Morgendagens lederrolle i en hverdag i stadig endring

Endringsledelse og transformasjon

5 min. lesning

Er det mulig å forestille seg at de teknologiske fremskrittene vil fortsette – og ikke bare i samme takt som før, men at de vil akselerere eksponentielt? At teknologien om 20 år vil være en million ganger så avansert som i dag?

Raskere utvikling enn noen gang

De fleste er enige om at vi står foran en enorm digital endring, med et stort behov for å modernisere det offentlige og private Norge. Norske IKT-prosjekter alene har et omfang på 60 milliarder i året.

Rolv-Erik Spilling-1.pngRolv-Erik Spilling, grunnlegger av konsulent- og utviklingsselskapet Gture, mener de viktigste spørsmålene vi bør stille oss akkurat nå er hvordan vi skal greie å henge med, og hva konsekvensene kan bli av å sakke akterut?

Teknologien vi har i dag endrer seg ekstremt raskt, og mye raskere enn vi har sett tidligere. Innen ti år vil teknologien ha en million ganger større kapasitet enn det den har i dag, fastslår Spilling.

Kommer til å endre alt

I scenarioet Spilling tegner opp kommer både måten vi opplever teknologi på, og måten samfunnet er skrudd sammen på, til å forandre seg dramatisk. Vi er litt i sovemodus i dag, men mulighetene vi får blir så enorme, og det er så mange ting som skjer samtidig, at vi uunngåelig vil se veldig store endringer fremover.

Du kan omfavne disse endringene, eller bare prøve å tilpasse deg. Både nye teknologiske muligheter og en rekke hindringer for disse er på vei, men de som klarer å tilrettelegge for endringsledelse og for å ta i bruk teknologien vil få en fantastisk fordel.


Last ned Executive summary av Metierundersøkelsen - landets store  prosjektundersøkelse.


Flere virksomheter har kommet godt i gang, men for å følge med i et marked som utvikler seg raskere enn noensinne bør man være bevisst på hva endringene egentlig krever av oss. Hva bør virksomheter og deres ledere være opptatt av i den galopperende digitaliseringen vi både bevitner og deltar i? Med en storstilt endringsprosess både i privat og offentlig sektor, er det viktig at ledelsen ser forbi teknologien og ser digitaliseringen i et større perspektiv.

Morgendagens lederrolle

David Ståhlberg.pngDavid Ståhlberg, en guru innen endringsledelse, hjelper ledere på alle nivåer til å forstå hva den akselererende endringstakten innebærer for mennesket, det å lede og for bedriften. Ståhlberg har hatt lederroller i blant annet Google og Procter & Gamble, men jobber i dag som katalysator for endring og som rådgiver for både unge entreprenører og tyngre næringslivsprofiler.

I følge Ståhlberg er disse seks tingene å anse som viktige å fokusere på når det gjelder morgendagens lederrolle og suksessfaktorer for endring:

1. Tilrettelegg og vær åpen for forandring

Det er viktig at du som leder mobiliserer for endring og skaper en forståelse for hva som skjer i omverden og hva som må gjøres for å henge med i utviklingen. Uten at både ledelsen og et flertall i organisasjonen kommer til den konklusjonen til at "man er nødt til å gjøre noe" er det vanskelig å lykkes med en endringsprosess.

2. Utforsk muligheten til å øke din virksomhets kundeverdi

Digitalisering og ny teknologi åpner opp for nye muligheter. Uansett hvilke grep man ønsker å ta er det viktig å hele tiden ha kunden i fokus. Hvordan kan din virksomhet øke kundeverdien, og på hvilken måte kan prosjektene bidra til dette?

3. Involver medarbeiderne og gi dem spillerom

Det er viktig å legge til rette for lærdom og innovasjon. Man må tillate at medarbeiderne selv tester seg frem til løsninger som potensielt kan skape verdi. Det er ledelsen som setter rammer for hva som kan testes, og får rapporter på hva som faktisk fungerer. Slik blir man flinkere til å plukke ut de beste metodene og gjøre disse til beste praksis.

4. Skap forbilder av lederne i virksomheten

Lederne i virksomheten må fremstå som forbilder ved at de faktisk endrer sin egen måte å jobbe på etter det de har lært. De må bli flinkere til å tørre og gi færre svar og heller stille spørsmål, og til å jobbe kontinuerlig med å bringe det som skjer i omverden inn i virksomheten.

5. Oppretthold nysgjerrighet innad i bedriften

En suksessfaktor for å lykkes med endringer er å få de ansatte i virksomheten til å være nysgjerrige og engasjere seg for å bli enda bedre. Altfor mange virksomheter outsourcer utvikling innenfor teknologi og digitalisering. Ledelsen må sette krav til at interne ressurser kontinuerlig tilegner seg ny kompetanse og oppmuntre medarbeiderne til å utfordre seg selv.

6. Sett tydelig mål og beskriv hvordan man skal komme seg dit

Uten et tydelig mål og en beskrivelse av hvordan man skal komme seg dit er det vanskelig å lykkes med en endringsprosess. Som leder må du stake ut en retning og ha en tydelig ambisjon som de ansatte syntes det er verdt å jobbe for. I en verden i kontinuerlig endring er det viktig å hele tiden ha fokus på hvordan man kan bli bedre. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan prosjekthverdagen blir om tre år fra nå - den innsikten må hele tiden omskapes av organisasjonen og medarbeiderne.

Last ned executive summary av Metierundersøkelsen


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Som leder kommuniserer du sannsynligvis mye, med mange ulike mennesker, i løpet av en vanlig dag. Er du bevisst på hvordan du påvirker andre gjennom måtene du kommuniserer på? Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

Hvordan blir du som leder en god endringsleder?

Behovet for et kontinuerlig fokus på menneskene som blir berørt av endringer har eksistert lenge før endringsledelse ble en ettertraktet teori, med tilhørende metoder og rammeverk. Prosjekter har gjennom tidene lyktes som følge av god endringsledelse, og feilet på grunn av mangel på det. Fra våre kunder vet vi at endringsledelse ofte forbindes med store og omfattende digitaliseringsprosjekter. Det betyr likevel ikke at behovet for de samme prinsippene ikke eksisterer i mindre prosjekter, eller i den daglige driften av virksomheter. I dette innlegget skal vi se på betydningen av ledere som endringsledere, når endringer inntreffer utenfor prosjektsammenheng.

Hvordan holder du deg oppdatert på endringsledelse?

Det finnes mye god teori, verktøy og teknikker for endringsledelse. Her har vi samlet LinkedIn-grupper, blogger og podcaster på temaet, slik at du kan finne frem til de kildene som passer best for deg.