Hva er et Gantt-diagram?

Prosjektoppstart og planlegging

3 min. lesning

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Her er et eksempel på et Gantt-diagram.

pm0202no-0803

Til venstre i diagrammet vises en liste med akitiviteter og til høyre vises en tidslinje. Hver aktivitet vises som en liggende søyle som representerer aktivitetetens varighet samt rekkefølgen på disse med piler som angir avhengigheter. Det kan være knyttet tilleggsinformasjon som fullføringsprosent, ressursnavn osv. til søylene. Milepæler vises vanligvis som romber med fast størrelse.


Last ned gratis planleggingskit for prosjektplan


Gantt-diagrammer gir en enkel og viktig oversikt over følgende:

  • Hva skal gjøres?
  • Når starter en aktivitet og når er den planlagt avsluttet?
  • Når starter prosjektet og når er det planlagt avsluttet?
  • Hvilke aktiviteter overlapper hverandre og hva er sammenhengen mellom aktivitetene?
  • Hvem er ansvarlig for de ulike aktivitetene?

Dette er Gantt-diagrammer nyttige til

Gantt-diagrammer er nyttige til følgende:

  • Planlegging av prosjekter – hvem skal gjøre hva, når starter vi, hvor lang tid vil det ta å gjennomføre arbeidet.
  • Enkel visualisering av prosjektets tidsplan – Gannt-diagrammet gir er intuitivt overblikk over prosjektet som det er enkelt for alle involverte å forstå.
  • Oppfølging av prosjektet. Dette er en av de litt mer krevende delene ved bruk av Gantt-diagrammer ettersom det krever at man kontinuerlig oppdaterer planen i henhold til prosjektets fremdrift. Men når man gjør det får men en god oversikt over hvordan man ligger an i forhold til hva som opprinnelig var planlagt.
  • Gjøre justeringer i prosjektet – den initelle planen vil mest sannsynlig måtte justeres underveis i prosjektet. Fordelen med et Gantt-skjema er at man raskt får en oppdatert oversikt over hvordan hele prosjektet påvirkes av endringer og avvik.

Utvikling av en tidsplan med Gantt-diagram

Prosessen med å utvikle en tidsplan varierer og er gjerne iterativ. Det blir utarbeidet flere versjoner av planen, stadig mer detaljert etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig, inntil den har ønsket detaljnivå og kvalitet. Den iterative prosessen bør være interaktiv og sikre at erfaringer og kvalitet blir innarbeidet i planen. Ofte vil planen avdekke at de avtalte tidsfristene ikke kan nås med den opprinnelige planlagte fremgangsmåten. Prosjektteamet må da finne andre måter å løse oppdraget på, og samtidig oppdatere gjennomføringsstrategien og tidsplanen. Det holder ikke bare å justere tidsplanen i forhold til tidsfrister, uten faktisk å endre noe i den planlagte gjennomføringen. Prosjektet må planlegges om igjen for å opprettholde en realistisk tidsplan.

Grad av nøyaktighet og detaljer

Når man utarbeider en tidsplan er det viktig å detaljere den underveis i prosjektet. Figuren nedenfor viser hvordan planer blir mer nøyaktige og detaljerte når tiden for det aktuelle arbeidet nærmer seg. Mer langsiktige planer inneholder skisser, forslag og retningslinjer i stedet for instruksjoner og taktiske detaljer. Den overordnede planen for et prosjekt kalles vanligvis overordnet fremdriftsplan.

Gannt diagram - overordnet fremdriftsplan

Vær obs på at overordnet faseplanen ofte kan legges for mer enn 6-8 uker og at detaljerte planer kan være på både mer eller mindre enn 2-3 uker. De detaljerte planene legges rullerende, ofte rett før perioden planen skal gjennomføres i, starter.

Last ned gratis mal for prosjektplan


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik lykkes du med den nye, digitale arbeidshverdagen innen samtidig prosjektering

Et intervju med Andreas Haugbotn og Torbjørn Tveiten i ViaNova I likhet med de fleste andre har jeg selv sett store endringer i arbeidshverdagen – som professor ved NTNU har jeg måttet lære meg å gjennomføre digitale forelesninger, ta opp konferansepresentasjoner på video i forkant, veilede studenter digitalt og selvsagt fylle kalenderen med vegg-til-vegg videomøter. Jeg var derfor både generelt nysgjerrig på hvordan arbeidsdagen har endret seg for de som driver med prosjektering i store samferdselsprosjekter og ikke minst hvordan arbeidsformer basert på samtidig planlegging og prosjektering har blitt påvirket av det som har skjedd det siste halvannet året.

Hvordan klarer Elon Musk å holde innovasjonstakten i SpaceX og Tesla?

I et nylig intervju gikk Elon Musk inn på detaljene rundt en femtrinns-prosess han sverger til for SpaceX og Tesla. Trinnene er overraskende enkle, men gir mening hvis man tenker på hvordan opplæringen på skolene våre foregår. I dette blogginnlegget går vi igjennom trinnene - steg for steg.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Det kan til og med skje svært erfarne og dyktige prosjektressurser. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess, så her får du vite hva det egentlig er og våre beste tips til å lage et godt business case.