Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Styrker i et endringsnettverk

Sentralt innen endringsledelse er hvordan vi som enkeltmennesker reagerer på endringer. Vi har tidligere omtalt det som...

Kom endringslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne

Det å omstille seg er en prosess. I en endringsprosess er det viktig å ta høyde for at de berørte kan trenge ulik tid på å...

Hva har fjellvettreglene med endringsledelse å gjøre?

De fleste virksomheter går i dag gjennom både store og små endringer. Endringer i omgivelser går fortere enn tidligere, noe...

CHANGE er temaet når AACEI Norway arrangerer årets fagdag på Fornebu

AACEI Norway jobber for å fremme prosjektstyrings- og estimeringsfagene i Norge gjennom nettverksmuligheter, kurs,...

Norge digitaliseres - er du klar?

Mange virksomheter i Norge har i dag digitale prosjekter som skal realiseres parallelt med den daglige driften. Dette kan...

Morgendagens lederrolle i en hverdag i stadig endring

Er det mulig å forestille seg at de teknologiske fremskrittene vil fortsette – og ikke bare i samme takt som før, men at de...