CHANGE er temaet når AACEI Norway arrangerer årets fagdag på Fornebu

Endringsledelse og transformasjon

2 min. lesning

AACEI Norway jobber for å fremme prosjektstyrings- og estimeringsfagene i Norge gjennom nettverksmuligheter, kurs, sertifiseringer og konferanser.

Under temaet CHANGE arrangerer foreningen sin femte årlige fagdag hos Aker Solutions på Fornebu 22. november kl. 13-18. Konferansen består av foredrag hvor vi får høre om både samfunnsperspektiv, digitalisering og endringer i bransjer, arbeidsmetoder og endringshåndtering fra ledere i ulike sentrale virksomheter. I tillegg blir det tid til mingling på tvers av bransjer og firmaer over en god matbit.

Slik ser jubileumsprogrammet ut

  • Lars Stenberg Berg, President AACEI Norway og Manager Metier OEC AS: Introduction and Welcome!
  • Lars Rinnan, CEO NextBridge Group: Robotene kommer! Hvordan tilpasse seg?
  • John Markus Lervik, CEO Cognite: Digitalisering av oljebransjen - hvordan data blir den mest verdifulle resurs i olje- og gassindustrien
  • Steffen Sutorius, Direktør DIFI: Perspektiver rundt digitalisering og effektivisering av offentlig sektor
  • Blake Fox, Planning Manager, Johan Sverdrup prosjektet, Equinor: Viktigste suksessfaktorer for prosjektet
  • Bruno Rompkovski, Change Manager. Global Work Process Owner, Aker Solutions: Change management in Aker Solutions EPC-contracts
  • Tom Einertsen, Prosjektdirektør Tønsbergprosjektet: Erfaringer med nye gjennomførings- og kontraktsmodeller hos Sykehuset i Vestfold
  • Ole Jonny Klakegg, Professor NTNU, Leder for BAE-programmet i Prosjekt Norge: Nye gjennomføringsmodeller i BA-bransjen

Påmelding åpner i månedsskiftet september- oktober. Hold av tidspunktet allerede i dag og gled deg til en innholdsrik og spennende ettermiddag!


Lars Stenberg Berg er Senior Manager i Metier. Han har en kombinert økonomisk og teknisk bakgrunn med Master of Business Administration (MBA) i internasjonal ledelse fra California, USA og en Master of Science (MSc) i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Lars er sertifisert AACEI Certified Estimating Professional (CEP) og PRINCE2® Practitioner. Lars' kjernekompetanse ligger innenfor kostnadsestimering, prosjektstyring og kvalitetssikring. Han holder kurs innen estimering og er også valgt inn for fjerde periode som i styret til den norske seksjonen av AACEI. I dag jobber han med kostnadsestimeringsprosesser og forretningsutvikling innen fornybar industri, infrastruktur og BA-næringen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Som leder kommuniserer du sannsynligvis mye, med mange ulike mennesker, i løpet av en vanlig dag. Er du bevisst på hvordan du påvirker andre gjennom måtene du kommuniserer på? Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

Hvordan blir du som leder en god endringsleder?

Behovet for et kontinuerlig fokus på menneskene som blir berørt av endringer har eksistert lenge før endringsledelse ble en ettertraktet teori, med tilhørende metoder og rammeverk. Prosjekter har gjennom tidene lyktes som følge av god endringsledelse, og feilet på grunn av mangel på det. Fra våre kunder vet vi at endringsledelse ofte forbindes med store og omfattende digitaliseringsprosjekter. Det betyr likevel ikke at behovet for de samme prinsippene ikke eksisterer i mindre prosjekter, eller i den daglige driften av virksomheter. I dette innlegget skal vi se på betydningen av ledere som endringsledere, når endringer inntreffer utenfor prosjektsammenheng.

Hvordan holder du deg oppdatert på endringsledelse?

Det finnes mye god teori, verktøy og teknikker for endringsledelse. Her har vi samlet LinkedIn-grupper, blogger og podcaster på temaet, slik at du kan finne frem til de kildene som passer best for deg.