Vanlig arbeidsoppgave eller et lite prosjekt?

Organisering og roller

3 min. lesning

Hva er det som skiller et prosjekt fra en vanlig arbeidsoppgave og når kan vi si at det er et prosjekt? Et prosjekt kjennetegnes ved at det er en unik arbeidsoppgave som best utføres av en tverrfaglig organisasjon. Mandatet skal inneholde beskrivelse av mål, arbeidsomfang og tids- og kostnadsrammer. Hensikten er å oppnå definerte gevinster.Med forankring i definisjonen over kan man dermed si at en arbeidsoppgave er et prosjekt dersom den oppfyller de fleste av følgende kriterier:

 • Unik oppgave; altså knyttet til endring eller nyutvikling
 • Klare mål; gevinster skal realiseres etter prosjektets avslutning
 • Midlertidig og tverrfaglig organisasjon med prosjektleder og prosjekteier
 • Tidsavgrenset
 • Kostnadsavgrenset
 • Måloppnåelse er påvirket av usikkerhet

Linjeoppgaver

Linjeoppgaver er betegnelsen på arbeidsoppgaver som eksempelvis:

 • Daglig ledelse av virksomheten
 • Administrasjon og regnskap
 • Salg og markedsføring
 • Produksjon og distribusjon av produkter og tjenester
 • Vedlikehold av utstyr og materiell

Last ned gratis sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Linjeoppgavene utføres i henhold til virksomhetens funksjonelle struktur, også kalt linjeorganisasjon.

Prosjekt

Prosjekt er betegnelsen på arbeidsoppgaver som medfører:

 • Utvikling av nye produkter eller tjenester
 • Endring av eksisterende produkter eller tjenester
 • Endring av organisasjon og arbeidsprosesser
 • Innføring av nye metoder og verktøy

Prosjekter utføres ofte på tvers av virksomhetens funksjonelle struktur. Prosjekter benytter kompetanse fra flere av virksomhetens funksjoner (tverrfaglig kompetanse) og gjerne også fra andre virksomheter med spesialistkompetanse innenfor de aktuelle fagområder.

Gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver

Det finnes gråsoner mellom prosjekter og linjeoppgaver. Ikke alle prosjekter oppfattes som ”unike”, og det finnes også ”unike” linjeoppgaver.

Ledelsen kan beslutte hvilke oppgaver som skal organiseres som et prosjekt. Det kan være at man ønsker at en typisk linjeoppgave, eksempelvis vedlikehold av en maskin, skal gjennomføres som et prosjekt. Bakgrunnen for ønsket om å utføre oppgaven som prosjekt er som regel at oppgaven inneholder mye usikkerhet. Ved å organisere den som et prosjekt vil ledelsen kunne følge opp arbeidet gjennom en prosjektleder med krav til ledelsesverktøy som ikke brukes for linjeoppgaver. Ledelsen kan også velge å utføre et typisk prosjekt som en linjeoppgave hvis virksomheten kjenner oppgaven godt. Dermed er usikkerheten lav og oppgaven kan løses mer effektivt i linjen. God praksis i prosjektledelse inneholder krav som kan bli unødvendig byråkratisk for mindre oppgaver som er velkjente for virksomheten.

Les også: 10 tips for å lykkes med prosjekter

Ønsker du å få en karriere i prosjektledelse?

Prøv vårt mest populære prosjektkurs i dag!

Sjekkliste: Dette må du kunne om prosjektledelse.


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

3 måter å organisere prosjekter på

En prosjektorganisasjon kan i hovedsak organiseres på tre forskjellige måter, etter hva som er mest hensiktsmessig. Her gir vi deg et overblikk over disse måtene å organisere prosjektorganisasjoner på, samt fordeler og ulemper ved hver og en av de.

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosjekteier?

For at et prosjekt skal lykkes må man minimum ha to definerte roller. Prosjekteier og prosjektleder. Men hva er forskjellen på de to, og hva går egentlig rollene ut på? Det får du svar på her.

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Gode prosjektledere vokser ikke på trær. Noen inntar lederrollen helt naturlig, mens andre trenger litt lenger tid før de er blant de beste. Hva må være på plass for at du som prosjektleder skal lykkes gang på gang, selv i de mest krevende prosjektene?