Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

Sertifiseringer og standarder Smidige metoder

3 min. lesning

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverket for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer.

Tre nivåer

På teamnivå bygger SAFe® på metoder som Scrum og XP. De smidige, selvorganiserende teamene har klart definerte roller, ansvarsområder og prosesser for kontinuerlig samarbeid og løpende leveranser. I arbeidet inngår køer (backlogs), tidsbokser, sprinter, retrospekter osv.

På programnivå opererer SAFe® med smidige "team of teams". Her dreier det seg om å definere produktvisjonen og verdikjeden og allokere budsjetter til såkalte Value Streams. Budsjettene går til drift av et eller flere Agile Release Trains, som kontinuerlig leverer produkter til kundene. Også på programnivå brukes køer, sprinter, demoer osv. Målet er hele tiden å sikre at tingene henger sammen.

LES OGSÅ: Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®), Hvorfor SAFe og hvem passer det for.

På overordnet porteføljenivå koordinerer SAFe® alle programmer i en samlet oversikt. Her blir strategiene utarbeidet, Must Win Battles blir definert, og man blir enige om et overordnet budsjett for årets utviklingsarbeid. SAFe® bruker konsepter fra Lean-tankegangen og Kanban til å håndtere de overordnede rammene.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile  FrameworkIngen prosjekter i SAFe®

SAFe® opererer ikke med prosjekter. I stedet for å flytte mennesker rundt mellom prosjekter, blir arbeidet delt inn i mindre deler som fordeles og delegeres mellom ulike stabile team.
Som smidig metode inneholder SAFe® alt du trenger, på alle nivåer. SAFe® er det nærmeste vi kommer en smidig "out-of-the-box"-leveransemodell for hele virksomheten.

Fakta om SAFe®

Oppbygning

  • Teamnivå: Kanban, Scrum, XP, Program Increments (PI), PI Planning, User Stories, Iterations
  • Programnivå: Features, Agile Release Trains, PI Objectives, PI Planning, DevOps
  • Porteføljenivå: Epics, Values Streams, Portfolio Canvas, Lean Budgets

Kjennetegn

#noprojects, Lean-Agile-produktutvikling

Målgruppe

Primært store virksomheter som kan håndtere implementeringen.

Bruk

Ny produktutvikling i store organisasjoner. SAFe® inkorporerer Scrum, Kanban og Lean Startup.

LES OGSÅ: Scrum eller Kanban

Utbredelse

SAFe® er beregnet for produktutvikling og brukes i mange bransjer, for eksempel hos systemleverandører, finansinstitusjoner, banker og forsikringsselskaper som har behov for intern IT-produktutvikling.

Sertifisering

SAFe®-sertifiseringer tilbys av Scaled Agile Inc. De ulike sertifiseringene baserer seg på bestemte roller. Du trenger bare én enkelt sertifisering for å kunne ivareta en rolle. Det finnes ikke noe overbygningsnivå i SAFe®.

Populære SAFe®-kurs:

  • Leading SAFe®
  • SAFe® Scrum Master
  • SAFe® Scrum Product Owner/Product Manager

Nivå

SAFe® brukes på bedriftsnivå.

Beskrivelsesgrad

Høy

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om Scaled Agile Framwork


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Så mye tid bruker du på å ta en PRINCE2-sertifisering

Det finnes alltids grunner til å utsette å ta en PRINCE2-sertifisering. At du er usikker på hvor mye tid du må sette av, trenger ikke å være en av dem. Her gir vi deg svaret på hvor mye tid du må regne med å bruke på å bli sertifisert i PRINCE2 – både Foundation og Practitioner.

PRINCE2 Foundation og Agile Foundation – hva er forskjellen?

PRINCE2 er et utbredt rammeverk for prosjektledelse – både i Norge og internasjonalt. De siste årene har også PRINCE2 Agile vokst raskt. En sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. I dette innlegget ser vi nærmere på forskjellene på PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation.

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft.