Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Hva er prosjekttrekanten?

En prosjektleders utfordring er å finne balansen mellom kvalitet (arbeidsomfang), kostnad og tid. Disse tre faktorene...

10 tips for å lykkes med prosjekter

En god prosjektkultur er viktig for din virksomhet. Ifølge PMI sin rapport Pulse of the profession vil 71% av prosjektene i...

Hva er egentlig prosjektledelse?

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette...

Hvordan overtale gamle gubber til å satse på bærekraft?

Den gang dagens eldre var unge, var det ikke så mye fokus på miljø og bærekraft slik som det er i dag. Årsaken var kanskje...

Er vindmøller egentlig bærekraftig?

Det bygges stadig flere vindmøller og det skal satses på vindkraft i Norge. Vindkraft er ofte sett på som et godt og...

Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Mye av en prosjektleders oppgave kan summeres opp i å sikre prosjektets fremdrift. Prosjektleder må vite hvor langt man er...