Gode spørsmål man bør stille i en prosjektevaluering

Prosjektavslutning

3 min. lesning

En god praksis når man er ferdig med prosjekter er å evaluere det. Hensikten er å kunne lære av erfaringene man har gjort seg senere. Både de gode og dårlige. Å lære av erfaring er for eksempel et av de 7 prinsippene i PRINCE2.

Evalueringen gir rom for ettertanke og kritiske spørsmål rundt måten man har utført jobben på, og mye av læringen i prosjektorganisasjonen ligger i evalueringen.

De fleste prosjekter har et potensiale for forbedring selv om de anses som vellykkede. Som prosjektleder har du et ansvar å ta initiativ til både evaluering og rapportering.


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


Verdien av evaluering øker ved at man inkluderer flest mulig av interessentene i prosessen. Ulike personer vil ha ulike syn og oppfatninger. Og alle disse synspunktene er nyttige å få avklart og dokumentert. Ved å gjennomføre en evaluering vil du kunne forberede deg enda bedre til neste prosjekt samt høste nyttig erfaring.

Under finner du en oversikt over spørsmål som kan inngå i en slik evaluering:

  1. Har vi oppnådd prosjektmålene?

  2. Hvordan har interessentene følt seg ivaretatt i løpet av prosjektet? Er de fornøyde? Har de innspill til ting som kunne ha vært gjort annerledes?

  3. Har vi anvendt god praksis i prosjektledelse? Hvilken arbeidsform, metoder og teknikker er brukt og hva er erfaringene?

  4. Har vi fulgt virksomhetens prosjektmodell? Hvordan har det fungert og har vi noen innspill til forbedring av prosjektmodellen?

  5. Har usikkerheten i prosjektet vært håndtert på en god måte? Har vi klart å utnytte muligheter og redusert risiko ved å iverksette nødvendige tiltak? Hadde vi en god nok tiltaksplan? Dukket det opp noe vi ikke klarte å forutse og hva kunne vi ha gjort for å forutse dette?

  6. Har det oppstått noen avvik? Har vi nå i etterkant av prosjektet noen tanker om hvordan disse kunne vært unngått?

  7. Har endringer blitt håndtert og kommunisert på en god måte? Fungerte rutinene for endringshåndtering på en god måte?

  8. Har vi gjort oss erfaringer som kan være nyttig for andre deler av virksomheten eller senere prosjekter?

Evalueringsaktiviteten er et samarbeid mellom prosjekteier/kunde og prosjektleder. Resultatene samles i en kort rapport som gjerne kalles evalueringsrapport eller sluttrapport.

LES OGSÅ: Disse aktivitetene bør gjennomføres i avslutningen av et prosjekt

New Call-to-action


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Disse aktivitetene bør gjennomføres i avslutningen av et prosjekt

Alle prosjekter er per definisjon avgrenset i tid. Å avslutte et prosjekt innebærer imidlertid mer enn å bare legge ned arbeidet. Man må sørge for en ordentlig overlevering av prosjektets produkter til linjeorganisasjonen og bruker, samt å evaluere prosjektet slik at man senere kan dra nytte av erfaringene.

Slik avslutter du et prosjekt

Uavhengig om det er ditt første eller nummer 10 i rekken; her er noen gode tips å ta med seg idet du skal avslutte prosjektet.