Coop Norge satser på bedriftsintern opplæring

Kompetanseutvikling Endringsledelse og transformasjon

6 min. lesning

Kurser ansatte i endringsledelse.

Verden er i endring, noe stadig flere norske bedrifter kjenner virkningen av. En av disse er Coop Norge, som nå tar ansvar for at organisasjonens ansatte kan det de bør om endringsledelse.

Endringer skjer i dag raskere enn vi er vant til fra tidligere, noe som setter nye krav til virksomhetenes endringsevne. For det å lede et endringsprosjekt, det er alt annet enn enkelt. Og for å kunne lykkes, er den som skal lede prosjektet helt avhengig av å ha egnede verktøy. I tillegg er det alfa og omega å få med seg de riktige folkene, slik at kulturen kan vokse i takt med at motstanden minker.

Lasse-Lægreid– Coop Norge gjør allerede mye riktig, men vi har fortsatt potensial med tanke på å bli flinkere til å lykkes med gevinstrealisering. Derfor ønsker vi å heve kompetansen vår, fra toppledelse og nedover i organisasjonen, samt at vi har lyst til å skape en felles kultur for endringsvillighet.

Det sier leder for prosjektkontoret i Coop Norge, Lasse Lægreid.

Har etterspurt denne typen kurs

Coop-konsernet er en av Norges største dagligvareaktører med over 1 250 butikker og 28 000 ansatte. De skiller seg fra sine konkurrenter ved at de er en forbrukereid organisasjon med mer enn 1,9 millioner medlemmer.

I vår gjennomfører Coop Norge totalt fire kurs i endringsledelse gjennom Metier OEC, som første kunde. At nettopp denne typen kurs ble innlemmet i Metier OECs kursportefølje, er delvis takket være etterspørselen fra blant annet Lægreid.

– Ja, jeg har pushet på Metier OEC for å få dette kurset. Det har de lyttet til, og nå har de utviklet et svært godt opplegg. Vi har samarbeidet med Metier OEC i flere år om kompetanseheving og har hatt gode resultater av dette. Gjennom kurset i endringsledelse har vi fått tilført et kurs som knytter sammen temaene i de ulike prosjektlederkursene vi tilbyr, sier han.

Til nå er tre av fire kurs gjennomført. Det siste er planlagt om ikke lenge.

Coop Norge har til enhver tid mange pågående utviklingsinitiativer, i forskjellig størrelsesorden. Lægreids oppgave er å jobbe med prosjektgjennomføringen av strategiske prosjekter – sikre at Coop Norge oppnår det de setter seg som mål.

– Vi gjennomfører mange prosjekter – med mål om å levere bedre tjenester, og sitter på en stor prosjekt- og utviklingsportefølje som skal bidra til å realisere konsernstrategien vår. Ingen dager er like, og disse prosjektene har en relativt stor spennvidde. Det kan være tradisjonelle grunnmursprosjekter, som det å få innført nytt lønns- og HR-system, eller det kan være større innovasjonsprosjekter. Et eksempel på sistnevnte, er funksjonalitet i medlemsappen. Det er klart det er mye som skal klaffe, når vi utvikler løsninger som treffer både medeierne og våre butikkansatte. Mange av prosjektene våre handler om å utvikle sømløse kundeopplevelser, sier Lægreid.


Skjer verdiskapning i din virksomhet gjennom prosjekter? Les mer om vår  nøkkelferdig metode, system og kompetanseopplegg som gir din virksomhet de  beste forutsetninger for å lykkes.


«Alle» skal være med på endringsreisen

I fjor ble det gjennomført en pilot av kurset i endringsledelse, til gode tilbakemeldinger.
Den gang deltok konsernledelsen i Coop Norge, noe Lægreid ser på som positivt.

– Det er ikke tvil om at dette er forankret helt fra toppen av. Etter piloten gjorde vi noen tilpasninger, og nå sitter vi igjen med et veldig bra opplegg, ledet av en fantastisk kursholder. Vi trenger noen som er gode på formidling, har praktisk erfaring, og som samtidig kjenner oss. I tillegg er det viktig at vi etter hvert kurs gjør evalueringer og har en fleksibilitet der vi kan tilpasse diskusjonene etter gruppens behov. Det har vi fått til.

Kurset, som gir en introduksjon til velkjente modeller innen endringsledelse, skal lære deltakerne om de viktigste suksesskriteriene for implementering av god praksis – og hvordan disse kan oppnås i egen virksomhet.

