Hvorfor ta en sertifisering i prosjektledelse?

Sertifiseringer og standarder

5 min. lesning

Store norske og internasjonale virksomheter krever i økende grad dokumenterte kunnskaper i prosjektledelse ved ansettelser og i anbudssammenheng.

En sertifisering som formaliserer den enkeltes kompetanse, gir tiltro til egen kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder, kommer både deg som individ og selskapet du arbeider for til gode. Det finnes mange forskjellige måter å tilegne seg en sertifisering i prosjektledelse på.

Hva innebærer det å bli sertifisert?

Å bli sertifisert er en formell prosess som bevitner at du er i besittelse av en bestemt kompetanse på et definert nivå. Det å ta en sertifisering er ikke nødvendigvis en utvikling av faglig forståelse eller opplæring i gjeldende praksis, men mer en bekreftelse på at man behersker teorien.

I faget prosjektledelse har man i dag flere typer sertifiseringer. De to største er PRINCE2® og PMP®. Les mer om hvilke sertifiseringer du kan ta.

LES OGSÅ: «Hvilken sertifisering bør du velge – PMP eller PRINCE2?»


Last ned gratis e-bok: Dette er de største prosjektsertifiseringene.


Verdien av en prosjektledelse sertifisering

Uansett hvilken sertifisering man velger, krever prosessen et godt stykke arbeid. Du skal tilegne deg ny teori, kombinere denne med egne erfaringer og være i stand til å bruke ny kunnskap i gitte eksamenssituasjoner. Er verdien av en sertifisering større enn innsatsen du nedlegger for å oppnå den? Et ubetinget ja, noe som bekreftes av den eksplosive veksten i etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere.

I næringslivet, ikke bare i Norge, men i hele verden, blir det stadig viktigere å spesialisere seg og bygge sitt eget varemerke. En sertifisering er et viktig bidrag til dette, både for deg personlig og for din arbeidsgiver, og en slik sertifisert opplæring kan ha mange fordeler.

Fordeler for deg

1. Økt verdi i markedet

Arbeidslivet i dag er preget av en stadig økende dynamikk og endringstakt med krav til stor kapasitet og gjennomføringsevne. Utfordringen med å lykkes under slike forhold, kan være stor både for bedrift og medarbeider, og kravet til dokumentert kompetanse ved ansettelser har økt betraktelig. En anerkjent sertifisering vil bidra til å styrke din konkurransekraft og gi deg økt markedsverdi.

2. Tiltro til egen kompetanse og økt selvinnsikt

I prosjektrollen er man ofte gjenstand for sprikende krav fra omverdenen. Du må være i stand til å styre tid, kost og kvalitet, sikre riktig og effektiv bruk av et gitt rammeverk og håndtere endringer, risiko og sikkerhet. En sertifisering vil øke din kunnskap å gi deg tyngde og gjennomslag, både som prosjektleder og prosjektmedarbeider, i tillegg til å gi deg innsikt i områder hvor du vil ha nytte av å videreutvikle din kompetanse.

3. I tråd med internasjonal standard

Det å arbeide etter internasjonalt anerkjente metoder, gir deg et godt fundament for egen selvtillit og trygghet. Samtidig er du del av et profesjonelt nettverk med et felles begrepsapparat og forståelse for prosjektgjennomføring.

4. Ta styringen selv

Prosjektledelse er en av verdens mest etterspurte kompetanseområder og vokser raskt som karrierevei i mange nasjonale og internasjonale selskaper. Etterspørselen etter dyktige prosjektledere øker i takt med utviklingen i samfunnet. En sertifisering bekrefter at du har et solid fundament av erfaring og et høyt kunnskapsnivå innen ledelse av prosjekter.

LES OGSÅ: « Hva er MSP og MOP og hvilken sertifisering skal du velge?»

Fordeler for virksomheten

Bedrifter kjemper for å tiltrekke seg dyktige og høyt utdannende medarbeidere. Tilbud om sertifisering vil gjøre det attraktivt med faglig utvikling og styrke profesjonaliteten i prosjektene. Som følge av dette vil bedriften etablere en levende læringskultur, tiltrekke seg, utvikle og beholde høyt kompetente medarbeidere.

I denne artikkelen her kan du lese mer om hva Atea har gjort for å heve kvaliteten på prosjektene og forbedre prosjektgjennomføringen.

Økt konkurransekraft

Anerkjente internasjonale sertifiseringer er stadig mer etterspurt i anbudsprosesser og i business to business samarbeid. Det fremmer bedriftens konkurransesituasjon å sertifisere sine ansattes kunnskaper innenfor anerkjente standarder.

Økt forutsigbarhet i prosjekter

Ved å sertifisere sine ansatte i en eller flere standarder, heves kunnskapsnivået om prosjektledelse noe som bidrar til å styrke bedriftens evne til å gjennomføre gode og riktige prosjekter. Man ser at denne type organisasjoner har utviklet en stor grad av prosjektmodenhet som kjennetegnes ved dynamikk, nytenking og fokus på forretningsstrategi. Flere av standardene kan brukes på alle typer prosjekter – og kan dermed bidra til å forbedre og komplettere virksomheters eksisterende prosjekt- og industrispesifikke modeller.

PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Last ned gratis e-bok: Dette er de største prosjektsertifiseringene


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier OEC og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan går du frem for å BREEAM-sertifisere prosjektet ditt?

Miljøaspektet er, og vil fortsette å være, et svært aktuelt tema i byggebransjen. Kanskje også mer og mer aktuelt med tiden som kommer. Bygg står for omtrent 40% av verdens CO2-forbruk, og 50 % av alt strømforbruk. Når vi fremover skal sørge for at vi bygger riktig prosjekt vil byggets utslipp – både i byggefasen, og når bygget er i bruk –ha mye å si for prioriteringene i prosjektet. Vi forholder oss stadig til mer ambisiøse byggherrer og strengere krav og forventinger knyttet til nettopp bærekraft. En del av verdioptimalisering i prosjektutviklingen blir da å sørge for at vi benytter oss av anerkjente, universelle sertifiseringsmetoder i prosjektene. Det mest benyttede miljøklassifiseringssystemet for bygg i dag er BREEAM. Her introduserer vi deg for systemet, og gir deg tips til når du bør velge det samt hva du bør tenke på fra start.

Hva er PRINCE2®-prinsippene og hvorfor har vi dem?

I PRINCE2 er det definert syv prinsipper som gir et rammeverk av gode fremgangsmåter for de som er involvert i et prosjekt. Det er avgjørende at vi etterlever disse for at prosjektet skal bli styrt etter PRINCE2 og være i tråd med beste praksis. De er basert på analyser av tidligere prosjekter og har vist sin verdi i praksis over mange år. Videre er de universelle, de gjelder for alle prosjekter og må alltid være til stede.

Hva er AXELOS ProPath?

AXELOS, som står bak anerkjente sertifiseringer som PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® og MoP ®, lanserte tidligere i vår et nytt sertifiseringsregime som heter ProPath. AXELOS ProPath samler verdens ledende sertifiseringer for prosjekt-, program- og porteføljestyring for å gjøre det enklere for deg å velge riktig retning blant alle sertifiseringene de tilbyr.