Slik avslutter du et prosjekt

Prosjektavslutning

5 min. lesning

Har du noen gang opplevd at prosjektet du er i ikke formelt avsluttes? Da kan man ha gått glipp av mye verdirealisering.

Stramme tidsfrister og høyt arbeidspress kan gjøre det fristende å utsette oppgaver som ikke føles pressende – slik som en prosjektavslutning og evaluering. Samtidig er dette kanskje ikke det mest spennende man gjør, men desto viktigere. Faren er at prosjektet «dør hen», og at man går glipp av viktige læringspunkter og gevinster for fremtidens prosjekter. Derfor er det viktig å sørge for en ordentlig overlevering og avslutning, inkludert å evaluere prosjektet slik at vi senere kan dra nytte av erfaringene.

Uavhengig om det er ditt første eller nummer 10 i rekken; her er noen gode tips å ta med seg når du skal avslutte prosjektet.

Alle prosjekter er avgrenset i tid. Prosjektet er formelt over idet prosjektstyret/ styringsgruppen vedtar at det er avsluttet. Før den tid er det likevel en del arbeid som gjenstår innen du kan gi deg selv en klapp på skulderen.

For å sikre en god avslutning og overlevering av prosjektet, kan det derfor være lurt å:

 1. Lage en «sjekkliste» over gjøremålene som gjenstår. Jobb tett sammen med teamet for å få dette ferdig i tide. Slik sikrer man at man ikke overser viktige ting når prosjektet er på tampen av ferdigstillelse.
 2. Avslutte alle prosjektrelaterte forpliktelser. Dette innebærer blant annet å avslutte alle kontrakter, arkivering av dokumenter og lukking av prosjektregnskap. Sørg for at alle prosjektmålene er oppfylt. Evaluer prosjektytelse mot «baseline» og nøkkelytelsesindikatorer.
 3. Forberede og skriv din siste prosjektrapport – tips til hva du bør ha med i dette finner du lengre ned i posten.
 4. Informere alle involverte om at prosjektet går mot slutten. Formidle prosjektresultater og prestasjoner. Del relevant dokumentasjon eller rapporter med interessenter.
 5. Sørg for å dokumentere viktige erfaringer som er nyttige for kommende prosjekter. Dette inkluderer f.eks. suksesser, utfordringer og forbedringsområder. Del erfaringene med organisasjonen for best mulig gjennomføring av fremtidige prosjekter.

Les også: Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning og Disse aktivitetene bør gjennomføres i avslutningen av et prosjekt


Gratis mini-kurs: Introduksjon til prosjektledelse


 Hva bør en prosjektrapport inneholde?

De fleste prosjekteiere vil forvente at prosjektleder leverer en rapport idet prosjektet er over. En prosjektrapport ved prosjektets slutt bør gi en omfattende oversikt over prosjektets resultater og utførelse, for å kunne vurdere om du har nådd de resultat og gevinstmål som er satt.

I rapporten bør du legge vekt på å

 • fremheve milepælene man har nådd i løpet av prosjektet
 • inkludere viktige tall fra regnskapet – både gode og dårlige
 • evaluere resultatmålene som ble oppnådd
 • legge frem dokumentasjon på oppnådde og gjenværende gevinster
 • dokumentere hvilke endringer som er gjort underveis, både de som har vært vellykket og ikke fullt så vellykkede
 • være ærlig og dokumentere eventuelle problemer og utfordringer som har oppstått underveis

Husk å få med hele bildet av hvordan prosjektet har utviklet seg fra start til slutt. Her tar du selvsagt med både oppturer og nedturer underveis. Slik kan både du og andre ta lærdom av erfaringer til neste gang.

Les også: 9 gode spørsmål du bør stille i en prosjektevaluering

Og så, da?

Først når prosjektrapporten er levert, alle forpliktelser knyttet til prosjektet er avsluttet og nødvendig dokumentasjon er godkjent av prosjekteier, kan du avslutte jobben med god samvittighet.

Ikke glem å feire den vellykkede gjennomføringen av prosjektet med teamet, samt anerkjenne teammedlemmene for deres innsats og bidrag! Men; det betyr ikke at læringen stopper her. Det er viktig å få tatt med seg gode og dårlige erfaringer når man skal begynne på neste prosjekt. Da er arena og kultur for kunnskaps- og erfaringsutveksling viktig. Gjør også terskelen for å sparre åpent med andre lav, slik at alle i organisasjonen føler at det er trygt å spørre om råd og hjelp fra de med lengre erfaring.

Lykke til med avslutningen!

Forhåpentligvis får du tid til en pust i bakken før neste prosjekt står for tur. Til da kan du lese 4 gode råd idet du overtar et prosjekt.

Få tilgang til gratis mini-kurs: Introduksjon til prosjektledelse


Henning er direktør i Metier og har i over 16 år arbeidet med forbedring hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, SAFe® og AgileSHIFT® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på padelbanen, på sykkel eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

9 gode spørsmål du bør stille i en prosjektevaluering

Å evaluere prosjektet når vi er ferdig med det, er god praksis. Hensikten er å kunne lære av erfaringene vi har har gjort oss senere - både de gode og dårlige. Å lære av erfaring er for eksempel et av de 7 prinsippene i PRINCE2. Evalueringen gir rom for ettertanke og kritiske spørsmål rundt måten vi har utført jobben på, og mye av læringen i prosjektorganisasjonen ligger i evalueringen. De fleste prosjekter har et potensiale for forbedring selv om de anses som vellykkede. Som prosjektleder har du et ansvar å ta initiativ til både evaluering og rapportering.

Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Bygget er ferdig bygget, brukerne har flyttet inn og driften er i gang, prosjektorganisasjonen er delvis oppløst og mange er allerede engasjert i nye prosjekter. Hvordan skal man egentlig avslutte et prosjekt på riktig måte, før man som prosjektleder kan slippe taket? En fallgruve i prosjekter er at prosjektet aldri blir formelt avsluttet, men «dør» hen. Prosjektleder er i gang med nye utfordringer, og avslutningsaktivitetene ble aldri egentlig gjennomført. I slike tilfeller risikerer man å miste viktig og verdifull innsikt. Her får du et overblikk over hvordan du bør gå frem i avslutningsprosessen, samt noen tips til hvordan du gjennomfører på en måte som gir godt utbytte i form av forståelse for prosjektets resultater som kan hjelpe dere å gjøre det enda bedre i fremtiden.