CHANGE er temaet når AACEI Norway arrangerer årets fagdag på Fornebu

Endringsledelse

1 min. lesning

AACEI Norway jobber for å fremme prosjektstyrings- og estimeringsfagene i Norge gjennom nettverksmuligheter, kurs, sertifiseringer og konferanser.

Under temaet CHANGE arrangerer foreningen sin femte årlige fagdag hos Aker Solutions på Fornebu 22. november kl. 13-18. Konferansen består av foredrag hvor vi får høre om både samfunnsperspektiv, digitalisering og endringer i bransjer, arbeidsmetoder og endringshåndtering fra ledere i ulike sentrale virksomheter. I tillegg blir det tid til mingling på tvers av bransjer og firmaer over en god matbit.

Slik ser jubileumsprogrammet ut

  • Lars Stenberg Berg, President AACEI Norway og Manager Metier OEC AS: Introduction and Welcome!
  • Lars Rinnan, CEO NextBridge Group: Robotene kommer! Hvordan tilpasse seg?
  • John Markus Lervik, CEO Cognite: Digitalisering av oljebransjen - hvordan data blir den mest verdifulle resurs i olje- og gassindustrien
  • Steffen Sutorius, Direktør DIFI: Perspektiver rundt digitalisering og effektivisering av offentlig sektor
  • Blake Fox, Planning Manager, Johan Sverdrup prosjektet, Equinor: Viktigste suksessfaktorer for prosjektet
  • Bruno Rompkovski, Change Manager. Global Work Process Owner, Aker Solutions: Change management in Aker Solutions EPC-contracts
  • Tom Einertsen, Prosjektdirektør Tønsbergprosjektet: Erfaringer med nye gjennomførings- og kontraktsmodeller hos Sykehuset i Vestfold
  • Ole Jonny Klakegg, Professor NTNU, Leder for BAE-programmet i Prosjekt Norge: Nye gjennomføringsmodeller i BA-bransjen

Påmelding åpner i månedsskiftet september- oktober. Hold av tidspunktet allerede i dag og gled deg til en innholdsrik og spennende ettermiddag!


Lars Stenberg Berg er Manager i Metier OEC. Han har en kombinert økonomisk og teknisk bakgrunn med Master of Business Administration (MBA) i internasjonal ledelse fra California, USA og en Master of Science (MSc) i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Lars er sertifisert AACEI Certified Estimating Professional (CEP) og PRINCE2® Practitioner. Lars' kjernekompetanse ligger innenfor kostnadsestimering, prosjektstyring og kvalitetssikring hvor han de siste 8 årene har jobbet innen en rekke ulike bransjer og virksomheter. Han holder også kurs innen estimering og er også valgt inn for andre periode som President i den norske seksjonen av AACEI. I dag jobber han med kostnadsestimering og prosjektstyring innen BA-næringen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

10 gode podcaster om prosjektledelse

Prosjektledelse er et fag som stadig utvikler seg, og det er derfor vanskelig å bli helt utlært. Om du ønsker å holde deg oppdatert, er podcast et nyttig medium. Da kan du lytte til fagstoff hvor og når det passer for deg. Vi har funnet frem 10 gode podder for deg som er prosjektleder eller interessert i prosjektfaget, så du lettere kan navigere i det store tilbudet.  Nederst har vi samlet noen tips for deg som er spesielt interessert i oppdateringer på ledelse og endringsledelse. 

Teknikker og verktøy for effektiv endringsledelse

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om styrker i et endringsnettverk. Et støttende endringsnettverk er resultatet av god planlegging og utøvelse av endringsledelse på riktig nivå. Endringsteamet er dedikerte ressurser i omstillingen, som definerer omfang, planlegger og etablerer konkrete tiltak og handlinger i endringsprosessen. I både planleggings- og utføringsfasen vil endringsteamet ha stor nytte av velkjente teorier og verktøy. Vi skal i dette blogginnlegget, basert på endringsvettregel nummer 6, ta for oss noen sentrale verktøy og teknikker innen endringsledelse.

Styrker i et endringsnettverk

Sentralt innen endringsledelse er hvordan vi som enkeltmennesker reagerer på endringer. Vi har tidligere omtalt det som endringskurven eller reaksjonsfaser i endringen i et tidligere blogginnlegg. I endringsledelse er individet i fokus, og en vellykket implementering av endring avhenger av å kunne lede de som berøres gjennom reaksjonsfasene.