Dette er AgileSHIFT®

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Først litt om smidige metoder

Før vi går nærmere inn på AgileSHIFT er, så kan det være oppklarende å si noen ord om smidige metoder. Smidige metoder er, enkelt forklart, en kombinasjon av beste praksiser og teknikker som brukes til utvikling av nye produkter og tjenester. Disse metodene kommer opprinnelig fra IT-utvikling, men har etter hvert blitt vanlig praksis i mange bransjer. Felles for metodene er at de tar utgangspunkt i et sett prinsipper og verdier som er dokumentert i noe som kalles «manifestet for smidig programvareutvikling» :

"Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan
Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere."

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om AgileSHIFT


Smidige metoder har blitt svært utbredt i en del bransjer og spesielt i IT- og prosjektmiljøer. Metodene kan fungere bra, men fører i en del sammehenger til utfordringer fordi resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper. Dette fører gjerne til at organisasjonen ikke klarer å ta ut effekten av det et smidig team kunne gitt. Denne utfordringen addresses i AgileSHIFT.

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, fordi det ikke er et alternativ til smidige praksiser som allerede eksisterer. I stedet er det en måte å jobbe på for alle team som har behov for å jobbe smidigere – uavhengig av funksjon. Dette inkluderer for eksempel markedsføring, finans, HR eller hvilket som helst annet team som ønsker å jobbe smidigere.

LES OGSÅ: Hvilken nytte gir AgileSHIFT? og Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT

AgileSHIFT gjør organisasjoner i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der.

AgileSHIFT er en veiledning som muliggjør kontinuerlig endring i virksomheten og kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

New Call-to-action


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må den passe seg for?

En Agile Coach skal bidra til at en organisasjon lykkes med kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Dette krever riktignok mye av mennesket bak rollen. I dette innlegget går vi gjennom hva som kjennetegner en god Agile Coach, og hvilke fallgruver en må passe seg for å virkelig lykkes.

Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte potensialet i det smidige rammeverket. Årsakene til det er mange, men det finnes heldigvis også gode løsninger. En Agile Coach kan bidra til å hente ut gevinster ved hjelp av sin kunnskap og sine metoder. Her vil jeg forklare hva en Agile Coach gjør, hvorfor vi trenger en og vise hvorfor rollen er nødvendig.

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.