Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Best Value Procurement (BVP) – effektiv anskaffelse og gjennomføringsmetode for fremtiden

Det er et for høyt konfliktnivå i prosjekter. Det er derfor et stort behov for bedre samspill, effektiv anskaffelse og...

Avviksledelse og toleranser i PRINCE2 Agile

Et av prinsippene i PRINCE2 er at prosjekter skal benytte seg av avviksledelse. I praksis betyr det at dersom man går...

Staten sløser årlig bort flere titalls milliarder på dårlig prosjektstyring

Kostnadsoverskridelser i norske byggeprosjekter får stadig større oppmerksomhet. Vi kan nærmest daglig lese om profilerte...

Balansering av prosjekttrekanten i prosjektets gjennomføringsfase

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan man balanserer prosjekttrekanten gjennom gjennomføringsfasen i et prosjekt.

Kjører du prosjektet etter PRINCE2 eller etter PINO - PRINCE2 In Name Only?

Mange virksomheter støter ofte på problemer når de introduserer PRINCE2®, og ender ofte med å kjøre såkalte PINO-prosjekter...

Hva er forskjellen på avvik og endring i prosjekter?

Et prosjekt gjennomføres aldri helt som planlagt. I gjennomføringsfasen vil det oppstå avvik og endringer knyttet til det...