Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Smidige/agile metoder

2 min. lesning

Nexus minner mye om LeSS. Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Man fokuserer på å løse utfordringer som oppstår når flere Scrum-team skal samarbeide om et produkt.

Nexus er betegnelsen for en samling av tre til ni Scrum-team med et felles midtpunkt – en neksus, derav navnet.

Nexus-metoden beskriver de overordnede rollene, seremoniene og artefaktene som bør være felles referanse for alle Scrum-teamene.

Færre avhengigheter

Nexus er en slags Über-Scrum som både hjelper team med å samarbeide og reduserer deres avhengighet av hverandre.


Gratis e-bok: Få et overblikk over smidige metoder på team-, prosjekt- og  bedriftsnivå.


Rammeverket har ingen detaljert veiledning og kan etterlate mange ubesvarte spørsmål. I en viss forstand kan man bedre betegne Nexus som et utgangspunkt som gir virksomheter mulighet til å eksperimentere, fremfor et ferdig rammeverk.

Nexus har en nedenfra-og-opp-tilnærming til prosjekter og kan fungere som virksomhetens neste naturlige trinn når Scrum er implementert på teamnivå.

Nexus framwork

Nexus™ rammverk © Scrum.org

Fakta om Nexus

Oppbygning

  • Roller, hendelser, artefakter og teknikker
  • Single Product Backlog
  • Nexus Integration Team fungerer som et slags program-/prosjektteam med Nexus Scrum Master som "prosjektleder", og Product Owner som "prosjekteier".
  • Felles artefakter (Nexus): Product Backlog, Nexus Goal, Sprint Backlog, Integrated Increment, Definition of Done
  • Felles produkteier
  • Felles seremonier (Nexus): Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective

Kjennetegn

Nexus er Scrum med Scrum utenpå. På samme måte som individer samarbeider med hverandre i et Scrum-team, samarbeider Scrum-team med hverandre i Nexus.

Målgruppe

Nexus er velegnet for erfarne team som skal gjennomføre større prosjekter.

Bruk

Programvareutvikling der flere team samarbeider om et produkt.

Utbredelse

Mange virksomheter lar seg inspirere av Nexus, men bruker ikke reglene i rammeverket systematisk.

Sertifisering

Scaled Professional Scrum (scrum.org)

Nivå

Nexus brukes på prosjektnivå

Beskrivelsesgrad

Lav

New call-to-action


Jonas har mer enn 16 års praktisk erfaring som prosjektleder, konsulent og rådgiver i private og offentlige virksomheter i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Blant kundene hans er Leo Pharma, PostNord, Rambøll Informatik, ISS, Novozymes m.fl. Hans spesielle fokusområder er smidigcoaching og utvikling av kundespesifikke prosjektmodeller basert på henholdsvis PRINCE2® og smidige prosjektledelsesmetoder, design av prosjektakademier og gjennomføring av modenhetsvurderinger. Jonas er instruktør, smidigcoach og seniorrådgiver innen prosjektledelse. Han er sertifisert instruktør i PRINCE2®, PRINCE2 Agile® og SAFe® samt sertifisert P3M3® Assessor, og har vært kvalitetskontrollør for den offisielle PRINCE2 Agile®-veiledningen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvilken nytte gir AgileSHIFT®?

Nexus minner mye om LeSS. Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Man fokuserer på å løse utfordringer som oppstår når flere Scrum-team skal samarbeide om et produkt.

Dette er AgileSHIFT®

Nexus minner mye om LeSS. Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Man fokuserer på å løse utfordringer som oppstår når flere Scrum-team skal samarbeide om et produkt.

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Nexus minner mye om LeSS. Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Man fokuserer på å løse utfordringer som oppstår når flere Scrum-team skal samarbeide om et produkt.