De 10 mest leste blogginnleggene andre halvår 2022

Kompetanseutvikling Prosjektsystemer Bærekraft

6 min. lesning

Hva har engasjert våre lesere mest denne høsten og vinteren? Vi har tatt et tilbakeblikk over blogginnleggene som har blitt mest lest denne perioden.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at bærekraft og kompetanseheving er temaer folk er interessert i å lære mer om, og det reflekteres også i lista. Andre populære temaer kan knyttes til hvordan man lykkes med startups, prosjektstyringssystemet myProjects, og tips til hvordan du lykkes med anskaffelser i offentlige og private prosjekter.

Godt nytt år og god lesning!

1. Onboarding: ikke bare for nyansatte

Prosjekter utføres ofte på tvers av en virksomhets funksjonelle struktur, og gjerne med spesialkompetanse fra andre virksomheter. Det å sikre at alle involverte kommer seg raskt inn i prosjektet er viktig. En god onboardingprosess er til god hjelp i dette arbeidet.

Les innlegget her.

2. 10 tips for å lykkes miljø og bærekraft i prosjektene

Det å implementere bærekraft i prosjekter, er noe mange opplever å stå i. Ofte har man ikke kunnskapen som skal til for å få dette til på en god måte.

I dette innlegget gir bærekraftansvarlig i Metier OEC, Hasan Hamdan, 10 gode tips for hvordan du kan lykkes med miljø og bærekraft i dine prosjekter.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.

3. 6 råd for opplæring og utvikling av ansatte

Det å investere i kompetanseutvikling av egne ansatte er viktig – både for å beholde de man har, tiltrekke nye og for å løse nye utfordringer i et stadig mer krevende marked. Når organisasjonen lever av prosjekter eller er avhengig av prosjekter for å skape verdi, må vi jobbe systematisk og strategisk med kompetanseutvikling.

Her er råd og tips til hvordan din bedrift kan gå frem i prosessen med opplæring og utvikling av ansatte.

4. Veien til god prosjektkompetanse

Hva vil det egentlig si å jobbe med prosjektledelse? Prosjektledelse og styring av prosjekter er et eget fagområde som kan læres, i likhet med alle andre fagområder.

I dette blogginnlegget gir Tove Bertelsen deg tips til hvordan du kan oppnå god prosjektkompetanse ved hjelp av enkle grep.

5.Hvordan overbeviser du kunden om å prioritere bærekraft i prosjektene?

Hvordan skal du få alle med på laget når det gjelder å prioritere bærekraftsaspektet i prosjektene?
Selv om prosjektmedarbeidere og leverandører både ønsker og kan levere bærekraftige løsninger, kan det være utfordrende å få med seg kunder og beslutningstakere.

I dette blogginnlegger gir vi deg tips til hvordan du kan hjelpe kundene dine å lykkes med bærekraft i prosjektene.

6. Er de grønne prosjektene lønnsomme?

En av de oppfatningene vi ser i kommentarfelter når vi skriver om bærekraft, er at grønne prosjekter ikke kan være lønnsomme. Men er det slik at det er et motsetningsforhold mellom lønnsomme og miljømessig bærekraftige prosjekter?

Hasan Hamdan forteller deg hvorfor dette nødvendigvis ikke er tilfelle, og viser deg hvordan din bedrift kan tjene på å ta miljømessig gode valg.

7. Gjør som Elon Musk og bli en suksessrik gründer

Hva skal til for å lykkes med startup-prosjekter? I dette blogginnlegget tar Thomas Haneborg deg gjennom suksessfaktorene som gjorde at Tesla lykkes med sitt prosjekt. Et lite hint: det gjelder å finne de rette folka på veien.

Les innlegget her.

8. Prosjektportalen myProjects – nå i versjon 5

Det å benytte seg konsekvent av definert praksis, og å benytte seg av prosjektmodell og -metodikk i alle virksomhetens prosjekter, er en forutsetning for å levere gjentagende gode prosjekter.

I dette blogginnlegget får du se hvordan du kan sikre at prosjektmodellen blir en integrert del av arbeidsflaten ved bruk av lønsingen myProjects.

9. Hva betyr egentlig bærekraft i prosjekt?

Hvordan kan vi gjennomføre bærekraftige prosjekter? Og hva vil det egentlig si å bygge bærekraftig? Bygg- og anleggssektoren er den tredje største forurenseren. Sektoren står for hele 40% av verdens CO2-utslipp. Om vi skal snu dette, er det viktig at vi som jobber i prosjekter tar vårt miljøansvar på alvor.

Her får du innsikt i hva bærekraft egentlig betyr i byggeprosjekter.

10. Hvordan kan du lykkes med gode innkjøp?


Hvordan kan vi som innkjøpere sikre gode anskaffelser til prosjektene våre? Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer, tjenester, bygg- og anleggsarbeider for en sum tilsvarende hva det ville kostet å bygge 140 operahus. Da er det viktig at innkjøpere er bevisst på hvordan vi benytter midler på mest mulig effektiv og fornuftig måte.

I dette blogginnlegget gir advokat Sandra Bjordam Lauritzen tips og råd til hvordan vi kan sikre gode og lovlige anskaffelser i våre prosjekter.

 

Abonner på prosjektbloggen


Ronja jobber som tekstforfatter og innholdsprodusent i Metier, og sørger for å få frem de gode historiene om verdiene som skapes hos oss. Hun er en dreven skribent med bred erfaring innen innholdsproduksjon, redaksjonelt arbeid, oversettelse og markedsføring. Ronja har en master i litteraturvitenskap, og er spesielt interessert i populærlitteratur, digital kultur og engelskspråklig litteratur. På fritiden finner du henne ofte på en god konsert, eller på tur i Østmarka.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

God praksis i prosjektledelse

For at det skal være hensiktsmessig å bruke prosjekt som arbeidsform er det avgjørende at de som jobber i det forstår prosjektarbeidsformens virkemåter. For mange er «prosjekt» kanskje et litt vagt begrep, noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder), uten at man har et klart bilde av hva det innebærer. Det å ha grunnleggende kjennskap til beste praksis i prosjektledelse vil fungere som en grunnmur å bygge på for alle aspirerende prosjektledere. Det er også en forutsetning for å lykkes med gevinstrealiseringen i prosjektet. Her tar vi deg gjennom det grunnleggende som må på plass for at et prosjekt skal kunne lykkes – i henhold til god praksis.

Hva kjennetegner et prosjekt?

Når en virksomhet har bestemt seg for å gjennomføre noe; for eksempel en kontrakt, et tiltak for å effektivisere og redusere kost eller å utvikle noe nytt, er det å organisere arbeidet som et prosjekt et alternativ som stadig oftere blir brukt. I dette blogginnlegget oppsummerer vi noen av de viktigste kjennetegnene til prosjekter.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

I prosjektledelsesfaget er god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er veldig viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette blogginnlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.