Prosjektkompetanse - en del av arbeidshverdagen

Kompetanseutvikling

3 min. lesning

De fleste virksomheter tilbyr ansatte ulike kurs og utdanningsmuligheter for å heve medarbeidernes faglige kompetanse og bedre virksomhetens gjennomføringsevne.

Ofte gjennomfører man felles, formelle opplæringsinitiativ på bestemte tidspunkter, med lange intervaller mellom. I virksomheter hvor ansatte er involvert i prosjekter med stramme tidsfrister og rammer kan det være vanskelig å sette av nok tid til å delta på denne type opplæring.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan din virksomhet kan tilby de ansatte kontinuerlig prosjektfaglig utvikling, samtidig som de får tilgang til verktøyene de trenger for å gjøre en bedre jobb i sine prosjekter, uten å måtte ta dem ut av prosjektene de jobber med.

Kontinuerlig læringskultur

Kontinuerlig læring er helt avgjørende i dagens hektiske arbeidsliv med raske endringer og store omskiftninger. Med noen enkle grep er dette absolutt mulig å få til.

Opplæring og utvikling er viktig for å sikre at de ansatte har kompetansen de trenger for å gjøre en best mulig jobb. Dette vil også være med på å sikre at virksomheten lykkes med sine prosjekter og dermed når sine mål. Kontinuerlig utvikling og læring er en forutsetning for ansattes trivsel og mestringsfølelse, noe som også vil ha en positiv innvirkning på produktiviteten. I dagens arbeidsliv er kravene til produktivitet store, og de fleste kan ikke bruke ubegrenset tid på jobben til opplæring.


Les mer om myMetier+ - et jobbstøtteverktøy som gjør prosjekthverdagen din  enklere


Så hvordan kan vi sikre at de ansatte får den kompetanseutviklingen de trenger samtidig som de utfører sine daglige arbeidsoppgaver?

Læring som en naturlig del av arbeidshverdagen

Tilgjengelighet er sentralt her. Dersom muligheten for læring er tilgjengelig når de ansatte trenger det, vil de enklere tilegne seg ny kunnskap og gjøre læringen til en naturlig del av arbeidshverdagen. Læringseffekten vil også bli bedre når man kan ta i bruk og trene på ny kunnskap umiddelbart.

Det har aldri vært enklere å finne informasjon enn det det er i dag. Internett flommer over av prosjektfaglig innhold. Men mengden informasjon er så massiv og uoversiktlig at det kan være både vanskelig og ikke minst tidkrevende å identifisere innhold som er til å stole på, som er oppdatert og i tråd med beste praksis. De fleste kan sikkert kjenne seg igjen i at det går mer tid til å søke og vurdere søkeresultater enn til faktisk læring.

For å skape en kontinuerlig læringskultur i din virksomhet er det viktig at de ansatte får tilgang til relevant og kvalitetssikret læringsinnhold når de trenger det. Ved å gi dine ansatte tilgang til en fleksibel læringsplattform som tilbyr faglig støtte og mulighet for kompetanseheving innen prosjektfaget, vil hver og en av dem kunne utvikle seg innenfor spesifikke kunnskapsområder hvor de trenger faglig påfyll.

Rask og enkel tilgang til kvalitetssikret innhold

Gjennom vår erfaring som kursleverandør og tilbakemeldingene vi har fått fra våre kunder, har vi sett at det å ha tilgang til faglig innhold til enhver tid, forsterker læringseffekten. Med bakgrunn i dette har vi utviklet myMetier+, en lærings- og kunnskapsportal for alle som jobber i og med prosjekter, uavhengig av bransje, type prosjekt og størrelse på prosjektet.

Innholdet er praktisk anvendelig og gir dine ansatte faglig påfyll og hjelpemidler som de vil dra stor nytte av i prosjektarbeidet. Innholdet i portalen er omfattende, men organisert i ulike fagtemaer slik at det er enkelt å finne frem til det man leter etter. Innenfor fagtemaene finnes artikler, videoer, e-leksjoner, sjekklister, maler, praktiske eksempler, e-bøker og arrangementer. myMetier+ er en levende kunnskapsportal og vi fyller kontinuerlig på med mer nyttig innhold.

Klikk her for å lese mer om hvilken nytte myMetier.

Les mer om jobbstøtteverktøyet myMetier+ som gjør prosjekthverdagen din enklere


Mariann jobber som Account Manager og har bakgrunn fra reiseliv, markedsføring og salg. De siste 13 årene har hun hatt ansvaret for å følge opp og bistå flere av våre største kunder med bedriftsinterne opplæringsprogram. Hun har vært prosjektleder for utviklingen av myMetier+ en portal med innhold fra alle fagmiljøene i Metier OEC. Mariann er veldig glad i å reise, og sier aldri nei til sosial treff eller en tur, hvis hun ikke er opptatt som profesjonell skogplanter i Vrådal.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

De 10 mest leste blogginnleggene i 2021

Da var nok et annerledes år over. Vi har tatt et tilbakeblikk på året som har gått og sett på hvilke blogginnlegg som dere likte best og som engasjerte dere mest. Her finner du mye godt fagstoff om ledelse, prosjektledelse, smidig metodikk - og mye mer. Vi håper du finner det nyttig. God lesing!

Repetisjon: Nøkkelen til å bevare ny kunnskap

Innenfor pedagogikken og psykologien har man forsket på hvilken effekt repetisjon har for læring. Det viser seg, ikke så overraskende, at repetisjon fremmer læring. Men det er stor forskjell på læring for å bestå en eksamen eller en sertifisering, og læring for å bevare ny kunnskap og faktisk endre måten man jobber på. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på den siste formen for læring hvor man har et ønske om å sette ny kunnskap ut i praksis. Hva skal til for å lykkes med å ta i bruk ny kunnskap, og hvordan lærer vi best?

11 blogginnlegg om prosjektledelse fra start til slutt

Prosjektledelse gir rom for nye karrieremuligheter og personlig utvikling. Samtidig er det et stort fagfelt, og en prosjektleder har ofte mange tråder å holde i. Vi har samlet noen av de mest aktuelle blogginnleggene for temaet, som vi tenker kan være til nytte for deg som er enten ny eller erfaren prosjektleder.