Slik sørger du for at prosjektmodellen blir tatt i bruk

Metoder og modeller

2 min. lesning

Stadig flere virksomheter jobber etter en felles prosjektmodell. Uansett hvilket prosjekt som skal startes, skal du følge den samme overordnete prosessen.

Dette sikrer en enhetlig måte å gjennomføre prosjektene på, men hvordan sikrer du at den blir tatt i bruk?

En prosjektmodell gir deg oversikt og kontroll over faser og beslutningspunkter alle prosjekter skal igjennom. Den bidrar til et økt fokus på styring, planlegging og kvalitet, presiserer målet med fasen og hvordan man går frem steg for steg. En prosjektmodell i seg selv gir liten verdi med mindre man sikrer at alle involverte vet hvordan man skal bruke den og ikke minst at de faktisk tar den i bruk.

5 tips for å sikre at prosjektmodellen blir tatt i bruk:

1. Gjennomfør gjerne en pilotperiode

Å rulle ut en ny prosjektmodell med tilhørende maler og verktøy kan virke overveldende på mange. Ved å starte innføringen med en pilotperiode der noen prosjekter skal kjøres etter prosjektmodellen over en viss periode kan organisasjonen få tid til å bli kjent med modellen, gjøre noen justeringer og gjennomføre opplæring før den rulles ut for fullt.

2. Oppmuntre til forbedringsinnspill

En nylig utviklet eller oppdatert prosjektmodell vil sannsynligvis aldri treffe hodet nøyaktig på spikeren. Kommuniser derfor tydelig til resten av organisasjonen at alle innspill og kommentarer til forbedringer er velkomne. Dette vil både legge til rette for bedre tilpasning av modellen, samt forankring og involvering av de ansatte.


Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller i  virksomheter.


3. Tilby tilpasset opplæring

Tilby tilpasset opplæring til alle som er involvert direkte og indirekte i prosjektene for å sikre en felles forståelse av prosjektmodellen og tilhørende rollebeskrivelser på tvers i organisasjonen. Det er viktig å ha fokus på kontinuerlig utvikling av virksomhetens prosjektkompetanse – og glem ikke at salg, drift og støttefunksjoner rundt prosjektene også bør inneha prosjektkunnskap!

4. Sett krav til bruk av prosjektmodellen

Dersom det aldri blir etterspurt om prosjektmodellen brukes, vil den heller ikke bli brukt. Sett tydelige krav til prosjektledere og prosjekteiere om å følge prosessene som er beskrevet, og følg opp at tilhørende maler og verktøy blir benyttet i riktige versjoner og til riktige formål.

5. Gjør jevnlige evalueringer og oppdateringer basert på erfaringer

Alle prosjekter er ansvarlige for å overføre sine erfaringer gjort i prosjektet tilbake til linjen. Etabler en gruppe som er ansvarlig for å innhente alle erfaringer, innspill og kommentarer knyttet til prosjektmodellen, og sett opp årlige evalueringsmøter der det vurderes hvilke oppdateringer som bør gjøres.

Last ned gratis sjekkliste for implementering av prosjektmodeller


Ingrid jobber som Manager i Metier OEC og er en erfaren og engasjert rådgiver innen prosjektfaget. Hun har lang erfaring med virksomhetsforbedring og kompetanseheving, og jobber til daglig med endringsledelse, kommunikasjon og gevinstrealisering. Ingrid har en mastergrad i innovasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i København, og omfattende kurs og sertifiseringer innen prosjektstyring. Hun er og sertifisert PROSCI Change Manager


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor trenger vi prosjektmodeller med gode beslutningsporter?

Investeringsprosjekter er krevende både for byggherre og leverandører. Det er lurt å sjekke at investeringen din gir verdi før du setter i gang, og sjekke at den fortsetter å være god underveis. Det skjer alt for ofte at vi langt ute i et gjennomføringsløp oppdager at vi kanskje startet galt, til og med galt prosjekt. Når gjennomføringstoget først går er det særs krevende å endre kurs eller stoppe prosjektet.

Tilpasning og bruk av prosjektrammeverk

En virksomhets prosjektrammeverk er virksomhetens samlede kvalitetssystem - retningslinjer, metodikk, standarder, maler og verktøy - for prosjektgjennomføring.

Hva er et kvalitetssystem og hvorfor er det viktig?

Kvalitetssystemer er ofte forskjellen mellom vellykkede og mislykkede prosjekter. Men hva er det egentlig og hvorfor er det så viktig?