PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Sertifiseringer og standarder Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene.

PRINCE2 er verdens mest utbredte prosjektmetode og håndterer effektivt utfordringer på prosjektledelses- og styringsgruppenivå. PRINCE2 utelater bevisst all beskrivelse fra leveransenivået i prosjektet slik at metoden er generisk og kan tilpasses ulike typer prosjekter.

PRINCE2 Agile er en veiledning som tilpasser PRINCE2 for smidig arbeid. Metoden veileder spesifikt om forhold knyttet til toleranser, roller og faser.

Smidige teknikker i eksisterende prosjektmodeller

Mange forbinder smidige metoder med IT-utviklingsprosjekter, men PRINCE2 Agile er ikke spesifikk for denne typen prosjekter. PRINCE2 Agile gir en generell veiledning i hvordan man jobber smidig i henhold til PRINCE2 - uavhengig av type prosjekt. Veiledningen gir oversikt over smidige teknikker, men overlater valget av dem til brukeren. Man kan for eksempel la team arbeide både i iterasjoner (Scrum) og flytbasert (Kanban).

LES OGSÅ: 8 grunner til å ta PRINCE2 Agile Foundation


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


PRINCE2 Agile viser hvordan man kan bruke smidige teknikker i en eksisterende prosjektmodell uten behov for å endre på den overordnede styringen av prosjektet.

Sammenheng mellom prosjekt- og teamnivå

PRINCE2 Agile er kompatibel med alle smidige metoder på teamnivå.

Metoden forklarer for eksempel hvordan underleverandører som benytter seg av en bestemt metode (for eksempel Scrum), kan integrere sine team i kunders prosjektarbeid. Man tilpasser selv detaljene og bestemmer hva som er best egnet for situasjonen.

Fakta om PRINCE2 Agile®

Oppbygning

PRINCE2 Agile gir en introduksjon til smidig arbeid og spesifikk veiledning i bruk av smidige teknikker i PRINCE2s temaer, prosesser, roller og produkter.

Kjennetegn

PRINCE2 Agile® har ikke en egen smidig metode, men brukes i kombinasjon med Scrum, Kanban og andre metoder som integreres i PRINCE2®-rammeverket.

Målgruppe

Velegnet for organisasjoner som i forveien har PRINCE2® og vil ta i bruk smidige metoder i en eksisterende prosjektmodell.

Bruk

Velegnet som smidig metode hvis man allerede bruker PRINCE2® i tradisjonelle prosjekter.

Utbredelse

PRINCE2 Agile® er en relativt ny metode. Per i dag brukes den mest til IT- prosjekter.

Sertifisering

Til å begynne med var PRINCE2 Agile® Practitioner en overbygning til PRINCE2® Foundation-sertifiseringen, men siden 2018 har man også kunnet få PRINCE2 Agile® Foundation-sertifisering og deretter ta PRINCE2 Agile® Practitioner-sertifiseringen. Begge sertifiseringene tilbys av AXELOS.

Nivå

PRINCE2 brukes på prosjektnivå.

Beskrivelsesgrad

Middels

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Fem grunner til å ta en IT Project Professional 2.0 sertifisering

IT Project Professional er en beste praksis for gjennomføring av IT-utviklingsprosjekter som ble utviklet av Metier OEC og Promis i 2012. Bakgrunnen for utviklingen var at mange norske virksomheter tok i bruk smidige metoder og at man basert på erfaringer fra en rekke vellykkede prosjekter så et behov for å definere en beste praksis.

Hva er P30® og hva kan det brukes til?

P3O® står for Portfolio, Programme and Project Offices og er et rammeverk og en metode. Den hjelper organisasjoner med å organisere og forvalte arbeidet til det vi i Norge ofte kaller et prosjektkontor, som gjerne forkortes til PMO (Project Management Office).

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.