Innad i Coop Norge er det et ønske om at de ansatte er med på endringsreisen, slik at de kan lykkes med den viktige forankringen.

– Endring skal være morsomt og oppleves som noe positivt. Det er sånn vi utvikler oss. Egentlig er dette ganske enkelt. Selve metodikken er i seg selv ikke så vanskelig, det handler om å få til å jobbe med det. Det finnes ulike faktorer som påvirker i hvor stor grad den ansatte føler på en motstand knyttet til dette, men også dette er ting vi plukker opp ved å jobbe på denne måten, sier Lægreid, som tror endringsmotstand ofte handler om mangel på informasjon eller involvering.

Han forteller at det, ikke overraskende, er utfordrende å få til godt fokus og prioritering av endringsledelse i en stor organisasjon som Coop Norge.

– Dagligvarebransjen er preget av stor konkurranse og vi må derfor sjonglere mange baller i luften. Det er en rekke fokusområder og de endrer seg raskt. Dermed blir det viktig å tilby enkle, men kraftfulle verktøy. Og det blir også desto viktigere å bygge en overordnet endringsvillighet innad i organisasjonen.

Tydelig rød tråd

Frem til nå har i underkant av 60 Coop-ansatte gjennomført kurset, og Lægreid håper på at også det siste kurset fylles opp, noe det kan virke som – i og med at nesten halvparten av plassene allerede er booket.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, som vi tar med oss. Flere av deltakerne på det første kurset likte opplegget så godt at de anbefalte kurset til medarbeidere og kolleger. Dermed ble det i løpet av kort tid behov for å sette opp tre nye kurs.

Kursene består av et e-læringskurs samt klasseromskurs, der sistnevnte tilpasses underveis. Felles for dem alle, er at det jobbes med faktiske Coop-caser, slik at deltakerne skal kunne jobbe med noe de kjenner igjen.

– Det som er så fint med disse kursene, er at de fokuserer på områder vi kjenner til, som kommunikasjon, gevinstrealisering og interessenthåndtering. Det gjør at det blir en tydelig rød tråd, sier Lægreid, og fortsetter:

– Vi får flere og flere prosjekter og utviklingsinitiativer, og må hele tiden bli raskere til å omstille oss. Dette gjelder internt og med tanke på å møte kundebehov – for kundene våre er ikke villige til å vente i to år på noe de helst skulle hatt i går. Disse kursene inngår i verktøykassa vår, og er med på å sikre at vi når de strategiske målene våre. Endringsledelse sikrer gevinstrealisering og at vi når våre strategiske målsetninger.

Vil  du vite mer om vår nøkkelferdig metode, system og kompetanseopplegg som gir din virksomhet de beste forutsetninger for å lykkes med prosjekter?


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor bør du ta en sertifisering i PRINCE2®?

Prosjektledelse er en viktig ferdighet i enhver organisasjon, uansett størrelse eller bransje. Prosjekter er ofte komplekse, og krever grundig planlegging og styring for å lykkes.  PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) er en prosjektledelsesmetodikk som gir et rammeverk for å planlegge, styre og gjennomføre prosjekter på en systematisk og kontrollert måte. I dette blogginnlegget gir vi deg 5 grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i PRINCE2.

De 10 mest leste blogginnleggene andre halvår 2022

Hva har engasjert våre lesere mest denne høsten og vinteren? Vi har tatt et tilbakeblikk over blogginnleggene som har blitt mest lest denne perioden.

6 råd for opplæring og utvikling av ansatte

Kompetanseheving og utvikling av egne ansatte har aldri vært så viktig som nå. I et marked hvor kostnadene øker og utfordringene vi som virksomheter må løse gjennom prosjekter blir større og mer komplekse, er det avgjørende å ha rett kompetanse. Vi jobber med virksomheter hvor prosjektporteføljen nå krever større kapabiliteter enn tidligere. Organisasjoner som lever av prosjekter, eller er avhengig av prosjekter for å skape verdi, må jobbe systematisk og strategisk med kompetanseutvikling innen prosjektledelse. I dette blogginnlegget gir vi seks råd som kan være nyttige dersom du skal i gang med opplæring og utvikling av ansatte. I blogginnlegget bruker vi utvikling av prosjektkompetanse som eksempel, men rådene er universelle for all kompetanseutvikling.