Alt om effektmål i prosjekt: Definisjon og eksempler

Prosjektoppstart og planlegging

4 min. lesning

Det finnes flere typer mål du kan jobbe mot i prosjekter, men effektmål er en type som bør være viktige for alle prosjektledere - nettopp fordi de er knyttet til prosjektets langsiktige virkninger for en virksomhet. 

Som oftest gjelder målene en ønsket endring fra dagens situasjon: man ønsker nemlig å oppnå en gevinst når prosjektet er ferdig. Ved å starte med å definere effektmålene for et prosjekt tvinger du deg til å fokusere på det vesentlige som er å definere hva nytteverdien skal bestå i, og videre hvem som skal nyte godt av de forbedringer prosjektet legger til rette for. 


Hva kjennetegner effektmål?

 • Eies av prosjekteier som dermed er ansvarlig for at målet nås
 • Er en beskrivelse av de langsiktige effekter eller gevinster virksomheten har som mål å oppnå ved å nyttiggjøre seg av resultatet fra prosjektet
 • Skal være knyttet til virksomhetens strategiske målsettinger og kan dekke flere prosjekter
 • Nås normalt etter at prosjektet er avsluttet
 • Skal være konkrete og målbare


Effektmål eller resultatmål?

Når vi snakker om effektmål, kommer vi ikke utenom prosjektets resultatmål. Resultatmål beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. Effektmålene (også kalt formål) beskriver på den annen side hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet (målsetting). 

Effektmål er knyttet til gevinst og gevinstrealisering. Enkelt forklart: Gevinst = Nytteverdi = Effektmål

Kort oppsummert:

 1. Resultatmål (prosjektets mål) - Konkret oppnåelige i prosjektperioden

 2. Effektmål (prosjekteiers mål)  - skal oppnås i eller i etterkant av prosjektperioden

Les mer om forskjellen på effektmål og resultatmål her. 


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


 
Hva, når og hvor mye?

 • Hva: "Hva" reflekterer arbeidsomfanget i prosjektet; hvilke produkter og tjenester skal utvikles for å realisere de planlagte gevinster?
 • Når: arbeidsomfanget omsettes til en tidsplan med aktiviteter som reflekterer når arbeidet skal utføres og når det er ferdig.
 • Hvor mye: Kostnadsestimatet beregnes ut fra de ressurser, med tilhørende rater og priser, som skal anvendes til å utføre arbeidet.

Resultatmålene fastsettes med utgangspunkt i effektmålet og de tids- og kostnadsrammene som etableres tidlig i prosjektet. Det er viktig at målene har et realistisk ambisjonsnivå og at effektmål og resultatmål henger sammen.  


Eksempler på effektmål

Et godt spørsmål for å finne effektmålet er å spørre: Hva vil oppdragsgiver oppnå med prosjektet? Effektmål skal fortrinnsvis tallfestes. Her er et par eksempler på effektmål:

 • Redusere bedriftens rentetap pga. sen betaling av fakturaer med 50% i forhold til dagens situasjon
 • Redusere ressursbehovet ved fakturabehandling med 80% i forhold til dagens situasjon

Effektmål omfatter gjerne tema som:

 • Økt produktivitet
 • Bedre arbeidsmiljø
 • Økt inntjening
 • Lavere kostnader
 • % effektivitetsøkning
 • % bedret ytelse
 • Brukervennlighet 
 • Inntekter 
 • Inntektsøkning
 • Kostnadsbesparelser spesifisert og avgrenset 

Skal du i gang med å sette gode prosjektmål? Last ned vår e-bok og få hjelp på veien.

New Call-to-action


Kristine er Content and Educational Manager i Metier OEC. Hun er ansvarlig for det pedagogiske fokuset i vår kursportefølje og har lang erfaring innen utvikling av nettbasert læring. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder for Mohive og Involve Learning. Kristine er en gladjente fra sørlandet som elsker friluftsliv og trening – noe hennes nye hund garantert vil dra glede av.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.

Slik lager du SMARTE prosjektmål

Det finnes gode og mindre gode prosjektmål. Gode prosjektmål kjennetegnes ved at de er klare og retningsgivende, og som en huskeregel bør de være SMARTE.