DSDM - en godt bevart hemmelighet i den smidige verden

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

DSDM står for Dynamic Systems Development Method. Mens Scrum og Kanban er beregnet for teamarbeid, er DSDM en komplett smidig prosjektmetode. Den ble utviklet i 1994 og er verdens første i sitt slag.

DSDM er skapt for store prosjekter innen programvareutvikling og bygger på en utførlig metodikk med tilhørende filosofi.

LES OGSÅ: Hva er Kanban og Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Omfangsrik metode

Omfanget er både en styrke og en svakhet. DSDM er gradvis blitt forbigått av mer tilgjengelige rammeverk, for eksempel Scrum, men det finnes fortsatt en dedikert skare av ildsjeler som sverger til denne metoden.

En rekke mindre konsulentfirmaer tar noen ganger med seg DSDM når de skal levere kritiske IT-prosjekter til større virksomheter.


Gratis e-bok: Få et overblikk over smidige metoder på team-, prosjekt- og  bedriftsnivå.


DSDM er velegnet for situasjoner der man starter fra scratch og selv kan definere oppsettet av et prosjekt.

Metoden inneholder alt du trenger: iterative prosesser fra pre-prosjekt til post-prosjekt, alle nødvendige roller og en rekke teknikker.

Fakta om DSDM

Oppbygning

DSDM består av en grunnleggende filosofi og en overbygning av praktiske elementer:

  • Prinsipper: Fokus på forretningsbehov, levering til avtalt tid osv.
  • Prosesser: Fra pre-prosjekt til post-prosjekt
  • Kunnskapsområder: Mennesker, team og samhandling, krav og brukerhistorier, prosjektplanlegging, kontroll m.m.
  • 14 produkter: Business Case, Requirement List, Solution Architecture m.m.
  • 13 roller: Fra styringsgruppe til prosjektleder og leveranseteam
  • Velbeskrevne teknikker: Iterativ utvikling, tidsbokser, MoSCoW-prioritering, prototyping, testing, workshop, modellering og konfigurasjonsstyring

Kjennetegn

DSDM er den mest detaljerte og beskrivende metoden på prosjektnivå.

Målgruppe

Store virksomheter med store IT-prosjekter. DSDM er ofte knyttet til konsulenter som leies inn til prosjekter.

Bruk

Store, frittstående IT-prosjekter, for eksempel ERP-implementeringer.

Utbredelse

Til tross for sin lange historikk er ikke DSDM særlig utbredt. Få virksomheter benytter seg i dag av DSDM som standardmetode. En utvalgt gruppe konsulentvirksomheter bruker fortsatt systemet. Globalt har DSDM ti offisielle partnervirksomheter.

Sertifisering

Sertifiseringen består av fem nivåer, fra Foundation til Consultant. Brukerveiledningen er fritt tilgjengelig.

Nivå

DSDM brukes på prosjektnivå

Beskrivelsesgrad

Høy

New call-to-action


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Project Management eller Product Management?

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse - og  gir noen nyttige innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter oppfordring fra helsemyndighetene er det mange som nå jobber hjemmefra. Å jobbe hel-digitalt kan by på noen ufordringer. Da er det viktig å tilrettelegge for at dette kan foregå på en best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder som for eksempel AgileSHIFT.

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre et smidig tankesett. I dette ligger en evne til å forstå at verden endrer seg, og at virksomheter og mennesker må være forberedt på å omfavne endringer. De må være åpne for å innføre nye metoder og tankesett knyttet til hvordan man jobber.