Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Hvorfor er planlegging i prosjekter viktig?

Prosjektplanlegging er en av de viktigste ferdighetene innen prosjektledelse. Uten en plan så styrer du prosjektet i blinde.

PRINCE2 i fokus – produktbasert planlegging

Vellykkede prosjekter er leveranseorienterte – ikke aktivitetsorienterte. PRINCE2® bruker produktbasert planlegging for å...

Prosjektplanlegging steg for steg

Alle prosjekter må etablere en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres. Planen bør inneholde hva det er som skal...

Hva er forskjellen på resultatmål og effektmål?

Gode mål er viktig for alle involverte i prosjektet og gir en forståelse for hva prosjektet skal gi og levere. Her skiller...

10 vanlige utfordringer med virksomheters planlegging av prosjekter

De fleste prosjektorienterte selskaper vil innrømme at de ikke investerer nok tid og ressurser i prosjektplanlegging, og at...

Eksempler på gode prosjektmål

Når vi jobber prosjektbasert definerer vi effektmål og resultatmål for å definere hvilke gevinster prosjektet skal gi og hva...