Hva er et Gantt-diagram?

Prosjektoppstart og planlegging

3 min. lesning

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Her er et eksempel på et Gantt-diagram.

pm0202no-0803

Til venstre i diagrammet vises en liste med akitiviteter og til høyre vises en tidslinje. Hver aktivitet vises som en liggende søyle som representerer aktivitetetens varighet samt rekkefølgen på disse med piler som angir avhengigheter. Det kan være knyttet tilleggsinformasjon som fullføringsprosent, ressursnavn osv. til søylene. Milepæler vises vanligvis som romber med fast størrelse.


Last ned gratis planleggingskit for prosjektplan


Gantt-diagrammer gir en enkel og viktig oversikt over følgende:

  • Hva skal gjøres?
  • Når starter en aktivitet og når er den planlagt avsluttet?
  • Når starter prosjektet og når er det planlagt avsluttet?
  • Hvilke aktiviteter overlapper hverandre og hva er sammenhengen mellom aktivitetene?
  • Hvem er ansvarlig for de ulike aktivitetene?

Dette er Gantt-diagrammer nyttige til

Gantt-diagrammer er nyttige til følgende:

  • Planlegging av prosjekter – hvem skal gjøre hva, når starter vi, hvor lang tid vil det ta å gjennomføre arbeidet.
  • Enkel visualisering av prosjektets tidsplan – Gannt-diagrammet gir er intuitivt overblikk over prosjektet som det er enkelt for alle involverte å forstå.
  • Oppfølging av prosjektet. Dette er en av de litt mer krevende delene ved bruk av Gantt-diagrammer ettersom det krever at man kontinuerlig oppdaterer planen i henhold til prosjektets fremdrift. Men når man gjør det får men en god oversikt over hvordan man ligger an i forhold til hva som opprinnelig var planlagt.
  • Gjøre justeringer i prosjektet – den initelle planen vil mest sannsynlig måtte justeres underveis i prosjektet. Fordelen med et Gantt-skjema er at man raskt får en oppdatert oversikt over hvordan hele prosjektet påvirkes av endringer og avvik.

Utvikling av en tidsplan med Gantt-diagram

Prosessen med å utvikle en tidsplan varierer og er gjerne iterativ. Det blir utarbeidet flere versjoner av planen, stadig mer detaljert etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig, inntil den har ønsket detaljnivå og kvalitet. Den iterative prosessen bør være interaktiv og sikre at erfaringer og kvalitet blir innarbeidet i planen. Ofte vil planen avdekke at de avtalte tidsfristene ikke kan nås med den opprinnelige planlagte fremgangsmåten. Prosjektteamet må da finne andre måter å løse oppdraget på, og samtidig oppdatere gjennomføringsstrategien og tidsplanen. Det holder ikke bare å justere tidsplanen i forhold til tidsfrister, uten faktisk å endre noe i den planlagte gjennomføringen. Prosjektet må planlegges om igjen for å opprettholde en realistisk tidsplan.

Grad av nøyaktighet og detaljer

Når man utarbeider en tidsplan er det viktig å detaljere den underveis i prosjektet. Figuren nedenfor viser hvordan planer blir mer nøyaktige og detaljerte når tiden for det aktuelle arbeidet nærmer seg. Mer langsiktige planer inneholder skisser, forslag og retningslinjer i stedet for instruksjoner og taktiske detaljer. Den overordnede planen for et prosjekt kalles vanligvis overordnet fremdriftsplan.

Gannt diagram - overordnet fremdriftsplan

Vær obs på at overordnet faseplanen ofte kan legges for mer enn 6-8 uker og at detaljerte planer kan være på både mer eller mindre enn 2-3 uker. De detaljerte planene legges rullerende, ofte rett før perioden planen skal gjennomføres i, starter.

Last ned gratis mal for prosjektplan


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vi gjennomfører feil prosjekt, hva gjør vi nå?

Et viktig tidlig steg for å lykkes i et hvert prosjekt er å tydelig definere suksessfaktorene for det du skal oppnå og sette premisser for prosjektet. Hvordan skal du ellers vite at du har valgt rett konsept? Det er en gjennomgående feil at en del prosjekter hopper rett til en løsning uten at behovet og mulighetsrommet er godt nok utforsket. Her forteller vi om et prosjekt som ikke lykkes med å velge rett prosjekt, og flere ting pekte på at man heller ikke ville evne å gjennomføre det riktig – en doble foul. Hva gjør man da?

Bergen inkluderingssenter – fra ambisjon til verdi

Ofte snakker vi om verdiskapning som noe kvantitativt. Noen ganger skapes det ekstra rom i et prosjekt for å jobbe godt med kvalitative mål og verdier. Men hvordan jobber man strukturert med sosial verdi, og hvordan måles det? Nettopp det fikk Magne Lilleland-Olsen og Ingvild Hagen fra Metier OEC i oppdrag fra Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune, høsten 2019.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.