Scrum@Scale - Et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum@Scale - Et lett rammeverk for skalering av Scrum

Skrevet av Jonas Högstrand - 12. september 2019

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum.

Scrum Inc. kom sent på banen med en skaleringsguide til Scrum. Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Scrum@Scale veileder team som er avhengige av hverandre, mot et felles mål. Det er bokstavelig talt snakk om en skalering av Scrum.

LES OGSÅ: Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum of Scrums

Opptil fem Scrum-team inngår i en "Scrum of Scrum". Opptil fem Scrum of Scrum inngår i en "Scrum of Scrum of Scrums". Alle Scrum of Scrum of Scrums i virksomheten organiseres av et Executive Action Team.

Scrum of scrum


Gratis e-bok: Få et overblikk over smidige metoder på team-, prosjekt- og  bedriftsnivå.


Scrum@Scale veileder blant annet om hvordan Scrum-ledere og produkteiere koordinerer arbeid på tvers av team.

Rammeverket introduserer nye roller, for eksempel Scrum of Scrum Master og Chief Product Owner, som støtte i arbeidet.

Hele Scrum@Scale er beskrevet i Scrum@Scale Guide.

Fakta om Scrum@Scale

Målgruppe

Organisasjoner med mer enn fem Scrum-team som skal koordinere samarbeidet om et produkt.

Bruk

Store IT-/produktutviklingsorganisasjoner

Utbredelse

Scrum@Scale er beregnet for høy individuell tilpasning i organisasjoner. Det er derfor vanskelig å fastslå utbredelsen presist.

Sertifisering

Certified Scrum@Scale Practitioner

Nivå

Scrum@Scale brukes på prosjektnivå.

Beskrivelsesgrad

Lav

New call-to-action

Temaer: Smidige metoder


Jonas Högstrand

Skrevet av Jonas Högstrand

Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.

Mest leste artikler