Slik sørger du for at prosjektmodellen blir tatt i bruk

Metoder og modeller

2 min. lesning

Stadig flere virksomheter jobber etter en felles prosjektmodell. Uansett hvilket prosjekt som skal startes, skal du følge den samme overordnete prosessen.

Dette sikrer en enhetlig måte å gjennomføre prosjektene på, men hvordan sikrer du at den blir tatt i bruk?

En prosjektmodell gir deg oversikt og kontroll over faser og beslutningspunkter alle prosjekter skal igjennom. Den bidrar til et økt fokus på styring, planlegging og kvalitet, presiserer målet med fasen og hvordan man går frem steg for steg. En prosjektmodell i seg selv gir liten verdi med mindre man sikrer at alle involverte vet hvordan man skal bruke den og ikke minst at de faktisk tar den i bruk.

5 tips for å sikre at prosjektmodellen blir tatt i bruk:

1. Gjennomfør gjerne en pilotperiode

Å rulle ut en ny prosjektmodell med tilhørende maler og verktøy kan virke overveldende på mange. Ved å starte innføringen med en pilotperiode der noen prosjekter skal kjøres etter prosjektmodellen over en viss periode kan organisasjonen få tid til å bli kjent med modellen, gjøre noen justeringer og gjennomføre opplæring før den rulles ut for fullt.

2. Oppmuntre til forbedringsinnspill

En nylig utviklet eller oppdatert prosjektmodell vil sannsynligvis aldri treffe hodet nøyaktig på spikeren. Kommuniser derfor tydelig til resten av organisasjonen at alle innspill og kommentarer til forbedringer er velkomne. Dette vil både legge til rette for bedre tilpasning av modellen, samt forankring og involvering av de ansatte.


Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller i  virksomheter.


3. Tilby tilpasset opplæring

Tilby tilpasset opplæring til alle som er involvert direkte og indirekte i prosjektene for å sikre en felles forståelse av prosjektmodellen og tilhørende rollebeskrivelser på tvers i organisasjonen. Det er viktig å ha fokus på kontinuerlig utvikling av virksomhetens prosjektkompetanse – og glem ikke at salg, drift og støttefunksjoner rundt prosjektene også bør inneha prosjektkunnskap!

4. Sett krav til bruk av prosjektmodellen

Dersom det aldri blir etterspurt om prosjektmodellen brukes, vil den heller ikke bli brukt. Sett tydelige krav til prosjektledere og prosjekteiere om å følge prosessene som er beskrevet, og følg opp at tilhørende maler og verktøy blir benyttet i riktige versjoner og til riktige formål.

5. Gjør jevnlige evalueringer og oppdateringer basert på erfaringer

Alle prosjekter er ansvarlige for å overføre sine erfaringer gjort i prosjektet tilbake til linjen. Etabler en gruppe som er ansvarlig for å innhente alle erfaringer, innspill og kommentarer knyttet til prosjektmodellen, og sett opp årlige evalueringsmøter der det vurderes hvilke oppdateringer som bør gjøres.

Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller


I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 hovedmomenter ved Systematisk ferdigstillelse

Hva er viktig å tenke på når man skal innføre Systematisk ferdigstillelse om en del av prosjekteringen? For å få mest ut av prosessen og innholdet, er det tre overordnede elementer som må være til stede; ledelse, innholdskompetanse og systematikk. I dette innlegget skal vi se nærmere på disse tre elementene, og hvilke hovedmomenter innenfor disse du bør få med deg for å oppnå best mulig resultat.

Hva er Systematisk ferdigstillelse?

Tekniske anlegg utgjør en stadig større del av totalleveransen i nybygg, noe som medfører mer komplekse prosjekter med flere grensesnitt og komponenter enn tidligere. Mange byggeprosjekter preges også ofte av at tekniske systemer og prosjekterte funksjoner ikke fungerer som de skal når bygget skal tas i bruk. Oppretting av dette kan ta tid og medfører gjerne merkost for prosjekteier. Så hvordan kan man i prosjektet sikre at alt fungerer best mulig ved overtakelse? Dette innlegget er det første i en serie om Systematisk ferdigstillelse. Her introduserer vi deg for metoden, og hvordan den kan benyttes for å unngå feil og mangler, ved å fokusere på sluttfase allerede fra tidligfase og utover.

Metodevalg: Et spørsmål om riktig verktøy til formålet

Om vi skal gjennomføre et tiltak agilt eller som fossefall, er et spørsmål om å velge riktig metode til riktig formål, og å anerkejenne at et tiltak, enten det er agilt eller tradisjonelt, kan - og bør - inneholde elementer av begge. Det handler om å bruke riktig verktøy til jobben. For vi bruker vel ikke Word til å regne ut ting, gjør vi vel?