Krever smidige prosjekter en prosjektleder?

Smidige metoder

3 min. lesning

Scrum og flere andre smidige rammeverk opererer uten en definert prosjektlederrolle. Betyr det at det fremover ikke lenger vil være behov for prosjektledere?

Prosjektledere har eksistert siden tidenes morgen. Selv om tittelen endres, vil det i all overskuelig fremtid være behov for det arbeidet en prosjektleder utfører.

Scrum fungerer uten prosjektleder fordi rammeverket ikke beskriver alt. Fokus er på team- og leveransenivå. Et Scrum-team vil imidlertid alltid eksistere i en større sammenheng, for eksempel som en del av en linjeorganisasjon med ledere, eller som en del av en prosjektorganisasjon med prosjektledere. Større smidige prosjektmodeller som DSDM har veldefinerte prosjektlederroller.

Prosjektledere har alltid tilpasset sin rolle etter nye krav og behov. For øyeblikket er kjennskap til smidige arbeidsmetoder viktig. Smidig arbeid er allerede utbredt i en rekke bransjer, og vil i tiden fremover bre seg til mange flere.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Smidige metoder dreier seg om mennesker. Alle prosjekter der mennesker er involvert, kan dra nytte av smidige metoder. Det er ikke sikkert at prosjektledertittelen eksisterer om ti år, men oppgavene vil fortsatt være der.

Derfor er vår anbefaling som følger:

 1. Lær om smidige metoder!
 2. Eksperimenter med smidige metoder!
 3. Sertifiser deg i de smidige metodene som er relevante for deg!

Vi har skrevet en serie med blogginnlegg som tar for seg de smidige rammeverkene. For hver metode har vi gått igjennom hva som kjennetegner metoden, hvem som bruker den, hvilke typer prosjekter eller oppgaver den brukes til, hvor utbredt den er og hvilke sertifiseringer du kan oppnå.

Klikk på linkene under for å lese blogginnlegget om hver enkelt metode:

 1. Dette er de smidige rammeverkene
 2. Dette er Scaled Agile Framwork (SAFe)
 3. Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid
 4. Hva er Kanban?
 5. Hva er Large Scale Scrum (LeSS)?
 6. DSDM - en godt bevart hemmelighet i den smidige verden
 7. PRINCE2 Agile - PRINCE2 på den smidige måten
 8. Scrum@Scale - Et lett rammeverk for skalering av Scrum
 9. Disciplined Agile 2.0 - Også kalt DAD
 10. Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Ønsker du å lære mer om smidige metoder?

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2.

New Call-to-action


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Agil styring - om fugl, fisk og forvaltning

Vi vet av erfaring at de aller fleste tilfeller hvor initiativer (prosjekter, investeringer, tiltak, utvikling) feiler, handler om hvordan vi styrer, eller ikke styrer. Agil som tilnærming ble unnfanget tidlig på 2000-tallet som et «oppgjør» med de tradisjonelle prosjektene som så ofte feilet, som tok så lang tid at de endte opp med å realisere noe som kanskje ikke lenger var behov for, eller hvor oppgaven var misoppfattet. Paradokset er at det som feilet ofte var på grunn av manglende styring. Hvordan blir det da med agil tilnærming?

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Vurderer du å bygge på PRINCE2-sertifiseringen din med kunnskap om hvordan du kombinerer PRINCE2 med smidige metoder? I denne videoen viser Jonas Högstrand, lead PRINCE2-trainer og smidigekspert i Metier Danmark, deg hvordan du lager en agil prosjektplan. Som eksempel lager han en plan for hvordan du kan jobbe for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation.

Disciplined Agile 2.0 - Også kalt DAD

Disciplined Agile (DAD) er et hybridrammeverk der metoder som Scrum, XP, Kanban, SAFe® osv. utgjør byggeblokker som knyttes sammen til en helhet.