Prosjektkompetanse - en del av arbeidshverdagen

Kompetanseutvikling

4 min. lesning

De fleste virksomheter tilbyr ansatte ulike kurs og utdanningsmuligheter for å heve medarbeidernes faglige kompetanse og bedre virksomhetens gjennomføringsevne.

Ofte gjennomfører man felles, formelle opplæringsinitiativ på bestemte tidspunkter, med lange intervaller mellom. I virksomheter hvor ansatte er involvert i prosjekter med stramme tidsfrister og rammer kan det være vanskelig å sette av nok tid til å delta på denne type opplæring.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan din virksomhet kan tilby de ansatte kontinuerlig prosjektfaglig utvikling, samtidig som de får tilgang til verktøyene de trenger for å gjøre en bedre jobb i sine prosjekter, uten å måtte ta dem ut av prosjektene de jobber med.

Kontinuerlig læringskultur

Kontinuerlig læring er helt avgjørende i dagens hektiske arbeidsliv med raske endringer og store omskiftninger. Med noen enkle grep er dette absolutt mulig å få til.

Opplæring og utvikling er viktig for å sikre at de ansatte har kompetansen de trenger for å gjøre en best mulig jobb. Dette vil også være med på å sikre at virksomheten lykkes med sine prosjekter og dermed når sine mål. Kontinuerlig utvikling og læring er en forutsetning for ansattes trivsel og mestringsfølelse, noe som også vil ha en positiv innvirkning på produktiviteten. I dagens arbeidsliv er kravene til produktivitet store, og de fleste kan ikke bruke ubegrenset tid på jobben til opplæring.


Les mer om myMetier+ - et jobbstøtteverktøy som gjør prosjekthverdagen din  enklere


Så hvordan kan vi sikre at de ansatte får den kompetanseutviklingen de trenger samtidig som de utfører sine daglige arbeidsoppgaver?

Læring som en naturlig del av arbeidshverdagen

Tilgjengelighet er sentralt her. Dersom muligheten for læring er tilgjengelig når de ansatte trenger det, vil de enklere tilegne seg ny kunnskap og gjøre læringen til en naturlig del av arbeidshverdagen. Læringseffekten vil også bli bedre når man kan ta i bruk og trene på ny kunnskap umiddelbart.

Det har aldri vært enklere å finne informasjon enn det det er i dag. Internett flommer over av prosjektfaglig innhold. Men mengden informasjon er så massiv og uoversiktlig at det kan være både vanskelig og ikke minst tidkrevende å identifisere innhold som er til å stole på, som er oppdatert og i tråd med beste praksis. De fleste kan sikkert kjenne seg igjen i at det går mer tid til å søke og vurdere søkeresultater enn til faktisk læring.

For å skape en kontinuerlig læringskultur i din virksomhet er det viktig at de ansatte får tilgang til relevant og kvalitetssikret læringsinnhold når de trenger det. Ved å gi dine ansatte tilgang til en fleksibel læringsplattform som tilbyr faglig støtte og mulighet for kompetanseheving innen prosjektfaget, vil hver og en av dem kunne utvikle seg innenfor spesifikke kunnskapsområder hvor de trenger faglig påfyll.

Rask og enkel tilgang til kvalitetssikret innhold

Gjennom vår erfaring som kursleverandør og tilbakemeldingene vi har fått fra våre kunder, har vi sett at det å ha tilgang til faglig innhold til enhver tid, forsterker læringseffekten. Med bakgrunn i dette har vi utviklet myMetier+, en lærings- og kunnskapsportal for alle som jobber i og med prosjekter, uavhengig av bransje, type prosjekt og størrelse på prosjektet.

Innholdet er praktisk anvendelig og gir dine ansatte faglig påfyll og hjelpemidler som de vil dra stor nytte av i prosjektarbeidet. Innholdet i portalen er omfattende, men organisert i ulike fagtemaer slik at det er enkelt å finne frem til det man leter etter. Innenfor fagtemaene finnes artikler, videoer, e-leksjoner, sjekklister, maler, praktiske eksempler, e-bøker og arrangementer. myMetier+ er en levende kunnskapsportal og vi fyller kontinuerlig på med mer nyttig innhold.

Klikk her for å lese mer om hvilken nytte myMetier.

Les mer om jobbstøtteverktøyet myMetier+ som gjør prosjekthverdagen din enklere


Mariann jobber som Account Manager og har bakgrunn fra reiseliv, markedsføring og salg. De siste 13 årene har hun hatt ansvaret for å følge opp og bistå flere av våre største kunder med bedriftsinterne opplæringsprogram. Hun har vært prosjektleder for utviklingen av myMetier+ en portal med innhold fra alle fagmiljøene i Metier. Mariann er veldig glad i å reise, og sier aldri nei til sosial treff eller en tur, hvis hun ikke er opptatt som profesjonell skogplanter i Vrådal.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan bygger vi tilbakemeldingskultur?

Kan du gi og ta kritikk? Kunsten å gi både positive og korrigerende tilbakemeldinger er en undervurdert, men kritisk ferdighet. Undersøkelser viser at 72% av ansatte mener de ville prestere bedre hvis de fikk konstruktive tilbakemeldinger fra sine ledere, men overraskende nok viser det seg at svært få ledere faktisk føler seg komfortable med å gi denne typen tilbakemelding. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan du kan mestre kunsten å gi effektive tilbakemeldinger for å bygge en sterkere, tryggere, mer engasjert, tillitsbasert og produktiv arbeidskultur.

Hvorfor bruke klarspråk i prosjekter?

Har du opplevd misforståelser i prosjekter knyttet til uklar kommunikasjon? I prosjektfaget er nettopp god kommunikasjon en viktig suksessfaktor. Det å skrive (og snakke) på en måte som alle involverte i prosjektet forstår, er viktig. Da unngår vi misforståelser, ekstra runder med oppklaring, og i verste fall feil i prosjektene. I dette innlegget viser vi deg hvordan du kan oppnå god og effektiv kommunikasjon i dine prosjekter ved hjelp av prinsipper for klarspråk.

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har gått gjennom tallene for året og samlet sammen de 10 mest leste innleggene dette halvåret. De to temaene som helt klart har seilet opp denne høsten er kompetanseheving knyttet til prosjekter, -ledelse, -eierskap, og det grønne skiftet. God lesning og godt nytt år!