Hva er egentlig prosjektledelse?

Prosjektoppstart og planlegging Prosjektgjennomføring

5 min. lesning

«Prosjekt» og «prosjektledelse» er utbredte begreper. Men hva vil det egentlig si å bedrive prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva et prosjekt er, hva som inngår i prosjektlederrollen og hvordan kunnskap om faget har blitt en ettertraktet kompetanse i dagens arbeidsmarked.

Prosjektledelse er bruken av spesifikke kunnskaper, ferdigheter, verktøy og teknikker for å levere noe av verdi. Utviklingen av programvare for en forbedret forretningsprosess, byggingen av et bygg, hjelpeinnsatsen etter en naturkatastrofe, utvidelsen av salget til et nytt geografisk marked - disse er alle eksempler på prosjekter.

Hva utgjør egentlig et prosjekt?

For å forstå prosjektledelse, må vi se nærmere på hva som utgjør et prosjekt. Essensielt sett er prosjekter en midlertidig innsats for å skape verdi gjennom unike produkter, tjenester og prosesser. Noen prosjekter er utformet for å løse et problem raskt. Andre krever utvidet tidslinje for å produsere resultater som ikke vil trenge store forbedringer utenfor planlagt vedlikehold - som for eksempel offentlige veier.

LES OGSÅ: Vanlig arbeidsoppgave eller lite prosjekt?

Selvfølgelig vil noen prosjekter være en blanding av begge disse tingene. Dette gjelder alt fra å utvikle ny programvare til å planlegge hjelpeinnsatsen etter katastrofer. Likevel er dette en veldig generell forståelse av hva et prosjekt er. Når vi bryter dem ned mer spesifikt, ser vi at prosjekter er sammensatte av oppgaver, aktiviteter og leveranser som må struktureres og utføres nøye for å oppnå et ønsket resultat.

Før et resultat er oppnådd, må hver del av et prosjekt gå gjennom faser med initiering, planlegging og gjennomføring. Denne prosessen kalles et prosjektledelsesløp, og er livsløpet til vellykkede prosjekter. Denne syklusen gir prosjektledere muligheten til å planlegge hver oppgave og aktivitet nøye for å sikre høyest mulig sannsynlighet for suksess. Generelt sett er et prosjekt en nøye planlagt innsats som følger et løp med en definert begynnelse og slutt.


Ønsker du videreutdanning og kompetanseheving i prosjektledelse? Les mer om  stipend på Diploma in Project Management her.


Prosjektledelse driver endring

Gjennom menneskets historie har prosjektledelse alltid blitt praktisert uformelt, men det begynte å dukke opp som en distinkt profesjon på midten av det 20. århundre da en gruppe fra luftfart-, ingeniør-, farmasøytisk- og telekommunikasjonsbransjene innså at verden endret seg og trengte nye verktøy. Motivert av behovet for å håndtere planleggings- og ressursutfordringer med økende komplekse prosjekter, møttes de for å begynne å fastsette og standardisere verktøyene for en ny profesjon. Og i 1969 ble Project Management Institute (PMI) født. I dag er prosjekter en avgjørende kraft bak hvordan arbeid utføres, endringer realiseres og verdi leveres.

I dagens samfunn beviser den globale veksten av prosjektledelse sin verdi som:

  • en anerkjent og strategisk organisatorisk kompetanse
  • et emne for opplæring og utdanning
  • en karrierevei

Grunnleggende kunnskap om prosjektledelse kan gi verdi til personer med ulike roller i et stort spekter av bransjer. Prosjektledelsesferdigheter kan hjelpe en ung student som jobber med et vitenskapsprosjekt å oppnå suksess, eller en korporativ leder å løse personkonflikter. Disse ferdighetene kan hjelpe en sykepleier å optimalisere skiftendringer for å forbedre pasientresponsen på avdelingen. De kan hjelpe en IT-fagperson å levere innovativ programvare på rekordtid eller hjelpe en regjering etat å forbedre tjenestene de tilbyr på en mer økonomisk måte.

LES OGSÅ: Hvorfor ta en sertifisering i prosjektledelse?

Prosjekter må ledes

Alle prosjekter er en midlertidig innsats for å skape verdi gjennom et unikt produkt, tjeneste eller resultat. Alle prosjekter har en begynnelse og en slutt. De har et team, et budsjett, en tidsplan og et sett med forventninger teamet må møte. Hvert prosjekt er unikt og skiller seg fra linjeoppgaver – den kontinuerlige aktiviteten til en organisasjon – fordi prosjektene når en konklusjon når målet er oppnådd. På grunn av økende digitalisering og globalisering av organisasjoner, blir arbeid oftere organisert som et prosjekt med team som samles basert på ferdighetene som trengs for spesifikke oppgaver.

LES OGSÅ: Prosjektkompetanse – en del av arbeidshverdagen og Dette kjennetegner en god prosjektleder.

Disse prosjektene ledes av personer som enten bevisst eller ved tilfeldigheter blir bedt om å sikre at et prosjektteam oppfyller sine mål – prosjektledere. Prosjektledere bruker mange forskjellige verktøy, teknikker og tilnærminger for å møte behovene til et prosjekt. Gode prosjektledere bruker en rekke ferdigheter og kunnskap for å involvere og motivere andre til å nå prosjektmålene. Kompetente prosjektledere er kritiske for prosjektets suksess.

For en dypere forståelse av hva det vil si å styre et prosjekt, bør du ta en nærmere titt på vårt studie; Diploma in Project Management. Her får du en god grunnmur for prosjektarbeid og kunnskapen og verktøyene du trenger for å bli en god prosjektleder.

Kilde: Project Management Institute


Søk stipend for Diploma in Project Management


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Verdien av god tidligfase

Viktigheten av tidligfase kan praktisk talt ikke overvurderes. Ofte hører vi om prosjekter som ikke lykkes fordi det ikke har blitt gjort grundige nok analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfase. Man har rett og slett ikke funnet frem til riktig prosjekt, eller riktig løsning, fordi behovet, og alternativene for å løse det, ikke er blitt undersøkt godt nok. Og hva skjer da? Jo, du får ikke et optimalt prosjekt, og heller ikke utløst den verdien prosjektet kunne ha gitt deg. Og i verste tilfelle feiler prosjektet helt.

Slik lager du et godt business case

For mange prosjekter leverer ikke på tid, omfang og kvalitet, eller de klarer ikke å realisere de gevinstene prosjektet ble startet for. Selv svært erfarne og dyktige prosjektressurser kan oppleve at prosjekter feiler. Ja, prosjektledelse er vanskelig og det er ikke minst frustrerende når resultatene uteblir til tross for hardt arbeid. Mye av grunnen til at prosjektet feiler kan ha med at hele grunnlaget for hvorfor det er påbegynt ikke er utarbeidet godt nok. Et godt business case kan bety forskjellen på fiasko og suksess. Her går vi inn på hva det et godt business case egentlig er, og gir deg våre beste tips til utarbeidelsen.

Dette bør prosjektplanen din inneholde

Å være for ivrig med å komme i gang med et prosjekt kan vise seg å bli en kostbar affære. Mange prosjekter feiler fordi man bruker for liten tid eller tar lett på planlegging. En godt gjennomtenkt prosjektplan er en viktig suksessfaktor i et prosjekt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva en prosjektplan bør inneholde.