Forsvarsmateriell lykkes med kompetanseutvikling hjemmefra

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

Korona-pandemien gjør at bedrifter verden over har fått en helt ny arbeidshverdag på ubestemt tid. De fleste har nå vent seg til situasjonen og flere bedrifter har med noen tilpasninger klart å holde aktiviteten oppe på kompetanseutvikling.

Petter Eik Andresen-2Da Forsvarsmateriell (FMA) nylig skulle gjennomføre en samling i utdanningsløpet for prosjektledere, kom Korona-pandemien i veien – som for så mange andre. Men i stedet for å forskyve hele opplegget til høsten, ble det løst ved at deltakerne møttes digitalt.

- I likhet med viruset, var ikke dette planlagt. Vi tok det rett og slett litt på sparket, det å gå for en digital samlingsform.

Det sier Petter Eik-Andresen, fagansvarlig for prosjektledelse i FMA.

Gevinst trumfer omstilling

Forsvaret har allerede en eksisterende avtale med Metier OEC om leveranse av et helhetlig PRINSIX utdanningsprogram. Programmet, som er et målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse, gjennomføres i utgangspunktet med forberedelser før samling – som regel en kombinasjon av e-læringskurs eller individuell oppgaveløsing, egenstudier, skriftlige innleveringer og felles kurssamlinger. Til vanlig leder dette løpet opp til fysiske samlinger, men nå var tiden inne for å tenke nytt.


Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt nettbaserte kurstilbud her.


I og med at de i underkant av 20 deltakerne allerede hadde satt av tid, bestemte Eik-Andersen og Metier OEC seg for å prøve å gjennomføre – til tross for at datoen som var satt bare var dager etter at regjeringen innførte de strenge Korona-tiltakene.

– I tillegg var dette første dag av første samling, og ingen av deltakerne hadde møtt hverandre før. Likevel gikk det helt strålende, og i ettertid ser vi at gevinsten overskrider trøbbelet deltakerne, som var spredt utover hele landet, eventuelt måtte ha med å omstille seg. Ved å løse samlingen digitalt, sparer vi reisekostnader, noe som er positivt både rent arbeidsmessig og for klimaet, forteller Eik-Andresen.

Tror på økt digitalisering

Han peker på flere suksessfaktorer, som sammen gjorde at opplegget fungerte så bra som det gjorde:

– Det er jo ikke bare å sette i gang. For at vi skulle lykkes, var vi avhengige av stødig og trygg ledelse, teknikk som fungerte og at det finnes en plan b. Alt dette fikk vi hos Metier OEC. Læreren kunne faget, var god til å formidle og trygg på det tekniske, og hadde en backup-plan i form av oppgaver deltakerne kunne gjøre. Om noe av dette ikke er på plass, er det fort gjort at deltakerne gir opp og faller av, men når jeg ser deltakernes oppgavebesvarelser, er jeg svært fornøyd med opplegget.

Så fornøyd er Eik-Andresen, at han ikke ser bort fra at store deler av utdanningsprogrammet gjennomføres digitalt også etter Korona-pandemien.

– Hele kursportalen vår ligger hos Metier OEC, og akkurat dette kurset består i utgangspunktet av tre samlinger à to dager. Erfaringene vi gjorde oss nå, gjør at jeg har troen på at vi med øving kan redusere dette fra seks til to dager med fysisk oppmøte. E-læring er noe vi i Forsvarssektoren har brukt i snart 20 år, men vi kommer helt klart til å omstrukturere slik at vi i fremtiden også digitaliserer klasserommet, i tillegg til at mye kan streames, sier han.

Kompetansebygging viktigere enn noen gang

Metier OEC har allerede gjort en rekke grep for å sikre at kunder fortsatt skal ha et godt kurstilbud. Inntil videre gjennomføres blant annet alle klasseromsbaserte kurs virtuelt, noe som lar deltakerne sitte hjemme eller på kontoret og delta via sin egen datamaskin. I tillegg endres eksamener som baserer seg på oppmøte, til hjemmeeksamener.

Jon Arve Wålberg– Vi jobber kontinuerlig med å finne gode digitale løsninger for kurs vi kan tilby på nett i stedet for i klasserommet. I tillegg har vi allerede mange nettbaserte kurs og sertifiseringer som passer utmerket å gjennomføre fra hjemmekontoret. Det er nå viktigere enn noen gang å fokusere på kompetanseheving, og det ser vi at flere og flere prioriterer i denne perioden.

Det sier Jon Arve Wålberg, Director of Online Business Development i Metier OEC AS, som får støtte fra Account Manager Mariann Lohne Øy:

– Dette er jo en spesiell situasjon for oss alle, og for mange er den kritisk. Samtidig tvinger Korona-krisen frem en endring, som fungerer for de mange som er løsningsorienterte. For oss i Metier OEC er det viktig at vi klarer å tilpasse oss, slik at de av våre kunder som ønsker å prøve en annen, digital løsning, kan gjøre det – også i kjølvannet av dette som nå påvirker oss alle, avslutter hun.

Kompetansebygging hjemmefra? Se vårt kurstilbud her.


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Nytt e-læringskurs: PRINCE2 i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode som er fleksibel og kan benyttes i de fleste prosjekter og bransjer. Dette gjør at den i mange tilfeller er for omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE at rammeverket skal tilpasses prosjektet. Her møter man ofte på utfordringer i de mindre prosjektene hvor man ønsker å følge god praksis uten å bruke unødvendig mye tid på formaliteter.

Hvordan drive kompetanseheving fra hjemmekontoret?

For få uker siden ble manges arbeidsdag snudd på hodet, og vi har måttet tilpasse oss en mer digital hverdag enn tidligere. Heldigvis er det gode eksempler på bedrifter som er tilpasningsdyktige og iverksetter nye, digitale løsninger. En av dem er Skanska.

Webinar - en god måte å holde seg oppdatert på

En god måte å holde seg oppdatert på i disse tider er å delta på forskjellige webinarer. Et webinar er et kort seminar som du kan følge direkte fra din egen PC uavhengig av hvor du befinner deg og er effektiv måte å drive kompetanseheving på.