Dette er AgileSHIFT®

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». Og nå kommer AgileSHIFT. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Først litt om smidige metoder

Før vi går nærmere inn på AgileSHIFT er, så kan det være oppklarende å si noen ord om smidige metoder. Smidige metoder er, enkelt forklart, en kombinasjon av beste praksiser og teknikker som brukes til utvikling av nye produkter og tjenester. Disse metodene kommer opprinnelig fra IT-utvikling, men har etter hvert blitt vanlig praksis i mange bransjer. Felles for metodene er at de tar utgangspunkt i et sett prinsipper og verdier som er dokumentert i noe som kalles «manifestet for smidig programvareutvikling» :

"Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan
Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere."

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


Smidige metoder har blitt svært utbredt i en del bransjer og spesielt i IT- og prosjektmiljøer. Metodene kan fungere bra, men fører i en del sammehenger til utfordringer fordi resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper. Dette fører gjerne til at organisasjonen ikke klarer å ta ut effekten av det et smidig team kunne gitt. Denne utfordringen addresses i AgileSHIFT.

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, fordi det ikke er et alternativ til smidige praksiser som allerede eksisterer. I stedet er det en måte å jobbe på for alle team som har behov for å jobbe smidigere – uavhengig av funksjon. Dette inkluderer for eksempel markedsføring, finans, HR eller hvilket som helst annet team som ønsker å jobbe smidigere.

AgileSHIFT gjør organisasjoner i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten og kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

Les mer om kurs og sertifisering i AgileSHIFT


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.