Veien til god prosjektkompetanse

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Det er mye snakk om prosjekter i dagens samfunn, både i arbeidslivet, i privatlivet og i media. De fleste har derfor et forhold til ordet «prosjekt». Samtidig er det sjelden vi hører en tydelig definisjon av hva et prosjekt er, eller hva det innebærer å styre noe som et prosjekt. Å si at du jobber som prosjektleder kan oppfattes som diffust av mange. Alle jobber jo med «prosjekter».

Prosjektledelse og styring av prosjekter er et eget fagområde. Det handler om hvordan vi bør organisere, planlegge, lede og styre unike oppgaver fram til suksess. Det er et fag som har vokst frem gjennom prøving og feiling, og består, som tradisjonell ledelse, av mange ulike, men overlappende rammeverk, metoder og retninger.

Veien til god prosjektkompetanse

Mange starter sin karriere som prosjektleder uten å ha formell utdannelse innen faget. Noen blir kanskje prosjektleder fordi de er gode på noe annet, og det stilles sjelden krav til relevant kompetanse når man først er i gang. For deg som ønsker å prestere, og utvikle deg videre, gir formell prosjektlederkompetanse en faglig trygghet. Det gir deg også et konkurransefortrinn i den interne kampen om interessante arbeidsoppgaver.

Veien til god prosjektkompetanse trenger ikke være så lang. Med et kurs, eller en utdanning innen faget, vil du tilegne deg kompetanse som er relevant uavhengig om du leder prosjekter, fagområder eller en linjeorganisasjon med mange ansatte.  


Ønsker du videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse? Les mer om  stipend på Diploma in Project Management her.


Beste praksis - samlet

I vårt grunnkurs i prosjektledelse, "Prosjektledelse - oversikt og innsikt",  har vi samlet det som kalles «beste praksis» i prosjektfaget. Kurset er basert på teori og metoder fra ulike rammeverk og standarder, kombinert med vår egen praktiske erfaring fra arbeid med prosjektstyring og -ledelse.

Uansett om du er fersk eller erfaren i rollen som prosjektleder, prosjektdeltaker eller prosjekteier, mener vi at du vil lære noe nytt i dette kurset. Som uerfaren prosjektressurs vil du kunne skaffe deg overblikk over faget, på en effektiv og morsom måte. Har du allerede erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil du få en faglig kunnskapsoppdatering, og nye knagger å henge erfaringen på. Kanskje du til og med vil få en og annen aha-opplevelse! 

Kurset gir deg: 

  • Oversikt og forståelse for helheten i prosjektfaget.
  • Innsikt i sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser.
  • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med prosjekter.

Motiverende læring

E-læringskurset "Prosjektledelse - oversikt og innsikt" er grunnmuren i vårt kompetansetilbud i prosjektledelse, og kan inngå i Diploma in Project Management som gir 15 studiepoeng fra SKEMA Business School. Siden vi lanserte kurset har vi hatt over 100 000 deltakere fra hele verden, og tilbakemeldingene har vært veldig gode.

Nå lanserer vi en ny versjon av kurset. Det er oppdatert med fornyet beste praksis for prosjektarbeid, korte videofilmer, animasjoner, bearbeidet språk, forbedret brukergrensesnitt og oppdaterte illustrasjoner. I tillegg er kurset krydret med gode eksempler fra ulike bransjer og prosjekter, quiz- og caseoppgaver. Alt for å gi deltakerne en enda bedre læringsopplevelse. 

Akkurat nå deler vi ut stipend på vårt studie "Diploma in Project Management" hvor dette kurset er første del. Benytt sjansen å få dokumentert din prosjektkompetanse med et anerkjent studiebevis fra SKEMA Business School.

Søk stipend for Diploma in Project Management


Tove er direktør for utdanning og kvalitet i Metier Academy og har jobbet med kompetanseutvikling og læring gjennom hele sin karriere. De siste 17 årene har hun vært med på å bygge opp Metier Academy til en ledende leverandør av studier, kurs og sertifiseringer innen prosjekt-, smidig og program- og porteføljeledelse. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon med fordypning i markedsføring. Tove er glad i å være på sjøen og tilbringer nesten hver helg i hjembyen Kragerø.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter?

Det er viktig å ha fokus på hva som skal til for å lykkes når du jobber med prosjektledelse. To begreper som ofte diskuteres er suksessfaktorer og suksesskriterier. Selv om disse begrepene kan virke like, representerer de to forskjellige aspekter av prosjektets suksess. I dette blogginnlegget skal vi utforske forskjellen mellom suksessfaktorer og suksesskriterier, og hvordan de begge spiller en avgjørende rolle i å sikre vellykkede prosjekter.

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.