Hvilken sertifisering bør du velge – PMP eller PRINCE2?

Sertifiseringer og standarder

6 min. lesning

En kjent utfordring for deg som vurderer en prosjektsertifisering er beslutningen om hvilken du skal satse på.

Valget står gjerne mellom PMP® (Project Management Professional)og PRINCE2 (Project in Controlled Environment) – to av de mest anerkjente sertifiseringene. I dette blogginnlegget sammenligner vi PMP® med Practitioner-delen av PRINCE2. Vi forsøker å identifisere forskjellene mellom de to for å gjøre valget lettere for deg.

Ulik tilnærming

PMI® (Project Management Institute) er en amerikansk organisasjon som ble etablert for å sikre gode standarder for prosjektledelse. De har to sertifiseringsnivåer:

PRINCE2 er en prosjektledelsesmetodikk eid av AXELOS, et britisk fellesforetak. -sertifiseringen inndelt i to nivåer:

PMP® og PRINCE2 har ulik tilnærming til prosjektledelse. CAPM® og PMP® har en kunnskapsbasert tilnærming, og fokuserer på innholdet i "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)", «hva en prosjektleder må vite». PRINCE2, på sin side, tar utgangspunkt i «hva en prosjektleder må gjøre for å lede et vellykket prosjekt».


Usikker på hvilken sertifisering du bør velge? Ta vår gratis  sertifiseringsguide.


Vi kan si at CAPM® og PMP® er kunnskapsbasert, mens PRINCE2 er metode-/prosessbasert. De fleste organisasjoner utvikler gjerne en tilnærming som kan tilpasses begge.

PMP® krever utdanning og erfaring

CAPM® stiller ingen krav til erfaring innen prosjektledelse, mens PMP® stiller krav til både utdanning og erfaring.

Ved bachelorgrad (treårig høgskoleutdanning) må du ha:

  • Minimum 3 års prosjekterfaring som inkluderer minst 4500 timer med å lede eller veilede prosjektaktiviteter. De 4500 timene må være innenfor alle 5 fasene i prosjektets livssyklus
  • 35 timer med formell prosjektledelsesutdanning/kurs

Ved generell studiekompetanse fra videregående skole må du ha:

  • Minimum 5 års prosjekterfaring som inkluderer minst 7500 timer med å lede eller veilede prosjektaktiviteter. De 7500 timene må være innenfor alle 5 fasene i et prosjekts livssyklus
  • 35 timer med formell prosjektledelsesutdanning/kurs

PRINCE2 har to sertifiseringsnivåer:

  • PRINCE2 Foundation – kan tas av alle, og gir generell kunnskap om prosjektledelse.
  • PRINCE2 Practitioner – dette nivået tilsvarer PMP, og fullført PRINCE2 Foundation er en forutsetning. Du er ikke avhengig av å ha arbeidserfaring eller utdanning innen prosjektledelse, men det anbefales.

Eksamen – hvordan fungerer det?

For å opprettholde PMP®-sertifiseringen må du samle og innrapportere minimum 60 PDU’er i løpet av en treårsperiode. PDU er forkortelse for Personal Development Unit og kan opptjenes ved å delta på seminarer, kurs og arrangementer som er godkjent av PMI®. PRINCE2 Practitioner krever at du tar en miniversjon av eksamen hvert femte år om du ønsker å beholde status som Registered Practitioner.

Selve eksamineringen er noe ulik for PMP® og PRINCE2:

  • PMP®-eksamen består av 200 multiple choice-spørsmål, de fleste av dem hentet fra boka PMBOK®Guide . PMP®-eksamen varer i 240 minutter, og det kreves at du scorer minst 62 % for å bestå.
  • PRINCE2 Foundation-eksamen ligner på PMP, består av 75 spørsmål (5 av dem er prøveeksamen, og teller ikke) og varer i 60 minutter. For å bestå må kandidaten score 50 % eller mer.
  • PRINCE2 Practitioner-eksamen består av 8 spørsmål, som alle har 10 underspørsmål. Det er tillatt å benytte seg av den offisielle PRINCE2-manualen, og eksamen varer i 150 minutter. Kandidaten må score minimum 55 % for å bestå.

