Prosjektbloggen

Prosjektbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å inspirere og bistå alle som jobber med prosjekter.

Eierstyring i innovasjonsprosjekter: ikke gå i fella

Å lede et innovativt prosjekt, som for eksempel innen fornybar energi, er å balansere på en tynn linje mellom suksess og...

De 10 mest leste innleggene høsten 2023

Dette halvåret har 65 000 lesere vært innom Prosjektbloggen. Så hva er det folk har vært interessert i å lese om? Vi har...

Klimakrisen: Fra bekymring til handling

Vi har lenge nytt godt av et forutsigbart og stabilt klima. Påliteligheten har tillatt oss å bygge, vokse og planlegge for...

ESG i store prosjekter: The good, the bad & the ugly

Hver uke bygges det en by på størrelse med Paris over hele verden. Og prosjektene spenner fra mindre oppussing til fullskala...

Tetra Tech skal forbedre 1 milliard menneskers liv – slik gjør de det

FNs 17 bærekraftmål ble for mange organisasjoner et startskudd for å sette mål for, og å rapportere om, sin påvirkning på...

Er verden i ferd med å løpe fra Norge i det grønne industrikappløpet?

Fornybarnæringen og den pågående dialogen mellom regjeringen og næringen om rammebetingelsene for videre vekst, var et av de...