De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling Bærekraft

6 min. lesning

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving.

Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

1. ChatGPT – din personlige prosjektassistent

Det er ingen tvil om at den store «snakkisen» dette halvåret har vært AI og den avanserte chat-boten ChatGPT. Mulighetsrommet for bruk av AI er stort og så vidt utforsket, og nye, kreative bruksområder dukker opp hele tiden. I dette innlegget har vi gitt deg tips til hvordan du kan benytte deg av AI i prosjektarbeidet, og spare deg for mye tidsbruk.

2. Hva er prosjekttrekanten?

Prosjekttrekanten, også kjent som «triangelmodellen» eller «trikåmodellen» er en visuell representasjon av de tre grunnleggende begrensningene i ethvert prosjekt, som en prosjektleder må holde seg innenfor for at et prosjekt skal være i balanse. I dette blogginnlegget har vi gått gjennom nøyaktig hva disse begrensingene er, og hva man skal tenke på for å finne balansen mellom disse begrensningene.

3. Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Prosjektlederen skal sikre prosjektets fremdrift, og må til enhver tid vite hvor langt man har kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som gjenstår. Her har vi samlet tips til hvordan du bør gå frem i fremdriftsoppfølgingen av dine prosjekter. 


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


4. Helsetjeneste i skvis

En av fremtidens utfordringer er hvordan vi skal bevare velferdssamfunnet vårt, og kunne tilby fortsatt gode helsetjenester i fremtiden, uten at utgiftene knyttet til helsesektoren blir for høye. Avdelingsleder i Helsebygg, Svein Petter Raknes, diskuterer noen av utfordringene rundt denne utfordringen i dette blogginnlegget.

5. Er vindmøller egentlig bærekraftige?

Vindkraft er et omdiskutert tema. Samtidig bygges det flere og flere vindmøller, og det skal satses på vindkraft i Norge. I dette blogginnlegget har vi analysert vindmøller og vindkraft i lys av de fire dimensjonene innenfor bærekraft i prosjektsammenheng for å prøve å komme til et svar på det store spørsmålet; er vindmøller egentlig bærekraftige.

6. Hvorfor er sykehusprosjekter vanskelige, og hva kan forbedres?

Sykehusprosjekter er komplekse. Mange hensyn å ta, kompliserte driftsystemer og utstyr som krever store spesialtilpasninger i bygget er blant faktorene som fører til at sykehusbygging er og blir vanskelig. Samtidig er det slik at sykehus i Norge blir gjennomgående bygget for små og ikke så gode som tenkt. Hva er det som gjør at man gjentar denne feilen? Og hva kan vi gjøre for å bedre dette? Det diskuterer vi her.

7. 5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen blir pålagt stadig høyrere krav knyttet til bærekraft. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for hele 40% av verdens Co2-utslipp. Det å snu dette er viktig om vi skal lykkes med det grønne skiftet, og om vi skal bygge bygg for fremtiden. I dette innlegget oppsummerer vi 5 suksessfaktorer som bør være på plass om vi skal lykkes med bærekraft i prosjektene våre.

8. Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

God kommunikasjon er en viktig suksessfaktor i prosjektledelse. Ved å unngå misforståelser, unngår vi også i verste fall feil i prosjektene. Det å benytte seg av prinsipper for klarspråk kan dermed være veldig nyttig. Her går vi gjennom fordelene ved bruk av klarspråk, og gir deg tips til hvordan du kan gjøre kommunikasjonen din mer effektiv.

9. Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspillsmodellen er en veldig populær gjennomføringsmodell, som går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer på samarbeid mellom team for å oppnå best mulig resultater. Samtidig er det en krevende modell, og solid kompetanse må være til stede i prosjektorganisasjonen om man skal lykkes. Så hva er det som skal til for å lykkes? Det kan du lese mer om her.

10. Hvilken kompetanse trengs for å lykkes i med det grønne skiftet?

En av de største utfordringene vi står overfor med tanke på det grønne skiftet, er å få tak i nok folk med riktig kompetanse. Det trengs 115 000 mennesker som ønsker å ta steget inn i fornybare næringer – en utfordring i det som må kalles for arbeidstakernes marked. Så hvilken kompetanse trenger vi, og hvordan kan vi kollektivt møte denne utfordringen? Det har vi diskutert her.

 


Charlotte er Marketing Director i Metier. Hun sørger for at verden får vite om de spennende prosjektene som gjennomføres, og verdiene som skapes i organisasjonen. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

6 grunner til kostnadsoverskridelser (og hvordan unngå dem)

Kostnadsoverskridelser er dessverre et vanlig problem i både store og mindre prosjekter. Ofte hører vi om store statlige byggeprosjekter med million- og milliardsprekker. Årsakene til disse er selvfølgelig forskjellige og sammensatte, men noen gjengangere finner vi. Gjennom 40 års erfaring med komplekse prosjekter på tvers av bransjer, har Metier lært å kjenne igjen de vanligste fallgruvene som fører til kostnadsoverskridelser, og de mest sentrale suksessfaktorene for et vellykket resultat. I dette innlegget gir vi deg en oversikt over de 6 vanligste grunnene til budsjettoverskridelser. Vi har også hentet frem blogginnlegg fra arkivet som kan hjelpe deg med å unngå å havne i fella i prosjektprosessen. Her kan du lese videre om suksessfaktorer, ting verdt å ta hensyn til, samt eksempler fra prosjekter som har lykkes.

Et vellykket prosjekt - først når det er en vellykket ibruktakelse

Hva er et vellykket prosjekt? Som prosjektledere og -eiere er det naturlig å trekke frem prosjekttrekanten for å vurdere om vi har levert på tid, innenfor kost og med den kvalitet som er beskrevet. Er svaret ja på alle disse tre, kan det være fristene til å si at prosjektet er vellykket. Men da glemmer vi noe. For kvalitet er også knyttet til de funksjonelle forutsetningene for å kunne levere på de effektene som virksomheten skal levere etter å ha investert i et nytt bygg. Et vellykket prosjekt må kort og godt resultere i et produkt – et bygg eller annet – som blir brukt, som gir en god nytteverdi for brukerne, og som ikke minst svarer ut behovet det var ment å svare ut. Et vellykket prosjekt betyr derfor også en vellykket ibruktakelse.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.