i gjennomføringsfase, i henhold til beste praksis innenfor Verdistyrt prosjektutvikling.

Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Bygget er ferdig bygget, brukerne har flyttet inn og driften er i gang, prosjektorganisasjonen er delvis oppløst og mange er allerede engasjert i nye prosjekter. Hvordan skal man egentlig avslutte et prosjekt på riktig måte, før man som prosjektleder kan slippe taket? En fallgruve i prosjekter er at prosjektet aldri blir formelt avsluttet, men «dør» hen. Prosjektleder er i gang med nye utfordringer, og avslutningsaktivitetene ble aldri egentlig gjennomført. I slike tilfeller risikerer man å miste viktig og verdifull innsikt. Her får du et overblikk over hvordan du bør gå frem i avslutningsprosessen, samt noen tips til hvordan du gjennomfører på en måte som gir godt utbytte i form av forståelse for prosjektets resultater som kan hjelpe dere å gjøre det enda bedre i fremtiden.  

3 hovedmomenter ved Systematisk ferdigstillelse

Hva er viktig å tenke på når man skal innføre Systematisk ferdigstillelse om en del av prosjekteringen? For å få mest ut av prosessen og innholdet, er det tre overordnede elementer som må være til stede; ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I dette innlegget skal vi se nærmere på disse tre elementene, og hvilke hovedmomenter innenfor disse du bør få med deg for å oppnå best mulig resultat.