CHANGE er temaet når AACEI Norway arrangerer årets fagdag på Fornebu

Endringsledelse

1 min. lesning

AACEI Norway jobber for å fremme prosjektstyrings- og estimeringsfagene i Norge gjennom nettverksmuligheter, kurs, sertifiseringer og konferanser.

Under temaet CHANGE arrangerer foreningen sin femte årlige fagdag hos Aker Solutions på Fornebu 22. november kl. 13-18. Konferansen består av foredrag hvor vi får høre om både samfunnsperspektiv, digitalisering og endringer i bransjer, arbeidsmetoder og endringshåndtering fra ledere i ulike sentrale virksomheter. I tillegg blir det tid til mingling på tvers av bransjer og firmaer over en god matbit.

Slik ser jubileumsprogrammet ut

  • Lars Stenberg Berg, President AACEI Norway og Manager Metier OEC AS: Introduction and Welcome!
  • Lars Rinnan, CEO NextBridge Group: Robotene kommer! Hvordan tilpasse seg?
  • John Markus Lervik, CEO Cognite: Digitalisering av oljebransjen - hvordan data blir den mest verdifulle resurs i olje- og gassindustrien
  • Steffen Sutorius, Direktør DIFI: Perspektiver rundt digitalisering og effektivisering av offentlig sektor
  • Blake Fox, Planning Manager, Johan Sverdrup prosjektet, Equinor: Viktigste suksessfaktorer for prosjektet
  • Bruno Rompkovski, Change Manager. Global Work Process Owner, Aker Solutions: Change management in Aker Solutions EPC-contracts
  • Tom Einertsen, Prosjektdirektør Tønsbergprosjektet: Erfaringer med nye gjennomførings- og kontraktsmodeller hos Sykehuset i Vestfold
  • Ole Jonny Klakegg, Professor NTNU, Leder for BAE-programmet i Prosjekt Norge: Nye gjennomføringsmodeller i BA-bransjen

Påmelding åpner i månedsskiftet september- oktober. Hold av tidspunktet allerede i dag og gled deg til en innholdsrik og spennende ettermiddag!


Lars Stenberg Berg er Manager i Metier OEC. Han har en kombinert økonomisk og teknisk bakgrunn med Master of Business Administration (MBA) i internasjonal ledelse fra California, USA og en Master of Science (MSc) i bioteknologi fra NTNU i Trondheim. Lars er sertifisert AACEI Certified Estimating Professional (CEP) og PRINCE2® Practitioner. Lars' kjernekompetanse ligger innenfor kostnadsestimering, prosjektstyring og kvalitetssikring hvor han de siste 8 årene har jobbet innen en rekke ulike bransjer og virksomheter. Han holder også kurs innen estimering og er også valgt inn for andre periode som President i den norske seksjonen av AACEI. I dag jobber han med kostnadsestimering og prosjektstyring innen BA-næringen.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Styrker i et endringsnettverk

Sentralt innen endringsledelse er hvordan vi som enkeltmennesker reagerer på endringer. Vi har tidligere omtalt det som endringskurven eller reaksjonsfaser i endringen i et tidligere blogginnlegg. I endringsledelse er individet i fokus, og en vellykket implementering av endring avhenger av å kunne lede de som berøres gjennom reaksjonsfasene. 

Kom endringslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne

Det å omstille seg er en prosess. I en endringsprosess er det viktig å ta høyde for at de berørte kan trenge ulik tid på å bearbeide omstillingen. En endringskurve forklarer stegene de fleste går gjennom for å tilpasse seg en endring. Det er lett å glemme at det er mennesker som skal få endringen til å skje.

Hva har fjellvettreglene med endringsledelse å gjøre?

De fleste virksomheter går i dag gjennom både store og små endringer. Endringer i omgivelser går fortere enn tidligere, noe som setter krav til endringsevnen og hastigheten internt hos virksomheter. Endring handler om ledelse, mennesker og omstilling.