Hva er egentlig prosjektledelse?

Prosjektoppstart og planlegging Prosjektgjennomføring

5 min. lesning

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Prosjektledelse er bruken av spesifikke kunnskaper, ferdigheter, verktøy og teknikker for å levere noe av verdi. Utviklingen av programvare for en forbedret forretningsprosess, byggingen av et bygg, hjelpeinnsatsen etter en naturkatastrofe, utvidelsen av salget til et nytt geografisk marked - disse er alle eksempler på prosjekter.

Hva utgjør egentlig et prosjekt?

For å forstå prosjektledelse, må vi se nærmere på hva som utgjør et prosjekt. Essensielt sett er prosjekter en midlertidig innsats for å skape verdi gjennom unike produkter, tjenester og prosesser. Noen prosjekter er utformet for å løse et problem raskt. Andre krever utvidet tidslinje for å produsere resultater som ikke vil trenge store forbedringer utenfor planlagt vedlikehold - som for eksempel offentlige veier.

LES OGSÅ: Vanlig arbeidsoppgave eller lite prosjekt?

Selvfølgelig vil noen prosjekter være en blanding av begge disse tingene. Dette gjelder alt fra å utvikle ny programvare til å planlegge hjelpeinnsatsen etter katastrofer. Likevel er dette en veldig generell forståelse av hva et prosjekt er. Når vi bryter dem ned mer spesifikt, ser vi at prosjekter er sammensatte av oppgaver, aktiviteter og leveranser som må struktureres og utføres nøye for å oppnå et ønsket resultat.

Før et resultat er oppnådd, må hver del av et prosjekt gå gjennom faser med initiering, planlegging og gjennomføring. Denne prosessen kalles et prosjektledelsesløp, og er livsløpet til vellykkede prosjekter. Denne syklusen gir prosjektledere muligheten til å planlegge hver oppgave og aktivitet nøye for å sikre høyest mulig sannsynlighet for suksess. Generelt sett er et prosjekt en nøye planlagt innsats som følger et løp med en definert begynnelse og slutt.


Ønsker du videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse? Les mer om  stipend på Diploma in Project Management her.


Prosjektledelse driver endring

Gjennom menneskets historie har prosjektledelse alltid blitt praktisert uformelt, men det begynte å dukke opp som en distinkt profesjon på midten av det 20. århundre da en gruppe fra luftfart-, ingeniør-, farmasøytisk- og telekommunikasjonsbransjene innså at verden endret seg og trengte nye verktøy. Motivert av behovet for å håndtere planleggings- og ressursutfordringer med økende komplekse prosjekter, møttes de for å begynne å fastsette og standardisere verktøyene for en ny profesjon. Og i 1969 ble Project Management Institute (PMI) født. I dag er prosjekter en avgjørende kraft bak hvordan arbeid utføres, endringer realiseres og verdi leveres.

I dagens samfunn beviser den globale veksten av prosjektledelse sin verdi som:

  • en anerkjent og strategisk organisatorisk kompetanse
  • et emne for opplæring og utdanning
  • en karrierevei

Grunnleggende kunnskap om prosjektledelse kan gi verdi til personer med ulike roller i et stort spekter av bransjer. Prosjektledelsesferdigheter kan hjelpe en ung student som jobber med et vitenskapsprosjekt å oppnå suksess, eller en korporativ leder å løse personkonflikter. Disse ferdighetene kan hjelpe en sykepleier å optimalisere skiftendringer for å forbedre pasientresponsen på avdelingen. De kan hjelpe en IT-fagperson å levere innovativ programvare på rekordtid eller hjelpe en regjering etat å forbedre tjenestene de tilbyr på en mer økonomisk måte.

LES OGSÅ: Hvorfor ta en sertifisering i prosjektledelse?

Prosjekter må ledes

Alle prosjekter er en midlertidig innsats for å skape verdi gjennom et unikt produkt, tjeneste eller resultat. Alle prosjekter har en begynnelse og en slutt. De har et team, et budsjett, en tidsplan og et sett med forventninger teamet må møte. Hvert prosjekt er unikt og skiller seg fra linjeoppgaver – den kontinuerlige aktiviteten til en organisasjon – fordi prosjektene når en konklusjon når målet er oppnådd. På grunn av økende digitalisering og globalisering av organisasjoner, blir arbeid oftere organisert som et prosjekt med team som samles basert på ferdighetene som trengs for spesifikke oppgaver.

LES OGSÅ: Prosjektkompetanse – en del av arbeidshverdagen og Dette kjennetegner en god prosjektleder.

Disse prosjektene ledes av personer som enten bevisst eller ved tilfeldigheter blir bedt om å sikre at et prosjektteam oppfyller sine mål – prosjektledere. Prosjektledere bruker mange forskjellige verktøy, teknikker og tilnærminger for å møte behovene til et prosjekt. Gode prosjektledere bruker en rekke ferdigheter og kunnskap for å involvere og motivere andre til å nå prosjektmålene. Kompetente prosjektledere er kritiske for prosjektets suksess.

For en dypere forståelse av hva det vil si å styre et prosjekt, bør du ta en nærmere titt på vårt studie; Diploma in Project Management. Her får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Kilde: Project Management Institute


Søk stipend for Diploma in Project Management


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Skal du velge samspill som gjennomføringsmodell?

Samspill som gjennomføringsmodell er en tilnærming som legger vekt på samarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte parter i et prosjekt. Denne modellen går bort fra de tradisjonelle hierarkiske modellene og fokuserer i stedet på samarbeid mellom teamene for å oppnå best mulig resultater. Samspill som gjennomføringsmodell er imidlertid ikke en enkel tilnærming. Det kreves solid kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. Så hva er det som må være på plass?

5 suksessfaktorer for bærekraftige byggeprosjekter

Det settes stadig høyere krav til bærekraftsarbeidet i bygg og anleggsbransjen – med god grunn. Sektoren er den tredje største forurenseren, og står for 40% av verdens Co2-utslipp. Om vi skal snu dette, må vi som jobber i bransjen se vårt ansvar og bidra til å redusere utslipp og energibruk, slik at vi sørger for å i fremtiden bygge på en måte som setter mindre spor.

Store verdier å hente med god onboarding i prosjekter

Onboarding, eller innfasing på norsk, har fått overraskende lite oppmerksomhet i prosjektsammenheng. Årsakene til dette er uvisst, men det er liten tvil om at det er mye å hente på å ha en strukturert onboardingprosess i prosjekter av en viss størrelse. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva onboarding i prosjekter er, og hvorfor det er viktig å håndtere dette på en helhetlig måte i et mellomstort eller stort prosjekt.