9 gode spørsmål du bør stille i en prosjektevaluering

Prosjektavslutning

4 min. lesning

Å evaluere prosjektet når vi er ferdig med det, er god praksis. Hensikten er å kunne lære av erfaringene vi har har gjort oss senere - både de gode og dårlige. Å lære av erfaring er for eksempel et av de 7 prinsippene i PRINCE2.

Evalueringen gir rom for ettertanke og kritiske spørsmål rundt måten vi har utført jobben på, og mye av læringen i prosjektorganisasjonen ligger i evalueringen.

De fleste prosjekter har et potensiale for forbedring selv om de anses som vellykkede. Som prosjektleder har du et ansvar å ta initiativ til både evaluering og rapportering.

Verdien av evaluering øker ved å inkludere flest mulig av interessentene i prosessen. Ulike personer vil ha ulike syn og oppfatninger. Alle disse synspunktene er nyttige å få avklart og dokumentert. Ved å gjennomføre en evaluering vil du kunne forberede deg enda bedre til neste prosjekt samt høste nyttig erfaring.

LES OGSÅ: Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


Her har du en oversikt over spørsmål som kan inngå i en slik evaluering:

  1. Har vi oppnådd prosjektmålene?

  2. Hvordan har interessentene følt seg ivaretatt i løpet av prosjektet? Er de fornøyde? Har de innspill til ting som kunne ha vært gjort annerledes?

  3. Har vi anvendt god praksis i prosjektledelse?

  4. Hvilke(n) arbeidsform, metoder og teknikker er brukt? Hva er erfaringene?

  5. Har vi fulgt virksomhetens prosjektmodell? Hvordan har det fungert og har vi noen innspill til forbedring av prosjektmodellen?

  6. Har usikkerheten i prosjektet vært håndtert på en god måte? Har vi klart å utnytte muligheter og redusert risiko ved å iverksette nødvendige tiltak? Hadde vi en god nok tiltaksplan? Dukket det opp noe vi ikke klarte å forutse og hva kunne vi ha gjort for å forutse dette?

  7. Har det oppstått noen avvik? Har vi nå i etterkant av prosjektet noen tanker om hvordan disse kunne vært unngått?

  8. Har endringer blitt håndtert og kommunisert på en god måte? Fungerte rutinene for endringshåndtering på en god måte?

  9. Har vi gjort oss erfaringer som kan være nyttig for andre deler av virksomheten eller senere prosjekter?

Evalueringsaktiviteten er et samarbeid mellom prosjekteier/kunde og prosjektleder. Resultatene samles i en kort rapport som gjerne kalles evalueringsrapport eller sluttrapport.

LES OGSÅ: Disse aktivitetene bør gjennomføres i avslutningen av et prosjekt

New Call-to-action


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Slik avslutter du et prosjekt

Har du noen gang opplevd at prosjektet du er i ikke formelt avsluttes? Da kan man ha gått glipp av mye verdirealisering. Stramme tidsfrister og høyt arbeidspress kan gjøre det fristende å utsette oppgaver som ikke føles pressende – slik som en prosjektavslutning og evaluering. Samtidig er dette kanskje ikke det mest spennende man gjør, men desto viktigere. Faren er at prosjektet «dør hen», og at man går glipp av viktige læringspunkter og gevinster for fremtidens prosjekter. Derfor er det viktig å sørge for en ordentlig overlevering og avslutning, inkludert å evaluere prosjektet slik at vi senere kan dra nytte av erfaringene. Uavhengig om det er ditt første eller nummer 10 i rekken; her er noen gode tips å ta med seg når du skal avslutte prosjektet.

Derfor bør du ta deg tid til en ordentlig prosjektavslutning

Bygget er ferdig bygget, brukerne har flyttet inn og driften er i gang, prosjektorganisasjonen er delvis oppløst og mange er allerede engasjert i nye prosjekter. Hvordan skal man egentlig avslutte et prosjekt på riktig måte, før man som prosjektleder kan slippe taket? En fallgruve i prosjekter er at prosjektet aldri blir formelt avsluttet, men «dør» hen. Prosjektleder er i gang med nye utfordringer, og avslutningsaktivitetene ble aldri egentlig gjennomført. I slike tilfeller risikerer man å miste viktig og verdifull innsikt. Her får du et overblikk over hvordan du bør gå frem i avslutningsprosessen, samt noen tips til hvordan du gjennomfører på en måte som gir godt utbytte i form av forståelse for prosjektets resultater som kan hjelpe dere å gjøre det enda bedre i fremtiden.