Hva foretrekkes i ulike bransjer og land – PMP® eller PRINCE2?

Om grunnen til at du ønsker å sertifisere deg innen prosjektledelse er at du vil sikre deg jobb eller kundeoppdrag, må du ta i betraktning hvilken bransje du ønsker å jobbe i. Til tross for at både PMP® og PRINCE2 er internasjonalt anerkjente sertifiseringer, er utbredelsen forskjellig i ulike bransjer. PMP er mest vanlig i olje/gass og bygg/anlegg. PRINCE2 er mest utbredt innen IT-bransjen, i offentlig sektor og selskaper som jobber med produktutvikling.

Anerkjennelsen og markedsverdien av sertifiseringene varierer også fra land til land. Ifølge PMI® og PRINCE2s egne nettsider har antallet sertifiseringer økt for begge. Høyest antall PMP®-sertifiserte finner vi i USA, mens Storbritannia er landet med flest PRINCE2-sertifiserte. PMP® er mest utbredt i USA, Canada og Midtøsten, mens PRINCE2 er mest utbredt i Storbritannia, Europa og Australia.

Norske arbeids- og oppdragsgivere stiller gjerne krav til sertifisering når de søker prosjektfolk. Som regel likestilles PRINCE2 og PMP® i stillings- og oppdragsutlysninger.

Sertifisering er bra for karrieren

En årsak til at mange velger å ta en sertifisering innen prosjektledelse, er karriere. Kort sagt, muligheten for en bedre stilling og bedre lønn. En enkel spørreundersøkelse gjort med Payscale viser at det ikke er noen større forskjell når det kommer til lønn etter PMP®-/PRINCE2-sertifisering.

Oppsummering

pmp-p2

Konklusjon

Den største forskjellen mellom PMP® og PRINCE2 er at PMP guider deg i «hvordan», mens PRINCE2 hjelper deg med å besvare «hvem, hva og hvor».

Egentlig er det litt urettferdig å sammenligne de to – av den enkle grunn at de ikke konkurrerer mot hverandre, men er to komplementære tilnærminger til prosjektledelse. Når du mestrer både  «hvordan» og «hvem, hva og hvor» har du det som kreves. Hvilken sertifisering som passer best er individuelt og den ene ekskluderer ikke den andre. Mange erfarne og gode prosjektledere har begge sertifiseringene.

Metier tilbyr begge sertifiseringene. Vi har også prosjektlederkurs som lærer deg teknikker for best mulig styring av prosjekt. Her er en oversikt over sertifiseringene vi tilbyr.

PMI is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.
CAPM is a registered mark of the Project Management Institute, Inc
PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc
PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Usikker på hvilken sertifisering du bør ta? Ta vår guide og finn ut hvilken som passer for deg


Jon Arve jobber som Director of Online Business Development og er ansvarlig for at vi utvikler og tilbyr gode og relevante kurs og sertifiseringer i prosjektledelse via våre nettsider. Han er siviløkonom med spesialisering i internasjonal markedsføring og brenner for landeveissykling, kaffebrenning og ølbrygging. Til frokost nyter han gjerne kokte egg fra egen hønsegård.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på PRINCE2 og ISO21500?

En kjent utfordring for deg som vurderer en prosjektsertifisering er beslutningen om hvilken du skal satse på.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

En kjent utfordring for deg som vurderer en prosjektsertifisering er beslutningen om hvilken du skal satse på.

Slik laster du ned PRINCE2-sertifikatet ditt

En kjent utfordring for deg som vurderer en prosjektsertifisering er beslutningen om hvilken du skal satse på.