Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Rustet for fremtidens prosjekter med PRINCE2

Da konsulentbedriften OEC nylig valgte å satse på PRINCE2, var det av flere grunner. Å øke konkurransekraften og vise enda...

Gode kilder til prosjektusikkerhet

Et prosjekt har mange omgivelser. Felles for alle omgivelser er at de er i kontinuerlig endring. Disse endringene i...

Slik lager du et usikkerhetsregister

Alle prosjekter preges av usikkerhet. I prosjekter bruker vi et usikkerhetsregister for å samle og dokumentere informasjon...

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Planen bør inneholde hva det er som skal...

Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?

Gode mål er viktig for alle involverte i prosjektet og gir en forståelse for hva prosjektet skal gi og levere. Her skiller...

Slik møter Nettpartner de tøffe kravene for prosjektarbeid [intervju]

PRINCE2® er en allsidig og mye brukt metode for prosjektarbeid, og regnes for å være blant de største og mest anerkjente...