Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

Sertifiseringer og standarder Smidige metoder

3 min. lesning

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverket for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer.

Tre nivåer

På teamnivå bygger SAFe® på metoder som Scrum og XP. De smidige, selvorganiserende teamene har klart definerte roller, ansvarsområder og prosesser for kontinuerlig samarbeid og løpende leveranser. I arbeidet inngår køer (backlogs), tidsbokser, sprinter, retrospekter osv.

På programnivå opererer SAFe® med smidige "team of teams". Her dreier det seg om å definere produktvisjonen og verdikjeden og allokere budsjetter til såkalte Value Streams. Budsjettene går til drift av et eller flere Agile Release Trains, som kontinuerlig leverer produkter til kundene. Også på programnivå brukes køer, sprinter, demoer osv. Målet er hele tiden å sikre at tingene henger sammen.

LES OGSÅ: Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®), Hvorfor SAFe og hvem passer det for.

På overordnet porteføljenivå koordinerer SAFe® alle programmer i en samlet oversikt. Her blir strategiene utarbeidet, Must Win Battles blir definert, og man blir enige om et overordnet budsjett for årets utviklingsarbeid. SAFe® bruker konsepter fra Lean-tankegangen og Kanban til å håndtere de overordnede rammene.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile  FrameworkIngen prosjekter i SAFe®

SAFe® opererer ikke med prosjekter. I stedet for å flytte mennesker rundt mellom prosjekter, blir arbeidet delt inn i mindre deler som fordeles og delegeres mellom ulike stabile team.
Som smidig metode inneholder SAFe® alt du trenger, på alle nivåer. SAFe® er det nærmeste vi kommer en smidig "out-of-the-box"-leveransemodell for hele virksomheten.

Fakta om SAFe®

Oppbygning

  • Teamnivå: Kanban, Scrum, XP, Program Increments (PI), PI Planning, User Stories, Iterations
  • Programnivå: Features, Agile Release Trains, PI Objectives, PI Planning, DevOps
  • Porteføljenivå: Epics, Values Streams, Portfolio Canvas, Lean Budgets

Kjennetegn

#noprojects, Lean-Agile-produktutvikling

Målgruppe

Primært store virksomheter som kan håndtere implementeringen.

Bruk

Ny produktutvikling i store organisasjoner. SAFe® inkorporerer Scrum, Kanban og Lean Startup.

LES OGSÅ: Scrum eller Kanban

Utbredelse

SAFe® er beregnet for produktutvikling og brukes i mange bransjer, for eksempel hos systemleverandører, finansinstitusjoner, banker og forsikringsselskaper som har behov for intern IT-produktutvikling.

Sertifisering

SAFe®-sertifiseringer tilbys av Scaled Agile Inc. De ulike sertifiseringene baserer seg på bestemte roller. Du trenger bare én enkelt sertifisering for å kunne ivareta en rolle. Det finnes ikke noe overbygningsnivå i SAFe®.

Populære SAFe®-kurs:

  • Leading SAFe®
  • SAFe® Scrum Master
  • SAFe® Scrum Product Owner/Product Manager

Nivå

SAFe® brukes på bedriftsnivå.

Beskrivelsesgrad

Høy

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen mellom PRINCE2® Foundation og Practitioner?

Snuser du på å ta en sertifisering i PRINCE2? Foundation og Practitioner er sertifiseringsnivåene i PRINCE2. Vi får ofte spørsmål om hva som egentlig er forskjellen mellom disse, og hvilket nivå som passer for ulike personer og stillinger. Her gir vi deg de viktigste forskjellene slik at det blir enklere for deg å velge den rette PRINCE2-sertifiseringen til ditt behov.

Hva er MSP® og MoP® og hvilken sertifisering skal du velge?

Blir du overveldet over utvalget av sertifiseringer og kurs som er tilgjengelig? Det dukker stadig opp flere muligheter for å ta sertifiseringer i prosjektledelse som kan være både nyttige og nødvendige, knyttet opp mot det du jobber med. Du kan også oppleve å møte krav om å ha en spesifikk sertifisering. Men hva inneholder de ulike sertifiseringene og hvordan vet du hva du skal velge?

Så mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Det finnes alltids grunner til å utsette å ta en PRINCE2-sertifisering. At du er usikker på hvor mye tid du må sette av, trenger ikke å være en av dem. Her gir vi deg svaret på hvor mye tid du må regne med å bruke på å bli sertifisert i PRINCE2 – både Foundation og Practitioner.