Roller og ansvar i Scrum-prosjekter

Smidige/agile metoder

3 min. lesning

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

Det er en ”smidig” og ”lean” tilnærmingsmåte til programvareutvikling som tillater teamene å organisere seg selv for å oppnå målene. Dette kan gi et mer inspirerende og produktivt arbeidsmiljø som kontinuerlig fokuserer på å levere funksjonalitet med høyest mulig forretningsverdi.

Scrum-prosjekter omfatter ofte følgende roller: interessenter, produkteier, scrumteam og en scrumleder(master). Under følger en beskrivelse av disse rollene og ansvaret som følger med.

Produkteier (Product Owner)

Produkteieren har en bestiller-rolle i prosjektet, og representerer en oppdragsgiver eller en sluttkunde. Hovedansvaret i denne rollen er å vite og kommunisere hva som skal utvikles, hvorfor det skal utvikles og i hvilken rekkefølge det bør utvikles. En produkteier trenger altså en visjon for produktet som beskriver prosjektets hensikt og forretningsmessige mål, og en plan for leveransene underveis.

LES OGSÅ: IT project Professional eller PRINCE2 Agile?


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


Det er produkteiers ansvar å:

  • Realisere prosjektets mål
  • Samle krav, innspill og etablere brukerhistorier fra brukere, interessenter og andre for å kunne presentere dette samlet i produktkøen.
  • Prioritere elementene i produktkøen med hensyn på forretningsmessig nytteverdi. Alle elementene i produktkøen må kunne knyttes til ett eller flere forretningsmessige mål.
  • Godkjenne testing og leveransene underveis.
  • Organisere et produktteam som bistår i utforming av forretningsmål og krav til prosjektleveransen, samt løpende forankring av krav og løsningsutforming underveis. Produktteamet består gjerne av sentrale interessenter i virksomheten.

Scrumteam (Scrum Team)

Scrumteamet er en gruppe (5-9 personer) personer som til sammen har de ferdighetene som trengs for å skape funksjonalitet ut fra de kravene som er beskrevet i produktkøen. Et slikt team er tverrfaglig sammensatt, og består av ressurser som kan analysere brukerhistorier, lage design, programmere, gjennomføre testing, dokumentere, osv. Leveransene fra scrumteamet skal være ”ferdige” – dvs. funksjonelt komplette, testet, dokumentert og uten kjente feil: potensielt i stand til å bli produksjonssatt om ønskelig.

Teamet organiserer seg selv, og forplikter seg overfor produkteier til å gjennomføre sprinten og ferdigstille funksjonalitet i henhold til sprintens mål. Ved slutten av sprinten viser de fram resultatet av arbeidet som er gjort for produkteier og andre interessenter i en Sprint demo.

Scrumleder (Scrum Master)

Scrumlederen er ansvarlig for å veilede scrumteamet og å følge opp arbeidet i sprinten i henhold til målsettingen. Hovedoppgaven er å sørge for at teamet er så produktivt som mulig, få til tett samarbeid på tvers av alle roller og funksjoner og sikre at prosessen følges.

Det er scrumlederens ansvar å:

  • Forbedre hverdagen og produktiviteten til utviklingsteamet gjennom å tilrettelegge og skape forutsetninger for kreativitet og reell ansvarliggjøring.
  • Skjerme teamet fra eksterne forstyrrelser og fjerne hindringer.
  • Invitere relevante personer til daglig scrum, oppsummeringsmøter og planleggingsmøter.

Interessenter

Prosjektets interessenter er individer og organisasjoner som er direkte involvert i prosjektet eller hvis interesser kan bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller prosjektets resultat.

Last ned gratis e-bok som gir deg en oversikt over de mest brukte smidige metodene


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Noe av det vanskeligste for ledere og prosjektledere er å prioritere. Dette gjelder både for linjeoppgaver, i smidige leveranser og i prosjekter. Det vil alltid være mange ønsker og meninger fra ulike hold, og det gjelder å holde hodet kaldt og få et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IT, men kan være nyttig innenfor alle fag. Nylig hadde det smidige manifestet 20-års jubileum. I forbindelse med markeringen er det skrevet flere artikler. Dette blogginnlegget er første i en serie på temaet, og tar for seg smidig i et historiske perspektiv, fordeler og praktiske anvendelse.

Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Flere og flere har innsett viktigheten av rollen som prosjekteier for at prosjekter skal lykkes. Spesielt avgjørende er samspillet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Uten godt prosjekteierskap blir oppgaven til prosjektleder mye mer krevende. Og antakeligvis umulig i noen tilfeller. Men hva skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk? Det belyser vi her.