Dette er AgileSHIFT®

Smidige metoder

2 min. lesning

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Først litt om smidige metoder

Før vi går nærmere inn på AgileSHIFT er, så kan det være oppklarende å si noen ord om smidige metoder. Smidige metoder er, enkelt forklart, en kombinasjon av beste praksiser og teknikker som brukes til utvikling av nye produkter og tjenester. Disse metodene kommer opprinnelig fra IT-utvikling, men har etter hvert blitt vanlig praksis i mange bransjer. Felles for metodene er at de tar utgangspunkt i et sett prinsipper og verdier som er dokumentert i noe som kalles «manifestet for smidig programvareutvikling» :

"Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan
Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere."

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om AgileSHIFT


Smidige metoder har blitt svært utbredt i en del bransjer og spesielt i IT- og prosjektmiljøer. Metodene kan fungere bra, men fører i en del sammehenger til utfordringer fordi resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper. Dette fører gjerne til at organisasjonen ikke klarer å ta ut effekten av det et smidig team kunne gitt. Denne utfordringen addresses i AgileSHIFT.

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, fordi det ikke er et alternativ til smidige praksiser som allerede eksisterer. I stedet er det en måte å jobbe på for alle team som har behov for å jobbe smidigere – uavhengig av funksjon. Dette inkluderer for eksempel markedsføring, finans, HR eller hvilket som helst annet team som ønsker å jobbe smidigere.

LES OGSÅ: Hvilken nytte gir AgileSHIFT? og Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT

AgileSHIFT gjør organisasjoner i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør kontinuerlig endring i virksomheten og kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

New Call-to-action


Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet  ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?