Roller og ansvar i Scrum prosjekter

Roller og ansvar i Scrum-prosjekter

Skrevet av Jon Arve Wålberg - 1. februar 2018

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

Det er en ”smidig” og ”lean” tilnærmingsmåte til programvareutvikling som tillater teamene å organisere seg selv for å oppnå målene. Dette kan gi et mer inspirerende og produktivt arbeidsmiljø som kontinuerlig fokuserer på å levere funksjonalitet med høyest mulig forretningsverdi.

Scrum-prosjekter omfatter ofte følgende roller: interessenter, produkteier, scrumteam og en scrumleder(master). Under følger en beskrivelse av disse rollene og ansvaret som følger med.

Produkteier (Product Owner)

Produkteieren har en bestiller-rolle i prosjektet, og representerer en oppdragsgiver eller en sluttkunde. Hovedansvaret i denne rollen er å vite og kommunisere hva som skal utvikles, hvorfor det skal utvikles og i hvilken rekkefølge det bør utvikles. En produkteier trenger altså en visjon for produktet som beskriver prosjektets hensikt og forretningsmessige mål, og en plan for leveransene underveis.

LES OGSÅ: IT project Professional eller PRINCE2 Agile?

Det er produkteiers ansvar å:

  • Realisere prosjektets mål
  • Samle krav, innspill og etablere brukerhistorier fra brukere, interessenter og andre for å kunne presentere dette samlet i produktkøen.
  • Prioritere elementene i produktkøen med hensyn på forretningsmessig nytteverdi. Alle elementene i produktkøen må kunne knyttes til ett eller flere forretningsmessige mål.
  • Godkjenne testing og leveransene underveis.
  • Organisere et produktteam som bistår i utforming av forretningsmål og krav til prosjektleveransen, samt løpende forankring av krav og løsningsutforming underveis. Produktteamet består gjerne av sentrale interessenter i virksomheten.

Scrumteam (Scrum Team)

Scrumteamet er en gruppe (5-9 personer) personer som til sammen har de ferdighetene som trengs for å skape funksjonalitet ut fra de kravene som er beskrevet i produktkøen. Et slikt team er tverrfaglig sammensatt, og består av ressurser som kan analysere brukerhistorier, lage design, programmere, gjennomføre testing, dokumentere, osv. Leveransene fra scrumteamet skal være ”ferdige” – dvs. funksjonelt komplette, testet, dokumentert og uten kjente feil: potensielt i stand til å bli produksjonssatt om ønskelig.

Teamet organiserer seg selv, og forplikter seg overfor produkteier til å gjennomføre sprinten og ferdigstille funksjonalitet i henhold til sprintens mål. Ved slutten av sprinten viser de fram resultatet av arbeidet som er gjort for produkteier og andre interessenter i en Sprint demo.

Scrumleder (Scrum Master)

Scrumlederen er ansvarlig for å veilede scrumteamet og å følge opp arbeidet i sprinten i henhold til målsettingen. Hovedoppgaven er å sørge for at teamet er så produktivt som mulig, få til tett samarbeid på tvers av alle roller og funksjoner og sikre at prosessen følges.

Det er scrumlederens ansvar å:

  • Forbedre hverdagen og produktiviteten til utviklingsteamet gjennom å tilrettelegge og skape forutsetninger for kreativitet og reell ansvarliggjøring.
  • Skjerme teamet fra eksterne forstyrrelser og fjerne hindringer.
  • Invitere relevante personer til daglig scrum, oppsummeringsmøter og planleggingsmøter.

Interessenter

Prosjektets interessenter er individer og organisasjoner som er direkte involvert i prosjektet eller hvis interesser kan bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller prosjektets resultat.

Last ned gratis e-bok om PRINCE2 Agile

Temaer: Prosjektledelse


Jon Arve Wålberg

Skrevet av Jon Arve Wålberg

Jon Arve er Online Solutions Manager i Metier OEC og er ansvarlig for markedsføring og salg av kurs og sertifiseringer i prosjektledelse på nett. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.

Mest leste artikler