Hvordan overbeviser du kunden om å prioritere bærekraft i prosjektene?

Prosjektgjennomføring Bærekraft

7 min. lesning

Klimamålet er vår tids største utfordring. Vi må tilpasse oss, og bygg- og anleggsbransjen er ikke noe unntak. Men for mange kan det oppleves som utfordrende å omfavne bærekraftige byggemetoder.

Selv om prosjektmedarbeidere og leverandører både ønsker og kan levere bærekraftige løsninger, kan det være utfordrende å få med seg kunder og beslutningstakere. Det er naturlig og forståelig at man søker trygge og utprøvde løsninger når man skal gjøre store investeringer. I dette blogginnlegger gir vi deg tips til hvordan du kan hjelpe kundene dine å lykkes med bærekraft i prosjektene.

Gjør forarbeidet og unngå tabber

Det kan være fristende å beslutte hvilket prosjekt som skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at man kommer i gang. Men det er prosessen som leder til å velge riktig prosjekt som virkelig kan tilføre prosjektene verdi. Dessuten unngår du ofte de største tabbene om du gjør en grundig nok tidligfase.

Før du velger hva slags prosjekt du skal gjennomføre bør du sørge for at det er innhentet tilstrekkelig informasjon og faglige vurderinger. Har man for eksempel kartlagt potensialet til et eksisterende bygg, før man beslutter å rive det basert på følelsen om at nytt er bedre? Med konkret informasjon på bordet er det enklere å fatte riktige beslutninger.

LES OGSÅ: Hvordan kan du sikre verdioptimalisering fra prosjektets begynnelse?


Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et  vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurs her.


Det mest miljøvennlige prosjektet er ikke noe prosjekt

Det absolutt mest miljøvennlige valget man kan ta er å ikke gjennomføre byggeprosjekter. Det nest mest miljøvennlige er å gjenbruke eksisterende byggmasse og materiale så langt det lar seg gjøre. I den tidlige undersøkelsesfasen ligger det stort potensiale i å identifisere mulig ombruk, enten for eget eller andres prosjekt. Og kanskje man til og med kommer til at eksisterende bygningsmasse fortsatt har levetid nok til en ekstra leieperiode. Hvis det gjennomføres større ombygginger er det vanskelig å unngå en del av materialene ikke lar seg utnytte videre på en god måte. Det vil også kreve ressurser å omdisponere materialer. Derfor er det viktig at alle materialer får lov å leve så lenge som mulig der de er.

LES OGSÅ: Slik får du mer bærekraftige byggeprosjekter

Det er vanskeligere å leie ut/selge prosjekter uten klart definerte bærekraftsmål

Det er nesten litt vanskelig å se for seg i dag; at man jevner et gammelt bygg med jorden, og haster opp ett nytt bygg i stål og betong på billigst mulig måte, uten noen videre tanker enn økonomisk gevinst. I dag stiller leietakere tøffere og tøffere krav til byggene de skal leie. Hvis du ikke har noen tanker rundt bærekraft i prosjektet ditt, så har du derfor i praksis snevret inn ditt eget marked.

Også boligkjøpere begynner å ønske seg miljøvennlige bygg. En undersøkelse viste at unge er mer opptatt av miljøvennlige løsninger, og når flere prosjekter kan skilte med miljøprofil blir det tyngre for de uten å få solgt.

LES OGSÅ: 10 tips for å lykkes med miljø og bærekraft i prosjekter

Livssykluskostnader - ikke tenk kortsiktig

Bærekraft handler ofte om å redusere det totale klimagassutslippet og miljøfotavtrykket som et prosjekt har. Det kan innebære at man velger løsninger som har lengre levetid og dermed ikke trenger utskifting over tid. Det er ikke uvanlig at slike løsninger har en høyere investeringskostnad i det man skal gå til innkjøp av dem. Men siden løsningene varer lengre, så kan det i livsløpsperspektivet til hele bygget faktisk være rimeligere. Det er derfor smart å utføre analyser av livssykluskostnadene (LCC) som man kan støtte seg på i beslutningsprosessene. Spesielt langsiktig tenkende eiere kan la seg overbevise av at det kan være lurt å investere mer, hvis det på sikt sparer penger.

