Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

7 tips til god og effektiv møtekultur i prosjektet

Møter og møteserier er en viktig og ofte stor del av arbeidshverdagen i mange organisasjoner. Det er en arena hvor vi...

Hvordan lykkes med kompetanseheving gjennom e-læring?

Det er ingen tvil; korona har tvunget oss til å bli mer digitale, og mange av oss sitter nå i en hybrid arbeidshverdag med...

ESG-rapportering: 5 steg for effektiv datainnsamling

ESG-rapportering er i vinden. Når man selv skal sette i gang arbeidet med rapporteringen er det mange mer og mindre...

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for...

Hvilken kompetanse trengs for å lykkes med det grønne skiftet?

Det grønne skiftet er en avgjørende overgang som samfunnet vårt står overfor. Vi må endre måten vi produserer og forbruker...

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle...