Forsvarsmateriell lykkes med kompetanseutvikling hjemmefra

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Korona-pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid. De fleste har nå vent seg til situasjonen og flere bedrifter har med noen tilpasninger klart å holde aktiviteten oppe på kompetanseutvikling.

Petter Eik Andresen-2Da Forsvarsmateriell (FMA) nylig skulle gjennomføre en samling i utdanningsløpet for prosjektledere, kom Korona-pandemien i veien – som for så mange andre. Men i stedet for å forskyve hele opplegget til høsten, ble det løst ved at deltakerne møttes digitalt.

- I likhet med viruset, var ikke dette planlagt. Vi tok det rett og slett litt på sparket, det å gå for en digital samlingsform.

Det sier Petter Eik-Andresen, fagansvarlig for prosjektledelse i FMA.

Gevinst trumfer omstilling

Forsvaret har allerede en eksisterende avtale med Metier OEC om leveranse av et helhetlig PRINSIX utdanningsprogram. Programmet, som er et målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse, gjennomføres i utgangspunktet med forberedelser før samling – som regel en kombinasjon av e-læringskurs eller individuell oppgaveløsing, egenstudier, skriftlige innleveringer og felles kurssamlinger. Til vanlig leder dette løpet opp til fysiske samlinger, men nå var tiden inne for å tenke nytt.


Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt nettbaserte kurstilbud her.


I og med at de i underkant av 20 deltakerne allerede hadde satt av tid, bestemte Eik-Andersen og Metier OEC seg for å prøve å gjennomføre – til tross for at datoen som var satt bare var dager etter at regjeringen innførte de strenge Korona-tiltakene.

– I tillegg var dette første dag av første samling, og ingen av deltakerne hadde møtt hverandre før. Likevel gikk det helt strålende, og i ettertid ser vi at gevinsten overskrider trøbbelet deltakerne, som var spredt utover hele landet, eventuelt måtte ha med å omstille seg. Ved å løse samlingen digitalt, sparer vi reisekostnader, noe som er positivt både rent arbeidsmessig og for klimaet, forteller Eik-Andresen.

Tror på økt digitalisering

Han peker på flere suksessfaktorer, som sammen gjorde at opplegget fungerte så bra som det gjorde:

– Det er jo ikke bare å sette i gang. For at vi skulle lykkes, var vi avhengige av stødig og trygg ledelse, teknikk som fungerte og at det finnes en plan b. Alt dette fikk vi hos Metier OEC. Læreren kunne faget, var god til å formidle og trygg på det tekniske, og hadde en backup-plan i form av oppgaver deltakerne kunne gjøre. Om noe av dette ikke er på plass, er det fort gjort at deltakerne gir opp og faller av, men når jeg ser deltakernes oppgavebesvarelser, er jeg svært fornøyd med opplegget.

Så fornøyd er Eik-Andresen, at han ikke ser bort fra at store deler av utdanningsprogrammet gjennomføres digitalt også etter Korona-pandemien.

– Hele kursportalen vår ligger hos Metier OEC, og akkurat dette kurset består i utgangspunktet av tre samlinger à to dager. Erfaringene vi gjorde oss nå, gjør at jeg har troen på at vi med øving kan redusere dette fra seks til to dager med fysisk oppmøte. E-læring er noe vi i Forsvarssektoren har brukt i snart 20 år, men vi kommer helt klart til å omstrukturere slik at vi i fremtiden også digitaliserer klasserommet, i tillegg til at mye kan streames, sier han.

Kompetansebygging viktigere enn noen gang

Metier OEC har allerede gjort en rekke grep for å sikre at kunder fortsatt skal ha et godt kurstilbud. Inntil videre gjennomføres blant annet alle klasseromsbaserte kurs virtuelt, noe som lar deltakerne sitte hjemme eller på kontoret og delta via sin egen datamaskin. I tillegg endres eksamener som baserer seg på oppmøte, til hjemmeeksamener.

Jon Arve Wålberg– Vi jobber kontinuerlig med å finne gode digitale løsninger for kurs vi kan tilby på nett i stedet for i klasserommet. I tillegg har vi allerede mange nettbaserte kurs og sertifiseringer som passer utmerket å gjennomføre fra hjemmekontoret. Det er nå viktigere enn noen gang å fokusere på kompetanseheving, og det ser vi at flere og flere prioriterer i denne perioden.

Det sier Jon Arve Wålberg, Director of Online Business Development i Metier OEC AS, som får støtte fra Account Manager Mariann Lohne Øy:

– Dette er jo en spesiell situasjon for oss alle, og for mange er den kritisk. Samtidig tvinger Korona-krisen frem en endring, som fungerer for de mange som er løsningsorienterte. For oss i Metier OEC er det viktig at vi klarer å tilpasse oss, slik at de av våre kunder som ønsker å prøve en annen, digital løsning, kan gjøre det – også i kjølvannet av dette som nå påvirker oss alle, avslutter hun.

Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt kurstilbud her.


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Vet du egentlig hvordan du påvirker de du leder?

Som leder kommuniserer du sannsynligvis mye, med mange ulike mennesker, i løpet av en vanlig dag. Er du bevisst på hvordan du påvirker andre gjennom måtene du kommuniserer på? Visste du at det finnes forskjellige kommunikasjonsstiler som du kan bruke, eller la være å bruke, når du skal lede teamet ditt i en bestemt retning?

De 10 mest leste blogginnleggene i 2021

Da var nok et annerledes år over. Vi har tatt et tilbakeblikk på året som har gått og sett på hvilke blogginnlegg som dere likte best og som engasjerte dere mest. Her finner du mye godt fagstoff om ledelse, prosjektledelse, smidig metodikk - og mye mer. Vi håper du finner det nyttig. God lesing!

Repetisjon: Nøkkelen til å bevare ny kunnskap

Innenfor pedagogikken og psykologien har man forsket på hvilken effekt repetisjon har for læring. Det viser seg, ikke så overraskende, at repetisjon fremmer læring. Men det er stor forskjell på læring for å bestå en eksamen eller en sertifisering, og læring for å bevare ny kunnskap og faktisk endre måten man jobber på. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på den siste formen for læring hvor man har et ønske om å sette ny kunnskap ut i praksis. Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk ny kunnskap, og hvordan lærer vi best?