Alt om resultatmål i prosjekter: Definisjon og eksempler

Prosjektoppstart og planlegging

3 min. lesning

Alle prosjekter må ha definerte mål som man styrer mot. Målene beskriver hvorfor vi gjennomfører prosjektet og hva det skal resultere i.

I prosjekter skiller vi mellom effektmål (gevinsten som prosjektet skal gi) og resultatmål (hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig). Forskjellen mellom effektmål og resultatmål kan du lese mer om her.

Felles for de begge er at de må være uttalt og kjent for alle i prosjektet og de bør formuleres på en måte som gjør dem klare, entydige og målbare. Veldefinerte mål er viktig for å gi alle som er involverte i prosjektet en god forståelse om hva som skal oppnås og leveres.

LES OGSÅ: Slik etablerer du gode prosjektmål

Hva er resultatmål?

Resultatmål beskriver hva et prosjekt skal resultere i og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. De besvarer hva som skal være oppnådd, når prosjektet skal være ferdig og hvor mye prosjektet kan koste.


Gratis e-bok: Veileder og mal for etablering av gode prosjektmål


Resultatmål har følgende kjennetegn:

  • Prosjektets resultatmål eies av prosjektleder og det er dermed prosjektleder som er ansvarlig for at disse nås
  • Resultatmålene beskriver hva som skal være oppnådd når prosjektet er ferdig
  • Resultatmålene utarbeides med utgangspunkt i prosjektets effektmål
  • Resultatmål oppnås i løpet av prosjektets livssyklus
  • Resultatmål skal være konkrete og målbare
resultatmål-1

Hva reflekterer arbeidsomfanget i prosjektet; hvilke produkter og tjenester skal utvikles for å realisere de planlagte gevinster? Arbeidsomfanget omsettes til en tidsplan med aktiviteter som reflekterer når arbeidet skal utføres og når det er ferdig. Kostnadsestimatet, hvor mye, beregnes ut fra de ressurser, med tilhørende rater og priser, som skal anvendes til å utføre arbeidet som definert i aktivitetene.

Resultatmålene fastsettes med utgangspunkt i effektmålet og de tids- og kostnadsrammene som etableres tidlig i prosjektet. Det er viktig at målene har et realistisk ambisjonsnivå og at effektmål og resultatmål henger sammen.

LES OGSÅ: Alt om effektmål i prosjekt: Definisjon og eksempler.

Resultatmålene skal utvikles i planleggingsprosessen, og skal anvendes som måleparametere i gjennomføringsfasen. Resultatmålene er kjent ved prosjektets avslutning. Da vet vi hva vi har levert, når det var ferdig og hvor mye det har kostet.

Eksempel på resultatmål

Teleselskapet ønsker å øke sin markedsandel i mobilmarkedet og vil i den sammenheng se på nye produkter som kan gi selskapet konkurransemessige fortrinn.

Resultatmål:

  • Utvikle 2 nye produkter som anses som unike for mobilbrukere mellom 15 og 30 år.
  • Kostnadsramme: 10 millioner.
  • Tidsramme: 9 måneder fra oppstartsdato.

LES OGSÅ: Eksempler på gode prosjektmål.

Resultatmålene er beskrevet i prosjektleders mandat og prosjektplanen. Det er prosjektleders ansvar, men prosjekteier har et medansvar for å støtte prosjektleder underveis slik at resultatmålene nås på en best mulig måte.

Skal du i gang med å sette gode resultatmål? Last ned vår e-bok:

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida og er en ekte fotballjente fra Røa.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Bergen inkluderingssenter – fra ambisjon til verdi

Ofte snakker vi om verdiskapning som noe kvantitativt. Noen ganger skapes det ekstra rom i et prosjekt for å jobbe godt med kvalitative mål og verdier. Men hvordan jobber man strukturert med sosial verdi, og hvordan måles det? Nettopp det fikk Magne Lilleland-Olsen og Ingvild Hagen fra Metier OEC i oppdrag fra Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune, høsten 2019.

Hva er et Gantt-diagram?

Et Gantt-diagram er kort sagt en teknikk som brukes for å visualisere prosjekters tidsplan med aktiviteter og milepæler.

Hva er forskjellen på en produktnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur?

Lurer du på hva som er forskjellen på en prosjektnedbrytningsstruktur og en arbeidsnedbrytningsstruktur? De kan se veldig like ut, men understøtter forskjellige behov og har begge viktige roller i en planleggingsfase. I dette blogginnlegget forklarer vi deg forskjellen.