Gjennomfør en studietur til inspirasjon

Det skilles ofte mellom forskjellige typer levetid: teknisk, funksjonell, økonomisk og estetisk. Estetisk levetid har mye å si for prosjektets bærekraft. Ofte blir ting skiftet bare fordi de ikke ser så bra ut lengre. Da har den estetiske levetiden gått ut. Det er derfor viktig å velge løsninger som «eldes med verdighet», eller kan la seg friske opp igjen med behandlinger. Oppfatning av hva som er pent og stygt kan også endre seg i fremtiden.

Splitter nye ting vil oppleves som miljøfiendtlige og dermed også «stygge». Materialer som viser tydelig gjenbruk, vil kanskje oppleves som «vakre» som en konsekvens av at de er mer miljøvennlige. Det finnes flere prosjekter som har fått til mye bra gjenbruk og andre bærekraftige løsninger.

Studieturer til prosjekter som kan inspirere, er et godt verktøy for å overbevise beslutningstakere om at gjenbruk og bærekraftige løsninger ved å se mer miljøvennlige løsninger i levende live. Hva med å legge neste teambuilding til Mjøstårnet, verdens høyeste trehus?

MicrosoftTeams-image (4)-2Bilde: Mjøstårnet - verdens høyeste trehus. Peter Fiskerstrand, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bærekraft blir viktigere for rekruttering i fremtiden 

Den nye generasjonen arbeidstakere er opptatt av miljø. De vil ha arbeidsgivere som bryr seg om den største politiske saken i vår tid. Ønsker du deg engasjerte og lojale folk som føler tilhørighet i bedriften? Da kan ikke bærekraft være et tomt ord, men en del av organisasjonens verdier.

Tøffere krav i fremtiden gjør det også viktig å skaffe seg tidlig erfaring og kompetanse. Det klassiske eksempelet på en bedrift som ikke skjønte hvor teknologien bar er Kodak. De klarte ikke snu seg rundt da digitalkameraet kom, og erklærte seg konkurs i 2012. Fokus på miljø kommer ikke til å forsvinne. Det er fortsatt ikke for sent å hente og benytte gode erfaringer fra bærekraftige byggprosjekter. Så slipper din bedrift å bli neste Kodak!

Enklere å gjennomføre regulerings- og byggesaker

Politikere og kommuner blir også mer og mer opptatt av bærekraft, både på bygg- og distriktsnivå. Plansaker har lang saksbehandling, og har prosjektet ditt en god bærekraftprofil innenfor for eksempel nullutslipp eller energibruk vil det være lettere å få dette gjennom. Vår påstand er at bærekraftige prosjekter vil oppleve en smidigere prosess fremover da mange kommuner forventes å fremme forutsetningene for miljø og bærekraft betydelig gjennom planbestemmelser. 

Rimeligere finansiering

Finansinstitusjonene stiller strengere og strengere krav, allerede nå vil du få lavere renter og bedre finansiering hvis du har gode bærekraftprosjekter. Kunder som oppfyller kriteriene til EU taksonomien kan få bedre økonomiske betingelser og lånebetingelser fra bankene. I fremtiden kan det til og med hende at du ikke vil få finansiering om du ikke har bærekraften i orden.

Du er ikke nødvendigvis pioneer lengre

Redd for å gjøre de tidlige tabbene? Du er ikke lenger først ut i banen. Bærekraftige løsninger begynner å bli godt utprøvd. Det finnes flere gode erfaringer man kan dra nytte av. Annskaffelser.no har allerede laget en veileder for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Få en grunnleggende forståelse for hva som skal til for å gjennomføre et vellykket bærekraftig prosjekt. Les mer om kurset her.


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdsel prosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet! Deltaker i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er egentlig prosjektledelse?

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Mye av en prosjektleders oppgave kan summeres opp i å sikre prosjektets fremdrift. Prosjektleder må vite hvor langt man er kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som er gjenstående til enhver tid. Vi har samlet tips til hvordan du bør gå frem i fremdriftsoppfølgingen av dine prosjekter.

Store verdier å hente med god onboarding i prosjekter

Onboarding, eller innfasing på norsk, har fått overraskende lite oppmerksomhet i prosjektsammenheng. Årsakene til dette er uvisst, men det er liten tvil om at det er mye å hente på å ha en strukturert onboardingprosess i prosjekter av en viss størrelse. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva onboarding i prosjekter er, og hvorfor det er viktig å håndtere dette på en helhetlig måte i et mellomstort eller stort prosjekt.