Hvorfor sertifisere seg i Managing Successful Programmes (MSP®)?

Program- og porteføljestyring

2 min. lesning

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger.MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten.

Prosjekter vs programmer

Prosjekter fokuserer på å gjøre de riktige tingene, og levere et produkt som er i henhold til spesifikasjon på tid, kvalitet og kostnad. Der prosjektene stopper, fortsetter programmene. Programmer fokuserer på implementering av endringen, virksomhetens overgang til nye måter å jobbe på og gevinstene som realiseres av dette. Slik bidrar MSP® til at virksomhetens strategi realiseres.

Hovedfordelene med MSP® er:

  • Støtter bedriftsresultater
  • Muliggjør bedriftsendring
  • Styrer usikkerhet i tråd med bedriftens behov
  • Optimaliserer kundeopplevelser
  • Gir økt valuta for pengene
  • Skaper kontinuerlig forbedring

Har du allerede erfaring fra programmer, eller ønsker å få mer innblikk i hva programmer er og hvordan de styres er en MSP® sertifisering noe for deg.

Metier OEC tilbyr sertifisering i MSP®, både på Foundation og Practitioner nivå.

New Call-to-action


Ingrid jobber som Manager i Metier OEC og er en erfaren og engasjert rådgiver innen prosjektfaget. Hun har lang erfaring med virksomhetsforbedring og kompetanseheving, og jobber til daglig med endringsledelse, kommunikasjon og gevinstrealisering. Ingrid har en mastergrad i innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i København, og omfattende kurs og sertifiseringer innen prosjektstyring. Hun er og sertifisert PROSCI Change Manager


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er MSP® og hva er nytt i 5th edition?

Managing Successful Programs (MSP) er et rammeverk fra AXELOS, organisasjonen som også står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, AgileSHIFT® og MoP®. Rammeverket hjelper deg med å tilpasse programmer til virksomhetens strategi og forretningsmuligheter slik at du oppnår maksimal verdi.

Fem grunner til at Excel ikke er tilstrekkelig når du skal ha oversikt over prosjektporteføljen

Mange virksomheter bruker Excel istedenfor å investere i systemer som er ment for prosjekt- og porteføljestyring. På den måten så sparer de kanskje IT-avdelingen for utgifter, men å bruke Excel til flere formål enn det det ble designet for kan straffe seg i lengden og det utgjør en stor risiko.

Hva kreves for å drive god porteføljestyring?

Mange bedrifter må velge mellom en rekke prosjekter og prosjektforslag hvert år. Å gjøre disse prioriteringene er krevende og innebærer utallige valgmuligheter. Valget man tar bør ikke være overlatt til tilfeldighetene, men basert på vedtatte kriterier og følge en tydelig strategisk retning. For å gjøre disse prioriteringene er det avgjørende å ha en god metodisk tilnærming til hvordan man styrer og utvikler porteføljen og evalueringskriterier som er tilpasset organisasjonens behov for prioriteringer.