Hvorfor sertifisere seg i MSP.png

Hvorfor sertifisere seg i MSP®?

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen - 16. oktober 2015

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye markedsforhold, utfordringer og muligheter krever endrede strategier og nye løsninger.MSP® (Managing Successful Programmes) er en internasjonalt anerkjent metode, beste praksis og sertifisering for styring og ledelse av programmer.

Programmer samler relaterte endringsprosjekter under en paraply. Slik kan din virksomhet navigere stødig gjennom endringer. Programledelse staker ut retning for, koordinerer organiseringen av, og implementerer relaterte prosjekter. Dette bidrar til å oppnå resultater og realisere gevinstene av strategisk viktighet for virksomheten.

Prosjekter vs Programmer

Prosjekter fokuserer på å gjøre de riktige tingene, og levere et produkt som er i henhold til spesifikasjon på tid, kvalitet og kostnad. Der prosjektene stopper, fortsetter programmene. Programmer fokuserer på implementering av endringen, virksomhetens overgang til nye måter å jobbe på og gevinstene som realiseres av dette. Slik bidrar MSP® til at virksomhetens strategi realiseres.

Hovedfordelene med MSP® er:

  • Støtter bedriftsresultater
  • Muliggjør bedriftsendring
  • Styrer usikkerhet i tråd med bedriftens behov
  • Optimaliserer kundeopplevelser
  • Gir økt valuta for pengene
  • Skaper kontinuerlig forbedring

Har du allerede erfaring fra programmer, eller ønsker å få mer innblikk i hva programmer er og hvordan de styres er en MSP® sertifisering noe for deg.

Metier tilbyr sertifisering i MSP®, både på Foundation og Practitioner nivå.

Temaer: Prosjektsertifisering


Katrine Høiback Jebsen

Skrevet av Katrine Høiback Jebsen

Katrine er Senior Consultant hos Metier OEC og har erfaring fra prosjektledelse, investering og strategiutvikling i USA, Norge og Qatar. Hun har utdannelse innen prosjektledelse, økonomi og finans og er sertifisert innen PRINCE2 og MSP. På privaten driver hun en nettbutikk i Norge for freshe og komfortable treningsklær.

Mest leste artikler