De 10 mest leste blogginnleggene i 2020

Kompetanseutvikling

8 min. lesning

Snart er 2020 over, og vi går inn i et nytt år som forhåpentligvis ikke blir fullt så preget av pandemien som dette året har vært. Vi tar et lite tilbakeblikk på året som har gått og deler de blogginnleggene som har blitt mest lest.

De mest populære innleggene handler om alt fra styringsgruppemøter, agil styring og endringsledelse til hvilke podcaster du bør følge. Felles for dem alle er at de handler om viktige temaer for deg som jobber med prosjektledelse.

God lesing!

1. Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er et nyttig verktøy når det kommer til planlegging av prosjekter. Det viser deg hvem som skal gjøre hva, når man starter og hvor lang tid det tar å få gjennomført arbeidet. Kort fortalt er et Gantt-diagram en måte å visualisere en tidsplan med aktiviteter og milepæler i et prosjekt.

2. 10 gode podcaster for deg som er leder, eller vil bli det

I en tid hvor vi alle har jobbet mer hjemmefra enn vanlig så har kanskje flere hatt anledning til å holde seg oppdatert på interessante podcaster. I dette blogginnlegget har vi listet opp både norske og utenlandske podcaster som vi mener passer for deg som er leder, eller vil bli det. Her vil du finne alt fra Petter Stordalen og Per Valebrokk sin podcast, "Stormkast", til "The Global Leadership Summit Podcast" hvor du møter verdens beste eksperter på ledelse. God lytting.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


3. 10 gode podcaster om prosjektledelse

I dette blogginnlegget har vi listet opp 10 gode podcaster for deg som er prosjektleder eller for deg som bare er interessert i prosjektfaget. Her vil du finne alt fra "The Project Management Podcast™" som intervjuer prosjektledere fra hele verden til "Project Management Happy Hour" som byr på gode eksempler samt skrekkhistorier fra eget prosjektliv.

Vi har også lagt ved et knippe podcaster som kan passe for deg som ønsker oppdateringer på ledelse og endringsledelse. God lytting.

4. Styringsgruppe, bare nok et infomøte?

Om prosjektene blir komplekse eller store nok, trenger prosjekteier en styringsgruppe. Denne styringsgruppen må nettopp styre, og ikke bli et informasjonsmøte.

I dette blogginnlegget deler Anders Tellefsen sine beste tips til deg som vil vite mer om styringsgrupper, og forteller hva som kreves for å lykkes med dem.

5. Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Etter at Professor Christine B. Meyer så med skråblikk på agile metoder i en veldig interessant artikkel i DN, ble Dr. Morten Duesund og Nils Erik Aas inspirert til å drodle videre på hva det egentlig er som kreves for å lykkes med et initiativ.

Deres konklusjon er at diskusjonen om agile og «tradisjonelle» metodene ikke handler om fugl eller fisk, men om forvaltning og styring. Med andre ord; har du ikke styring, spiller ikke metoden noen stor rolle. Dette skapte en debatt som de svarte ytterligere på i et innlegg på Digi - "Smidig de neste 20 år - når verden blir mindre kommer polene nærmere hverandre".

6. Kom endringslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne

Evnen til å omstille seg er noe vi definitivt har fått bruk for i disse tider. Omstilling er en prosess og i en slik endringsprosess er det viktig å ta hensyn til alle som blir berørt av endringen. I dette blogginnlegget går vi igjennom reaksjonsfasene som mennesker går igjennom når vi står ovenfor en endring, og gir deg noen tips til taktikker du kan bruke for å minimere motstand og heller skape en indre motivasjon for å få folk til å bidra i endringsprosessen.

7. 5 tips til bruk av trinnmodell for bedre prosjektplanlegging

Når man får ansvaret for et stort prosjekt så kan det ofte være vanskelig å vite hvor man bør begynne og hvilke metoder man bør velge. Ved å benytte en trinnmodell kan man dele opp større oppgaver i mer håndterlige deler i et prosjekt. Trinnmodellen kan bidra til økt kontroll og fremdrift og at beslutninger tas av rett person - til riktig tid og basert på korrekt underlag.

I dette blogginnlegget gir Jan Erik Hoel og Otto Erster Bergersen fra FoU-prosjektet, «Samtidig plan og prosjektering» deg fem tips til hvordan du kan bruke trinnmodell for bedre prosjektplanlegging.

8. Det holder ikke å styre prosjektene, vi må også styre gevinstarbeidet

For å sikre at du får ut verdien av dine prosjekter må du ha en god prosjektmodell, som også hensyntar verdi, eierstyring og gevinststyring. Dette skaper en helhetlig tilnærming til gevinstrealisering ifølge Dr. Morten Duesund, som har doktorgrad på området.

I dette blogginnlegget gir Duesund deg noen tips til hva du må tenke på for å lykkes.

9. Dette er AgileSHIFT®

AgileSHIFT kommer fra AXELOS som står bak flere anerkjente rammeverk som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, Managing Successful Programmes (MSP®) og Management of Portfolios (MoP®) for å nevne noen.

I en verden i stadig endring har de fleste virksomheter mye å vinne mye på å utvikle et smidig tankesett. AgileSHIFT er en veiledning for virksomheten som handler om hvordan legge til rette for en smidig bedriftskultur slik at man er i stand til å tilpasse seg endringer raskere.

10. Hvordan organiserer du en daglig stand-up

Ikke overraskende er dette blogginnlegget inne på topp 10 listen. I en periode hvor alle har måttet finne nye måter og jobbe på så har daglig stand-up kanskje blitt en del av arbeidshverdagen til mange.

I dette blogginnlegget tar Astrid Kordal Næss deg igjennom den iterative metoden som er beskrevet i AgileSHIFT hvor man planlegger over en kortere tidsperiode enn vanlig. Hun går igjennom hva hovedpunktene i et stand-up møte bør være og gir deg seks til en vellykket stand-up.

En lysere fremtid..

I dag snur sola og med en vaksine rett rundt hjørnet ser det ut som vi går en lysere tid i møte det kommende året. Vi ser frem til å fortsette og produsere nyttig og engasjerende innhold for deg som jobber med prosjekter, og tar gjerne i mot innspill til temaer du ønsker vi skal skrive mer om.

Tusen takk til deg som følger oss. Vi gleder oss til fortsettelsen i 2021.

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

De 10 mest leste blogginnleggene i 2021

Da var nok et annerledes år over. Vi har tatt et tilbakeblikk på året som har gått og sett på hvilke blogginnlegg som dere likte best og som engasjerte dere mest. Her finner du mye godt fagstoff om ledelse, prosjektledelse, smidig metodikk - og mye mer. Vi håper du finner det nyttig. God lesing!

Repetisjon: Nøkkelen til å bevare ny kunnskap

Innenfor pedagogikken og psykologien har man forsket på hvilken effekt repetisjon har for læring. Det viser seg, ikke så overraskende, at repetisjon fremmer læring. Men det er stor forskjell på læring for å bestå en eksamen eller en sertifisering, og læring for å bevare ny kunnskap og faktisk endre måten man jobber på. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på den siste formen for læring hvor man har et ønske om å sette ny kunnskap ut i praksis. Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk ny kunnskap, og hvordan lærer vi best?

11 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektledelse gir rom for nye karrieremuligheter og personlig utvikling. Samtidig er det et stort fagfelt, og en prosjektleder har ofte mange tråder å holde i. Vi har samlet noen av de mest aktuelle blogginnleggene for temaet, som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.