Veien til god prosjektkompetanse

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Det er mye snakk om prosjekter i dagens samfunn, både i arbeidslivet, i privatlivet og i media. De fleste har derfor et forhold til ordet «prosjekt». Samtidig er det sjelden vi hører en tydelig definisjon av hva et prosjekt er, eller hva det innebærer å styre noe som et prosjekt. Å si at du jobber som prosjektleder kan oppfattes som diffust av mange. Alle jobber jo med «prosjekter».

Prosjektledelse og styring av prosjekter er et eget fagområde. Det handler om hvordan vi bør organisere, planlegge, lede og styre unike oppgaver fram til suksess. Det er et fag som har vokst frem gjennom prøving og feiling, og består, som tradisjonell ledelse, av mange ulike, men overlappende rammeverk, metoder og retninger.

Veien til god prosjektkompetanse

Mange starter sin karriere som prosjektleder uten å ha formell utdannelse innen faget. Noen blir kanskje prosjektleder fordi de er gode på noe annet, og det stilles sjelden krav til relevant kompetanse når man først er i gang. For deg som ønsker å prestere, og utvikle deg videre, gir formell prosjektlederkompetanse en faglig trygghet. Det gir deg også et konkurransefortrinn i den interne kampen om interessante arbeidsoppgaver.

Veien til god prosjektkompetanse trenger ikke være så lang. Med et kurs, eller en utdanning innen faget, vil du tilegne deg kompetanse som er relevant uavhengig om du leder prosjekter, fagområder eller en linjeorganisasjon med mange ansatte.  


Ønsker du videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse? Les mer om  stipend på Diploma in Project Management her.


Beste praksis - samlet

I vårt grunnkurs i prosjektledelse, "Prosjektledelse - oversikt og innsikt",  har vi samlet det som kalles «beste praksis» i prosjektfaget. Kurset er basert på teori og metoder fra ulike rammeverk og standarder, kombinert med vår egen praktiske erfaring fra arbeid med prosjektstyring og -ledelse.

Uansett om du er fersk eller erfaren i rollen som prosjektleder, prosjektdeltaker eller prosjekteier, mener vi at du vil lære noe nytt i dette kurset. Som uerfaren prosjektressurs vil du kunne skaffe deg overblikk over faget, på en effektiv og morsom måte. Har du allerede erfaring med prosjekter og prosjektledelse, vil du få en faglig kunnskapsoppdatering, og nye knagger å henge erfaringen på. Kanskje du til og med vil få en og annen aha-opplevelse! 

Kurset gir deg: 

  • Oversikt og forståelse for helheten i prosjektfaget.
  • Innsikt i sentrale begreper, kunnskapsområder og prosesser.
  • Forståelse for hva som kreves for å lykkes med prosjekter.

Motiverende læring

E-læringskurset "Prosjektledelse - oversikt og innsikt" er grunnmuren i vårt kompetansetilbud i prosjektledelse, og kan inngå i Diploma in Project Management som gir 15 studiepoeng fra SKEMA Business School. Siden vi lanserte kurset har vi hatt over 100 000 deltakere fra hele verden, og tilbakemeldingene har vært veldig gode.

Nå lanserer vi en ny versjon av kurset. Det er oppdatert med fornyet beste praksis for prosjektarbeid, korte videofilmer, animasjoner, bearbeidet språk, forbedret brukergrensesnitt og oppdaterte illustrasjoner. I tillegg er kurset krydret med gode eksempler fra ulike bransjer og prosjekter, quiz- og caseoppgaver. Alt for å gi deltakerne en enda bedre læringsopplevelse. 

Akkurat nå deler vi ut stipend på vårt studie "Diploma in Project Management" hvor dette kurset er første del. Benytt sjansen å få dokumentert din prosjektkompetanse med et anerkjent studiebevis fra SKEMA Business School.

Søk stipend for Diploma in Project Management


Tove er leder for Metier Academy og har jobbet med kompetanseutvikling og læring gjennom hele sin karriere. De siste 17 årene har hun vært med på å bygge opp Metier Academy til en ledende leverandør av studier, kurs og sertifiseringer innen prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Hun er utdannet innen økonomi og administrasjon med fordypning i markedsføring. Tove er glad i å være på sjøen og tilbringer nesten hver helg i hjembyen Kragerø.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes.  PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

De 10 mest leste blogginnleggene andre halvår 2022

Hva har engasjert våre lesere mest denne høsten og vinteren? Vi har tatt et tilbakeblikk over blogginnleggene som har blitt mest lest denne perioden.

6 råd for opplæring og utvikling av ansatte

Kompetanseheving og utvikling av egne ansatte har aldri vært så viktig som nå. I et marked hvor kostnadene øker og utfordringene vi som virksomheter må løse gjennom prosjekter blir større og mer komplekse, er det avgjørende å ha rett kompetanse. Vi jobber med virksomheter hvor prosjektporteføljen nå krever større kapabiliteter enn tidligere. Organisasjoner som lever av prosjekter, eller er avhengig av prosjekter for å skape verdi, må jobbe systematisk og strategisk med kompetanseutvikling innen prosjektledelse. I dette blogginnlegget gir vi seks råd som kan være nyttige dersom du skal i gang med opplæring og utvikling av ansatte. I blogginnlegget bruker vi utvikling av prosjektkompetanse som eksempel, men rådene er universelle for all kompetanseutvikling.