De 10 mest leste innleggene første halvår 2023

Prosjektgjennomføring Kompetanseutvikling Bærekraft

5 min. lesning

Hvert halvår tar vi en titt i statistikken for å se hva som har engasjert våre lesere. Det gir interessant informasjon om trender i markedet, og hvilke temaer som går igjen – hva er det folk engasjerer seg i, og hva har de lyst til å lære mer om? Dette halvåret er det en stor variasjon i temaer, men det er klart at ny AI-teknologi, bærekraft, prosjektledelse i helsehusbygg har vært i vinden, i tillegg til klassikeren prosjektledelse og kompetanseheving.

Her finner du de mest leste blogginnleggene. Vi ønsker deg en fortsatt fin sommer!

1. ChatGPT – din personlige prosjektassistent

Det er ingen tvil om at den store «snakkisen» dette halvåret har vært AI og den avanserte chat-boten ChatGPT. Mulighetsrommet for bruk av AI er stort og så vidt utforsket, og nye, kreative bruksområder dukker opp hele tiden. I dette innlegget har vi gitt deg tips til hvordan du kan benytte deg av AI i prosjektarbeidet, og spare deg for mye tidsbruk.

2. Hva er prosjekttrekanten?

Prosjekttrekanten, også kjent som «triangelmodellen» eller «trikåmodellen» er en visuell representasjon av de tre grunnleggende begrensningene i ethvert prosjekt, som en prosjektleder må holde seg innenfor for at et prosjekt skal være i balanse. I dette blogginnlegget har vi gått gjennom nøyaktig hva disse begrensingene er, og hva man skal tenke på for å finne balansen mellom disse begrensningene.

3. Slik sikrer du god fremdrift i prosjekter

Prosjektlederen skal sikre prosjektets fremdrift, og må til enhver tid vite hvor langt man har kommet i prosjektet, og ikke minst hvor mye av arbeidet som gjenstår. Her har vi samlet tips til hvordan du bør gå frem i fremdriftsoppfølgingen av dine prosjekter. 


Hold deg oppdatert på hva som skjer i prosjektverden - abonner på  prosjektbloggen.


4. Helsetjeneste i skvis

En av fremtidens utfordringer er hvordan vi skal bevare velferdssamfunnet vårt, og kunne tilby fortsatt gode helsetjenester i fremtiden, uten at utgiftene knyttet til helsesektoren blir for høye. Avdelingsleder i Helsebygg, Svein Petter Raknes, diskuterer noen av utfordringene rundt denne utfordringen i dette blogginnlegget.

5. Er vindmøller egentlig bærekraftige?

Vindkraft er et omdiskutert tema. Samtidig bygges det flere og flere vindmøller, og det skal satses på vindkraft i Norge. I dette blogginnlegget har vi analysert vindmøller og vindkraft i lys av de fire dimensjonene innenfor bærekraft i prosjektsammenheng for å prøve å komme til et svar på det store spørsmålet; er vindmøller egentlig bærekraftige.

6. Hvorfor er sykehusprosjekter vanskelige, og hva kan forbedres?

Sykehusprosjekter er komplekse. Mange hensyn å ta, kompliserte driftsystemer og utstyr som krever store spesialtilpasninger i bygget er blant faktorene som fører til at sykehusbygging er og blir vanskelig. Samtidig er det slik at sykehus i Norge blir gjennomgående bygget for små og ikke så gode som tenkt. Hva er det som gjør at man gjentar denne feilen? Og hva kan vi gjøre for å bedre dette? Det diskuterer vi her.

7. 5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Bygg- og anleggsbransjen blir pålagt stadig høyrere krav knyttet til bærekraft. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for hele 40% av verdens Co2-utslipp. Det å snu dette er viktig om vi skal lykkes med det grønne skiftet, og om vi skal bygge bygg for fremtiden. I dette innlegget oppsummerer vi 5 suksessfaktorer som bør være på plass om vi skal lykkes med bærekraft i prosjektene våre.

8. Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

God kommunikasjon er en viktig suksessfaktor i prosjektledelse. Ved å unngå misforståelser, unngår vi også i verste fall feil i prosjektene. Det å benytte seg av prinsipper for klarspråk kan dermed være veldig nyttig. Her går vi gjennom fordelene ved bruk av klarspråk, og gir deg tips til hvordan du kan gjøre kommunikasjonen din mer effektiv.

9. Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspillsmodellen er en veldig populær gjennomføringsmodell, som går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer på samarbeid mellom team for å oppnå best mulig resultater. Samtidig er det en krevende modell, og solid kompetanse må være til stede i prosjektorganisasjonen om man skal lykkes. Så hva er det som skal til for å lykkes? Det kan du lese mer om her.

10. Hvilken kompetanse trengs for å lykkes i med det grønne skiftet?

En av de største utfordringene vi står overfor med tanke på det grønne skiftet, er å få tak i nok folk med riktig kompetanse. Det trengs 115 000 mennesker som ønsker å ta steget inn i fornybare næringer – en utfordring i det som må kalles for arbeidstakernes marked. Så hvilken kompetanse trenger vi, og hvordan kan vi kollektivt møte denne utfordringen? Det har vi diskutert her.

 


Charlotte er Marketing Director i Metier. Hun sørger for at verden får vite om de spennende prosjektene som gjennomføres, og verdiene som skapes i organisasjonen. Hun er siviløkonom med master i strategi og ledelse, og har siden studietiden jobbet med event og markedsføring. Trives best i urbane strøk med en stor kopp kaffe, helst i godt selskap.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Megaprosjektenes rolle i det grønne skiftet

Omstillingen mot en grønn fremtid er i gang, og et bemerkelsesverdig pengespill foregår bak kulissene. Milliardbeløp er allerede satt av til en rekke storsatsinger som blant annet skal utvikle løsninger for avfallsfrie byggeplasser, fornybar hydrogenproduksjon, grønne verdikjeder og permanent CO2-lagring. Størrelsen, kompleksiteten og usikkerheten i prosjektene som vi trenger for å lykkes med denne omstillingen overskrider det vi tidligere har vært borti. Disse prosjektene, ofte referert til som «megaprosjekter» stiller høyere krav til oss – både som enkeltpersoner, virksomheter og samfunn. Og det er særlig to overordnede faktorer som spiller inn; rammevilkår og eierstyring.

5 suksessfaktorer for et vellykket institusjonskjøkken

Et institusjonskjøkken er en viktig investering. Feil kjøkken kan i verste tilfelle gi helsemessige konsekvenser for institusjonens brukere. Ifølge Helsedirektoratet viser både norske og internasjonale studier at omkring 30% av voksne pasienter på sykehus er underernærte eller i risiko for å bli underernært innen kort tid. En metaanalyse av europeiske studier viste at 52 % av eldre på sykehjem og 33 % av mottakere av hjemmetjenester var i risiko for underernæring. Dermed er det viktig at man lykkes i å bygge institusjonskjøkken, og at man både i planlegging, bygging og drift tar de beste valgene man kan.

God praksis i prosjektledelse

For at det skal være hensiktsmessig å bruke prosjekt som arbeidsform er det avgjørende at de som jobber i det forstår prosjektarbeidsformens virkemåter. For mange er «prosjekt» kanskje et litt vagt begrep, noe man kaller ting eller titler man får (prosjektleder), uten at man har et klart bilde av hva det innebærer. Det å ha grunnleggende kjennskap til beste praksis i prosjektledelse vil fungere som en grunnmur å bygge på for alle aspirerende prosjektledere. Det er også en forutsetning for å lykkes med gevinstrealiseringen i prosjektet. Her tar vi deg gjennom det grunnleggende som må på plass for at et prosjekt skal kunne lykkes – i henhold til god praksis.